Chức vụ công việc

: Người giao hàng

Mức lương

: $12-14 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 1521

Cấp độ kỹ năng

: C

Mô tả công việc


  • Quản lý lô hàng và sắp xếp vận chuyển, chuẩn bị vận đơn, hình thức hải quan, hóa đơn, chứng từ vận chuyển khác.
  • Nhận hàng từ người gửi.
  • Dỡ hàng từ xe tải hoặc phương tiện vận chuyển khác và giao hàng cho người nhận.
  • Giám định và xác minh tình trạng của hàng hóa để tránh hư hỏng.

Yêu cầu


  • Hoàn thành chương trình trung học cơ sở.
  • Giấy phép Loại 3 hoặc D để lái xe tải thân thẳng.
  • Sức khỏe tốt. 
  • Di chuyển liên tục. 
  • Có kỹ năng sắp xếp hàng hóa khoa học, an toàn.
  • Có khả năng tăng ca thường xuyên.

Cơ hội định cư