Chức vụ công việc

: Thợ cơ khí

Mức lương

: $14-16 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 9526

Cấp độ kỹ năng

: C

Mô tả công việc


  • Hỗ trợ các thiết kế, bản vẽ và thông số kỹ thuật thiết kế thông thường và có sự hỗ trợ của máy tính (CAD).
  • Thực hiện kiểm tra và phân tích cơ học hạn chế đối với máy móc, linh kiện và vật liệu.
  • Hỗ trợ thiết kế khuôn mẫu, dụng cụ, khuôn dập, đồ gá để sử dụng trong quá trình sản xuất.
  • Hỗ trợ kiểm tra các công trình lắp đặt cơ khí và xây dựng.
  • Tham gia lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Yêu cầu


  • Chứng chỉ nghề về cơ khí hoặc một ngành khác tương tự.
  • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
  • Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
  • Đứng tron thời gian dài.
  • Có khả năng thiết lập báo cáo, kiểm tra.

Cơ hội định cư