Chức vụ công việc

: Chuyên viên tiếp thị qua điện thoại

Mức lương

: $14-16 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 6623

Cấp độ kỹ năng

: D

Mô tả công việc


  • Liên hệ các cá nhân qua điện thoại để thu hút khách hàng và tạo ra doanh thu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Đáp ứng hiệu quả yêu cầu về số lượng cuộc gọi hàng ngày. 
  • Thực hiện báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu


  • Hoàn thành chương trình trung học cơ sở.
  • Có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực này là một lợi thế.
  • Chủ động, nhanh nhẹn và có kỹ năng tiếp thị qua điện thoại.

Cơ hội định cư