Chương trình đầu tư định cư Canada năm 2021

Chương trình đầu tư định cư Canada năm 2021

Đầu tư định cư Canada năm 2021 là một xu hướng nhập cư trên toàn cầu khi Canada chứng minh được khả năng thu hút người nhập cư và các khoản đầu tư bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt.

Nếu bạn là một doanh nhân hoặc là người quản lý và muốn nhập cư vào Canada, chính phủ liên bang và tỉnh bang sẽ cung cấp một số chương trình đầu tư định cư Canada phù hợp với bạn.

Tổng quan về đầu tư định cư Canada

Các chương trình đầu tư định cư Canada nhằm mục đích thu hút các cá nhân có khả năng đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Các chương trình này được thiết lập với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện thị trường việc làm bằng cách thu hút các nhà đầu tư, doanh nhân và cá nhân tự làm chủ từ bên ngoài Canada với nguồn vốn có sẵn cùng sự nhạy bén và kỹ năng trong kinh doanh.

Song song với việc được phép đầu tư kinh doanh và vận hành doanh nghiệp tại Canada, các nhà đầu tư, quản lý được cấp tình trạng thường trú để có thể yên tâm làm việc lâu dài tại Canada.

Chương trình đầu tư định cư Canada năm 2021 3 (2)

Đầu tư định cư Canada cũng phát triển các cơ hội kinh doanh mới ở Canada. Ngoài ra việc này còn cải thiện khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của đất nước Canada bằng cách chào đón những công dân nước ngoài đã quen thuộc với những thị trường tại quốc gia của họ.

Một chương trình đầu tư định cư Canada phải phù hợp với kinh nghiệm và mục tiêu của bạn. Tùy thuộc vào nơi bạn muốn định cư, bạn có thể lựa chọn một chương trình đầu tư định cư Canada thuộc chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), các chương trình đầu tư định cư Quebec hoặc chương trình đầu tư định cư Canada của chính phủ liên bang.

Đầu tư định cư Canada thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Chính phủ Canada đã đóng lại chương trình đầu tư định cư Canada liên bang và nhường lại quyền tự quyết cho các tỉnh bang trong việc lựa chọn các nhà đầu tư, người quản lý và vận hành doanh nghiệp của họ.

Mỗi tỉnh bang tại Canada vận hành một chương trình đầu tư định cư Canada riêng biệt, đây là tiểu mục thuộc chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Mỗi chương trình đầu tư định cư Canada của tỉnh bang sẽ có quy định khác nhau trong một số hạng mục.

Trong chương trình đầu tư định cư Canada năm 2021, giá trị tài sản mà các nhà đầu tư phải có tối thiểu $400.000 CAD, giá trị đầu tư tối thiểu $150.000 CAD. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể chứng minh giá trị đầu tư bằng tài sản tại Canada.

Chương trình đầu tư định cư Canada năm 2021 1

Một số tiêu chỉ cần quan tâm trong đầu tư định cư Canada thông qua các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nói chung:

 • Giá trị tài sản tối thiểu.
 • Số tiền đầu tư tối thiểu.
 • Kinh nghiệm sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp.
 • Sử dụng hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI).
 • Vai trò quản lý doanh nghiệp tại Canada.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
 • Chuyến đi khảo sát.
 • Phỏng vấn.
 • Tiền đặt cọc cho Chính phủ (được hoàn trả).
 • Cho phép thường trú và Giấy phép làm việc.
 • Các yêu cầu bổ sung khác.

Chương trình đầu tư định cư Start-up Visa (SUV)

Chương trình thị thực khởi nghiệp kinh doanh (Start-up Visa) là chương trình đầu tư định cư Canada của Chính phủ liên bang. Chương trình ra mắt năm 2013, đến năm 2018, Start-up Visa trở thành chương trình đầu tư định cư Canada chính thức. Start-up Visa hỗ trợ doanh nhân thành lập doanh nghiệp, đồng thời cho phép họ trở thành thường trú nhân tại Canada.

Chương trình đầu tư định cư Canada Start-up Visa khuyến khích các doanh nhân nhập cư thành lập và phát triển doanh nghiệp của họ ở Canada. Ứng viên sẽ liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân ở Canada, nơi họ nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn trong việc xây dựng và vận hành doanh nghiệp của họ ở Canada.

Ứng viên được yêu cầu phải có 1 khoản tiền đầu tư tối thiểu cho việc khởi nghiệp tại Canada. Trường hợp, họ được quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ, khoản đầu tư của họ phải tối thiểu là $200.000. Nếu đến từ nhà đầu tư thiên thần, họ phải đảm bảo tối thiểu $75.000.

Ứng viên không cần phải đảm bảo khoản đầu tư nào trong trường hợp được hỗ trợ từ vườn ươm doanh nghiệp. Tuy nhiên, ứng viên và doanh nghiệp phải chấp nhận vào 1 chương trình vườn ươm doanh nghiệp ở Canada.

Danh sách các tổ chức được chỉ định hỗ trợ chương trình đầu tư định cư Canada Start-up Visa.

Chương trình đầu tư định cư Quebec

Các chương trình đầu tư định cư Canada tại tỉnh bang Quebec dành cho những cá nhân có đủ kinh nghiệm trong việc sở hữu và vận hành doanh nghiệp, thông qua đó, chương trình cho phép các cá nhân này sinh sống lâu dài như thường trú nhân và đầu tư kinh doanh tại Quebec.

Chương trình đầu tư định cư Canada năm 2021 3 (1)

Tất cả những người tham gia chương trình đầu tư định cư Quebec phải chứng minh rằng họ có khả năng hòa nhập và sinh sống lâu dài tại tỉnh bang Quebec. Các ứng viên thành công sẽ nhận được Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec (Certificat de sélection du Québec – CSQ) và sau đó sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Canada trước khi được chấp thuận trở thành thường trú nhân.

Tìm hiểu thêm chương trình đầu tư định cư Quebec tại đây.