Điều kiện bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà

Làm thế nào để bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà

Công dân và thường trú nhânhiện có thể nộp đơn bảo lãnh định cư Canada với đối tượng là cha mẹ và ông bà của họ.

Các chương trình bảo lãnh định cư Canada với đối tượng cha mẹ và ông bà (PGP) bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 13/10/2020 và dự kiến kết thúc ngày 03/11/2020.

PGP cho phép người bảo lãnh đưa cha mẹ và ông bà của họ đến Canada. Cha mẹ và ông bà sẽ có được tình trạng thường trú nhân Canada.

Sau ngày 3/11/2020, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sẽ tổ chức công bố kết quả và gửi lời mời tới 10.000 người bảo lãnh nộp đơn vào đầu năm 2021.

Quy trình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà năm 2020

Bước đầu tiên là gửi biểu mẫu trực tuyến. Điều này sẽ cho phép bạn tham gia nhóm các ứng viên muốn đăng ký chương trình bảo lãnh định cư Canada với đối tượng cha mẹ và ông bà (PGP).

Từ đó, chương trình hoạt động theo tương tự như các chương trình nhập cư khác. IRCC sẽ mời ngẫu nhiên tối đa 10.000 người và mời họ đăng ký bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà. Các ứng viên được mời sẽ phải nộp phí đăng ký cho IRCC và nộp đơn xin bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà của họ trong vòng 60 ngày.

Theo IRCC, thời gian xử lý PGP hiện tại là 20 đến 24 tháng.

Các bước sau sẽ khác nếu bạn đăng ký ở Quebec. Nếu bạn được chọn từ danh sách, bạn cũng cần phải nộp đơn cho IRCC. Ngoài ra, bạn cần phải có Giấy chứng nhận lựa chọn Quebec từ chính phủ Quebec và sau đó nộp cho IRCC.

Làm thế nào để bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà 2

Làm thế nào tôi hoàn thành biểu mẫu bảo lãnh?

Bạn phải có bản chụp của hộ chiếu Canada hoặc bằng chứng về tình trạng của bạn ở Canada (ví dụ: thẻ thường trú nhân của bạn).

IRCC sau đó sẽ yêu cầu các thông tin như số người trong gia đình bạn, bao nhiêu người bạn muốn bảo lãnh và thông tin cá nhân của họ.

Sau khi bạn gửi biểu mẫu của mình, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận.

Điều kiện tham gia chương trình bảo lãnh định cư Canada cho cha mẹ và ông bà

Nói chung, bạn đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng các tiêu chí do IRCC đưa ra. Bạn phải trên 18 tuổi, là công dân Canada hoặc thường trú nhân sống ở Canada. Bạn phải đáp ứng mức thu nhập cần thiết trong 3 năm, có đóng thuế, để chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ các thành viên gia đình của mình về mặt tài chính.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập của mình trong giai đoạn nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuy nhiên, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải cung cấp Thông báo Đánh giá của Cơ quan thuế Canada (NOA) nếu họ được IRCC mời nộp đơn.

IRCC dự kiến ​​sẽ nhận được 10.000 đơn đăng ký vào đầu năm 2021, có nghĩa là họ sẽ cần đánh giá thu nhập của người bảo lãnh dựa trên các năm tính thuế 2020, 2019 và 2018. Do người bảo lãnh sẽ không nhận được NOA 2020 vào thời điểm họ gửi đơn đăng ký, IRCC sẽ cho phép người bảo lãnh gửi NOA 2020 vào cuối năm 2021.

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu được nêu dưới đây nếu bạn sống ở bất kỳ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nào ngoài Quebec. Quebec có các yêu cầu thu nhập riêng (liệt kê bên dưới).

Bạn cần xác định số người mà bạn chịu trách nhiệm hỗ trợ tài chính trong chương trình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà:

  • Người bảo lãnh.
  • Vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của người bảo lãnh (họ có thể là người đồng ký tên trong đơn của bạn).
  • Con cái phụ thuộc của người bảo lãnh.
  • Con cái phụ thuộc của người phối ngẫu hoặc người phối ngẫu của người bảo lãnh.
  • Bất kỳ người nào khác mà người bảo lãnh có thể đã bảo lãnh trước đó và người mà họ vẫn chịu trách nhiệm về tài chính.
  • Cha mẹ và ông bà người phụ thuộc mà họ muốn bảo lãnh (vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp và con cái phụ thuộc).
  • Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào sẽ không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà.
  • Cha mẹ của người bảo lãnh hoặc vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của ông bà ngay cả khi họ sẽ không đến Canada;
  • Cha mẹ của người bảo lãnh hoặc vợ chồng đã ly thân của ông bà.
Làm thế nào để bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà 2

Người bảo lãnh phải đáp ứng điều kiện về thu nhập trong 3 năm gần nhất:

Tổng số người mà bạn bảo lãnh202020192018
2 người$32.899$41.007$40.379
3 người$40.445$50.414$49.641
4 người$49.106$61.209$60.271
5 người$55.695$69.423$68.358
6 người$62.814$78.296$77.095
7 người$69.935$87.172$85.83
Trên 7 người, mỗi người cộng thêm$7.121$8.876$8.740

Nếu bạn sống ở Quebec, thu nhập của bạn sẽ được đánh giá bởi Bộ Di Trú của Quebec. Người bảo lãnh và người được bảo lãnh cần phải vượt qua các yêu cầu về tài chính trong 12 tháng qua đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà, như thể hiện bên dưới:

Người bảo lãnh phải đáp ứng điều kiện về thu nhập đối với gia đình hiện của họ, cụ thể như sau:

Tổng số thành viên trong gia đìnhThu nhập hàng năm
1$24.296
2$32.796
3$40.491
4$46.569
5$51.829

Thu nhập trước thuế phải tăng thêm $5.260 cho mỗi người phụ thuộc đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà.

Để bảo lãnh được ông bà và cha mẹ, người bảo lãnh phải có thêm thu nhập ngoài thu nhập cơ bản như được nêu ở trên

Số thành viên từ 18 tuổi trở lênSố thành viên dưới 18 tuổiĐiều kiện thu nhập yêu cầu (cộng thêm)
01$8.409
02$13.328

Thu nhập trước thuế yêu cầu tăng thêm cho mỗi người được bảo lãnh dưới 18 tuổi là $4.444 đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà.

Số thành viên từ 18 tuổi trở lênSố thành viên dưới 18 tuổiĐiều kiện thu nhập yêu cầu (cộng thêm)
1$26.060
11$29.192
12$31.515

Thu nhập trước thuế yêu cầu tăng thêm cho mỗi người được bảo lãnh dưới 18 tuổi là $2.313 và mỗi người trên 18 tuổi là $8.285.

Tất cả người bảo lãnh trên khắp Canada cần phải nộp một cam kết đã ký cho IRCC và nếu bạn ở Quebec thì nộp cho chính quyền tỉnh bang. Đây là một tuyên bố pháp lý bạn sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho các thành viên gia đình được bảo lãnh của bạn và họ sẽ không thể yêu cầu trợ cấp xã hội. Bạn sẽ cần phải hoàn trả bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào đã yêu cầu trong thời gian cam kết đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà

Thời gian cam kết là 20 năm trên toàn Canada nhưng 10 năm nếu bạn cư trú tại Quebec.

Chương trình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà (PGP) năm 2020 sẽ đóng vào ngày 3/11/2020. Tối đa 10.000 người sẽ nhận được lời mời từ IRCC trong một cuộc công bố kết quả vào một ngày sau đó. Ngay cả khi bạn không có trong danh sách công bố kết quả, bạn vẫn có cơ hội khác trong thời gian PGP 2021. IRCC cho biết họ sẽ phát hành tới 30.000 lời mời khi mở lại vào năm tới.