Để đủ điều kiện là trẻ em phụ thuộc khi nộp đơn xin thường trú tại Canada, con bạn phải nằm trong giới hạn độ tuổi và đáp ứng các yêu cầu của con cái phụ thuộc.

Giới hạn độ tuổi của trẻ em phụ thuộc (vì mục đích nhập cư) đã thay đổi từ “dưới 19 tuổi” thành “dưới 22 tuổi”, thay đổi này áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký sau ngày 24/10/2017. 

Với tư cách là thường trú nhân hoặc công dân Canada, bạn có thể đưa con cái được sinh ra ở nước ngoài của mình nhập cư vào Canada. Công dân hoặc thường trú nhân Canada sẽ đủ điều kiện bảo lãnh cho con mình nếu chúng chưa phải là công dân Canada.

Điền vào bảng câu hỏi này để kiểm tra xem con bạn có đủ điều kiện trở thành con cái phụ thuộc hay không tại đây.

Điều kiện để bảo lãnh trẻ em phụ thuộc

 • Người bảo lãnh phải đủ 18 tuổi 
 • Người bảo lãnh là công dân, người thường trú tại Canada:
 • Nếu là công dân Canada đang sống ngoài đất nước, cần phải có bằng chứng thể hiện rằng bạn sẽ sống tại Canada khi người bạn muốn bảo lãnh trở thành người thường trú;
 • Bạn không thể bảo lãnh người khác nếu bạn là người thường trú sống ngoài Canada.
 • Cần chứng minh rằng bạn không nhận khoản trợ cấp xã hội nào ngoại trừ trợ cấp người tàn tật.
 • Người bảo lãnh có khả năng cung cấp những nhu cầu cơ bản cho người được bảo lãnh.

Yêu cầu về thu nhập

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ không yêu cầu cần chứng minh thu nhập khi bảo lãnh cho con phụ thuộc. Tuy nhiên, bạn sẽ cần chứng minh thu nhập khi: Bạn bảo lãnh con phụ thuộc, mà người này có một hoặc có thêm con phụ thuộc (cháu bạn).

t7XV0sZcedcLfiJIOg6UMrosrJtqAhOm fcOQd0UQ6VMnFPeNnUicFyrkhqOOkLW4THD mbzAk1BTXsiQoIuiPa4w1awKs1aAU1yxYn61etzQ7QB dRS NsZ5f0vqGgrm6WGcwDSD Rx23X ZQ

Những người không được bảo lãnh con cái

 • Dưới 18 tuổi;
 • Không sống tại Canada khi người được bảo lãnh trở thành người cư trú;
 • Không phải là công dân, người thường trú nhân Canada;
 • Là người tạm trú, bạn đang du lịch, học tập hoặc làm việc ở Canada bằng visa hoặc giấy phép;
 • Đơn xin thường trú của bạn vẫn đang được xử lý;
 • Bạn đã nộp hồ sơ bảo lãnh và chưa có quyết định;
 • Đang ở trong trại giam, nhà tù; 
 • Chưa thanh toán: 
 • Tiền vay nhập cư;
 • Trái phiếu hiệu suất;
 • Các khoản thanh toán chu cấp cho gia đình theo lệnh của tòa án, chẳng hạn như tiền chu cấp hoặc chu cấp nuôi con (không áp dụng nếu bạn sống ở Quebec).
 • Không cung cấp hỗ trợ tài chính mà bạn đã đồng ý khi ký thỏa thuận bảo lãnh trong quá khứ (không áp dụng nếu bạn sống ở Quebec);
 • Tuyên bố phá sản và không bị giải ngũ (không áp dụng nếu bạn sống ở Quebec);
 • Nhận trợ cấp xã hội vì một lý do khác ngoài khuyết tật;
 • Bị kết tội đe dọa thực hiện hoặc phạm tội hình sự bạo lực, bất kỳ hành vi phạm tội nào đối với người thân;
 • Không được ở lại Canada hợp pháp và phải rời khỏi đất nước vì bạn nhận được Lệnh di dời.
ZIQOpriQV0o25JfVJc OATWYgaKGX9JxO g9Z3x9ip0ewKvzvG5PLgs0d qB axMDfIam3DqDaaDMR9kr

Điều kiện của người được bảo lãnh

Con được coi là phụ thuộc nếu: 

 • Dưới 22 tuổi;
 • Không có vợ/chồng hoặc đối tác.

Con 22 tuổi hoặc lớn hơn vẫn là con phụ thuộc nếu: 

 • Không thể tự trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân vì có trở ngại về tâm sinh lý;
 • Phụ thuộc vào tài chính của cha mẹ trước khi đến tuổi 22.

Ngoại trừ độ tuổi, con phụ thuộc của bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu này cho đến khi đơn đăng ký của bạn được đại sứ quán tiếp nhận và xử lý.

Bạn có thể bảo lãnh nếu chúng đủ điều kiện là con phụ thuộc là:

 • Con ruột của bạn:
 • Nếu bạn là công dân Canada, con của bạn cũng sẽ là công dân Canada mặc dù không sinh ra tại đây;
 • Nếu bạn chỉ bảo lãnh con, mà không bảo lãnh vợ/chồng hoặc đối tác, con bạn sẽ là người nộp đơn chính. Bạn cần chứng minh rằng người cha/mẹ còn lại hoặc người giám hộ hợp pháp khác đồng ý cho con bạn nhập cư Canada;
 • Nếu con bạn muốn bảo lãnh cho cháu bạn, hãy thêm cháu vào đơn đăng ký.
 • Con của vợ/chồng hoặc đối tác của bạn (con riêng):
 • Nếu bạn bảo lãnh vợ/chồng hoặc đối tác và con (bao gồm cả con riêng và con chung), vợ/chồng hoặc đối tác sẽ là người chính trong đơn đăng ký và con sẽ là người phụ thuộc;
 • Nếu người con của bạn bảo lãnh mà có con, bạn sẽ thêm cháu vào đơn đăng ký với dạng phụ thuộc.
Sap1DlOdq0Ky2n3muJ8frSuYgvDfHlItAaN8ufcn jJAFNJgUEiTqkRBY02hhXUL9qS0woN7WaM2a9gzeuX0VpmCMEkccW1B3p5WcGl OPB6HMBS7jrG4qXSvBtKGB1iKG6IcAhQyNB4cwldMQ

Quy trình bảo lãnh con cái phụ thuộc

Để có được tư cách công dân Canada cho con bạn, bạn phải nộp đơn và có bằng chứng về việc sở hữu quốc tịch Canada, còn được gọi là giấy chứng nhận quốc tịch Canada. Hồ sơ đăng ký công dân Canada có giá khoảng $75 CAD và có thể mất khoảng 5 tháng để xử lý, theo thông tin được ghi nhận trên website của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Ngoài ra, một số trường hợp có thể sử dụng những lựa chọn để xử lý nhanh trong điều kiện khẩn cấp.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) cung cấp các biểu mẫu trên website của họ để mọi người tải xuống và điền vào. Nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn sẽ cần bản dịch tài liệu và người dịch sẽ cần cung cấp bản cam kết. Bản dịch từ các thành viên trong gia đình không được chấp nhận.

Các tài liệu cần phải rõ ràng, dễ đọc và tài liệu màu (không phải trắng đen). IRCC sẽ yêu cầu giấy khai sinh gốc có tên của cha mẹ là công dân Canada.

Bạn cũng sẽ cần bằng chứng chứng minh rằng ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Canada tại thời điểm sinh bé. Điều này có thể bao gồm giấy khai sinh của cha mẹ, tài liệu quốc tịch hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác để chứng minh tình trạng hợp pháp tại Canada của cha mẹ.

Nếu vì lý do nào đó, tên của cha mẹ không được liệt kê trên giấy khai sinh, IRCC sẽ chấp nhận hồ sơ khai sinh và tài liệu xác nhận tên của cha mẹ là công dân Canada. Đây có thể là lệnh trước khi sinh, lệnh tòa, thỏa thuận mang thai hộ hoặc hồ sơ bệnh viện trong một số trường hợp. Đơn nhận con nuôi không được chấp nhận trong trường hợp này.

5QzvJgagzlhbOXpuOQpRrt0zVGr1D26OKtLpbrKSlAsE9bU9VYHAxcCM 9HdavLBdC1DNqvCzDJFCfKubPY7FD5ahHtBGnlrl5yODzhLeDJpxQdGaGT8QrKfff7jW2WaNnNYZMOsfZ sl A2 g

IRCC cũng yêu cầu giải thích lý do tại sao tên của cha mẹ là công dân Canada không được liệt kê trong giấy khai sinh của người nộp đơn, hoặc tại sao giấy khai sinh được thay đổi hoặc thay thế. Nếu bạn không chắc chắn, hãy giải thích tại sao.

Sau khi IRCC nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn, họ sẽ gửi và xác nhận đã nhận là đã nhận hồ sơ này. Nếu họ thấy đơn đăng ký của bạn chưa hoàn thiện, họ sẽ gửi lại và bạn sẽ phải điền vào các yếu tố còn thiếu. Nếu họ chấp thuận đơn đăng ký của bạn thì họ sẽ gửi giấy chứng nhận quốc tịch và bạn sẽ có bằng chứng về quốc tịch của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn