Dòng nhập cư giảm mạnh do đại dịch Covid-19

Dòng nhập cư giảm mạnh do đại dịch Covid-19

Cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự sụt giảm lớn nhất từ ​​trước đến nay về số lượng người nhập cư đến các nước thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, bao gồm cả Canada.

Dòng nhập cư đến các nước OECD giảm đáng kể, với phần lớn tiến độ trong việc hội nhập người di cư đạt được trong thập kỷ qua đã bị mất chỉ trong một năm sau đại dịch COVID-19.

Năm 2020, có 3,7 triệu người nhập cư vào 25 nước thành viên OECD, đây là con số thấp nhất kể từ năm 2003. Con số này cũng thể hiện sự sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử về dòng người nhập cư đến các nước OECD, hơn 30%.

Theo thống kê, nhập cư diện gia đình có mức giảm lớn nhất với mức giảm 35%. Nhập cư cư diện lao động tạm thời cũng giảm mạnh ở hầu hết các nước OECD vào năm 2020. Canada là một trong những nước có mức giảm lớn nhất (-37%), cùng với các nước như Hoa Kỳ (-37%), Úc (-37%), Hàn Quốc (-57%) và Nhật Bản (-65%).

Số lượng công nhân làm việc trong kỳ nghỉ giảm 58% và chuyển công tác trong nội bộ công ty giảm 53%, trong khi lao động nông nghiệp theo thời vụ ít bị ảnh hưởng nhất với mức giảm 9%.

Số lượng giấy phép học tập được cấp vào năm 2020 giảm mạnh, giảm 70% ở Canada và Hoa Kỳ, trung bình giảm 40% ở các nước OECD của Liên minh Châu Âu.

Số đơn xin tị nạn mới ở các nước OECD giảm 31% vào năm 2020 và tỷ lệ tái định cư là 65%.

Dòng nhập cư giảm mạnh do đại dịch Covid-19

Báo cáo của OECD chỉ ra rằng trong suốt năm 2020 và 2021, phần lớn các nước OECD đã cắt giảm các dịch vụ nhập cư. Để hạn chế sự lây lan của COVID-19, các lệnh cấm nhập cảnh đã được áp dụng đối với công dân nước ngoài ở hầu hết các quốc gia.

Mặt khác, phần lớn các quốc gia cũng áp dụng các biện pháp tạm thời để giảm thiểu tác động của đại dịch, chẳng hạn như tạo điều kiện cho lao động thiết yếu nhập cảnh hoặc kéo dài thời hạn tư cách pháp lý của người lao động đã có mặt trên lãnh thổ của họ cũng như học trực tuyến cho sinh viên quốc tế.

Ngoài những con số liên quan đến dòng người di cư, báo cáo cũng nhấn mạnh thực tế rằng đại dịch đã làm sáng tỏ những thách thức liên quan đến sự hòa nhập của người nhập cư vào các quốc gia sở tại. Ví dụ, đại dịch đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng đã có từ trước giữa người nhập cư và người bản địa. Khoảng cách về tỷ lệ việc làm giữa người nước ngoài và người bản xứ đã gia tăng ở các nước OECD, và người lao động nước ngoài đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất việc làm trong đại dịch.

“Cần phải có hành động toàn diện và sự phối hợp để tránh đại dịch dẫn đến sự thụt lùi lâu dài đối với quá trình hòa nhập của người di cư”, Stefano Scarpetta, Giám đốc Việc làm, Lao động và Xã hội của OECD cho biết.

Khi các quốc gia thực hiện các kế hoạch phục hồi sau đại dịch, Scarpetta nhấn mạnh tầm quan trọng mà họ cần đặc biệt chú ý của việc hòa nhập của người nhập cư để tránh làm trầm trọng thêm nhiều bất lợi mà họ phải đối mặt trong thị trường lao động và xã hội ngày nay.