Số lượng đơn đăng ký du học Canada của sinh viên nước ngoài gấp 3 lần số lượng sinh viên trong nước sau thời gian bắt buộc phải thực hiện việc học thông qua mạng trực tuyến do đại dịch Covid-19 hoành hành.

Một báo cáo gần đây của Cơ quan Thống kê Canada xem xét trước đại dịch, số lượng đơn đăng ký của sinh viên có thể được xem như một cách để đánh giá tác động của coronavirus đối với sinh viên. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng năm học 2018 – 2019 làm tiêu chuẩn để đo lường mức độ ảnh hưởng của việc tuyển sinh và tốt nghiệp, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế du học Canada.

Năm đó, hơn 2,1 triệu sinh viên theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Canada, tăng 1,8% so với năm học 2017. Mức tăng này hoàn toàn là do sinh viên quốc tế đăng ký, tăng 16,2%. Cùng năm đó, sinh viên trong nước nhập học giảm 0,5%.

Hầu hết những người ghi danh này là trong các chương trình chính thức, chỉ 8,4% là các khóa học ngoài chương trình chính thức như giáo dục thường xuyên hoặc sở thích cá nhân.

Sinh viên quốc tế đăng ký nhiều hơn gấp ba lần

Từ năm học 2008 đến 2018, số lượng sinh viên quốc tế du học Canada đăng ký đã tăng từ 101.000 lên hơn 318.000. Số sinh viên du học Canada theo học các chương trình chính thức tăng 10,9% trong cùng thời kỳ.

Du học Canada đón nhận sự tăng trưởng trong số lượng đơn đăng ký 1

Điều này dẫn đến tỷ lệ sinh viên quốc tế du học Canada tăng từ 6,4% lên 16,2%, và chiếm 57,2% trong tổng mức tăng trưởng trong tất cả các đăng ký chương trình.

Các trường đại học Canada phụ thuộc nhiều hơn vào học phí để tài trợ

Theo một báo cáo trước đây của Cơ quan Thống kê Canada, khi doanh thu từ các chính quyền tỉnh bang giảm, các trường đại học Canada ngày càng dựa vào học phí của sinh viên như một nguồn thu nhập. Tỷ trọng thu từ học phí tăng 4,7% trong giai đoạn 2013 – 2018.

Sinh viên quốc tế du học Canada đóng học phí cao hơn sinh viên trong nước. Do học phí cao hơn và tỷ lệ đăng ký tăng, sinh viên quốc tế đã đóng góp khoảng 40% tổng học phí, tương đương $4 tỷ CAD cho các trường đại học Canada trong khóa học năm 2018.

Số lượng ĐĂNG KÝ STEM tăng

Hệ thống giáo dục phát triển theo nhu cầu của thị trường lao động. Trong khoảng một thập kỷ, đã có thêm 24,2% số người đăng ký học toán, máy tính và khoa học thông tin. Mặc dù các chương trình này chiếm 5% tổng số tuyển sinh vào năm 2018, nhưng tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực này là mạnh nhất trong khoảng thời gian 10 năm.

Tại thị trường lao động của Canada, việc làm gắn với nền kinh tế kỹ thuật số đã tăng 37%, vượt quá tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế là 8,6% trong giai đoạn 2010-2017.

Mặc dù ngành nhân văn chiếm 11% số lượng đăng ký vào năm 2018, nhưng các chương trình này có số lượng đăng ký giảm nhiều nhất. Trong khoảng thời gian 10 năm, tổng số sinh viên ghi danh vào các chương trình này giảm 19,4%. Thống kê Canada cũng cho thấy rằng sinh viên tốt nghiệp ngành nghệ thuật và nhân văn có nhiều khả năng bị đánh giá cao trong nghề nghiệp của họ hơn so với các đồng nghiệp của họ.

Du học Canada đón nhận sự tăng trưởng trong số lượng đơn đăng ký 2

Có sự khác biệt về tỷ lệ đăng ký học ngành nhân văn khi so sánh sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước. Tỷ lệ đăng ký vào ngành nhân văn giảm 25,2% đối với sinh viên Canada, nhưng tăng 106,1% đối với sinh viên quốc tế. Sự gia tăng số lượng sinh viên quốc tế đăng ký có thể là do các sáng kiến ​​nhằm thu hút họ đến học tập tại Canada, hoặc để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại nước sở tại của họ.

Sự phát triển trong các chương trình kinh doanh, quản lý và hành chính công

Sinh viên quốc tế đã thúc đẩy tăng trưởng số lượng đăng ký vào các chương trình kinh doanh, quản lý và hành chính công trong khoảng thời gian 10 năm tính đến năm 2018. Tỷ lệ sinh viên quốc tế theo học các lĩnh vực này tăng hơn 200%, trong khi sinh viên Canada đăng ký chỉ tăng khoảng 7,7%.

Sinh viên Canada có nhiều khả năng làm việc trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực liên quan, với 15,2% tổng số sinh viên Canada đăng ký học chọn các lĩnh vực này. Chỉ 5,1% tổng số sinh viên quốc tế chọn các lĩnh vực này vào năm 2018.

Nhìn về tương lai

Mặc dù tác động lâu dài của Covid-19 đối với sinh viên quốc tế du học Canada sẽ còn nhiều năm nữa, nhưng Cơ quan Thống kê Canada lưu ý rằng sự tham gia của họ là quan trọng vì nhiều lý do.

“Không chỉ thu học phí của sinh viên quốc tế đóng góp vào khả năng tồn tại của một số khóa học và chương trình, sinh viên quốc tế du học Canada còn làm tăng tính đa dạng về văn hóa và xã hội của các khu học xá,” báo cáo viết.

Sinh viên quốc tế cũng đóng góp cho nền kinh tế địa phương khi họ học tập tại Canada và cung cấp một lượng lớn những người có trình độ học vấn cao, những người có thể trở thành thường trú nhân và đóng góp cho lực lượng lao động.

Gần 1/3 sinh viên quốc tế lấy bằng cử nhân Canada, và gần một nửa số sinh viên quốc tế tốt nghiệp thạc sỹ đã trở thành thường trú nhân trong 10 năm sau khi họ nhận được giấy phép học tập để bắt đầu du học Canada.

Du học Canada đón nhận sự tăng trưởng trong số lượng đơn đăng ký 3

Cơ quan Thống kê Canada đang theo dõi những dữ liệu này khi chúng có sẵn trong thế giới hậu Covid-19. Họ sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tác động của đại dịch đối với việc đăng ký học của sinh viên, sự thay đổi trong các lĩnh vực nghiên cứu và đặc biệt là đối tượng sinh viên quốc tế du học Canada.