Từ tháng 11 năm 2020, người nhập cư Canada thực hiện đánh giá bằng cấp (ECA) chỉ cần nộp bằng cấp có học vị cao nhất của họ.

Hầu hết những người nộp đơn xin nhập cư Canada cần phải nộp một tài liệu xác minh rằng bằng cấp, văn bằng và chứng chỉ nước ngoài của họ có giá trị tương đương với Canada.

Tài liệu này được gọi là Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA). Một trong những đơn vị thực hiện được Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chứng nhận để xử lý ECA là WES. Gần đây, WES đã thông báo rằng người nộp đơn nhập cư chỉ cần nộp bằng cấp có học vị cao nhất của họ.

WES không khuyến khích khách hàng gửi bất kỳ thông tin xác thực bổ sung nào để đánh giá, vì nó sẽ làm chậm quá trình. Ngoài ra, ECA không cần thiết cho các thông tin đăng nhập của hệ thống nhập cư Canada.

Kể từ tháng 11 năm 2020, những người có bằng tiến sĩ không cần phải nộp bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ để được đánh giá. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ, cử nhân cũng vậy.

Đối với đối tượng đã học ở các chương trình tiếng Pháp, các hướng dẫn có một chút khác biệt và có thể có một số người khác sẽ phải gửi thêm thông tin. Tuy nhiên, nếu chứng chỉ cao nhất của họ là DEUG, DUT hoặc Licence (Các chứng chỉ được cấp bởi các trường đại học), thì họ không cần phải gửi bằng Diplôme du Bac hoặc BEP (Các chứng chỉ cấp bởi trường phổ thông, tú tài). Những người có những điều sau đây không cần phải nộp DEUG, DUT hoặc License của họ để đánh giá (các chứng chỉ cao học):

  • Maîtrise, Master, Diplôme d’Ingénieur.
  • Diplôme de Grandes Écoles.
  • DEA.
  • Diplôme d’État de Docteur en Médicine.
  • Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie.

Những người có bằng tiến sĩ không cần nộp bằng sau:

  • Maîtrise, Master, Diplôme d’Ingénieur.
  • Diplôme de Grandes Écoles.
  • DEA.
  • Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine; or
  • Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie.

Bản dịch không bắt buộc đối với các tài liệu được nộp bằng tiếng Pháp. Hầu hết các tài liệu được gửi bằng các ngôn ngữ khác sẽ phải được dịch, tuy nhiên có thể có một số trường hợp ngoại lệ tùy thuộc vào tài liệu mà WES yêu cầu .

Một số ứng viên từ Ấn Độ cũng sẽ phải nộp thêm thông tin bổ sung.

Các ứng viên Ấn Độ gửi bằng thạc sĩ hoặc bằng sau đại học để được đánh giá cũng phải gửi bằng cử nhân của họ. Có một số ngoại lệ: những người có bằng Thạc sỹ Giáo dục, Thạc sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Triết học hoặc Thạc sỹ Công nghệ. Ngoài ra, những người có bằng tiến sỹ không cần phải gửi bằng cử nhân hoặc thạc sỹ để đánh giá.

ECA chỉ cần bằng cấp cao nhất của người nhập cư Canada 1

ECA cho Express Entry

Những người nộp đơn xin nhập cư Canada thông qua hệ thống Express Entry có thể cần ECA.

Những người đã hoàn thành chương trình giáo dục bên ngoài Canada cần được đánh giá bằng cấp vì 2 lý do quan trọng: Để đủ điều kiện là người nộp đơn chính cho Chương trình người lao động tay nghề liên bang hoặc để đạt được điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cho chứng chỉ giáo dục nước ngoài.

Các ứng viên Express Entry đang đăng ký với vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp có thể kiếm được điểm nếu đối tác của họ cũng cung cấp kết quả ECA trong đơn đăng ký nhập cư.

Điểm sẽ chỉ được trao nếu báo cáo cho thấy bằng chứng xác thực chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sau trung học của Canada.

Các ECA được nộp cho mục đích nhập cư không được quá hạn 5 năm kể từ ngày ghi thực hiện báo cáo và thời điểm người nộp đơn nộp hồ sơ Express Entry hoặc nộp đơn xin thường trú.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/