Express Entry 2020: Một năm kỷ lục

Express Entry 2020 Một năm kỷ lục

Đây là năm lớn nhất trong lịch sử của hệ thống Express Entry mặc dù Canada đã đạt được mức nhập cư vào năm 2020.

Tổng quan Express Entry 2020

Canada đã kết thúc năm phát hành 107.350 Thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên Express Entry. Đây là tổng số lời mời cao nhất kể từ khi hệ thống Express Entry được giới thiệu vào năm 2015 để quản lý nhóm ứng viên cho ba chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang Canada bao gồm Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada và một số tiểu mục của các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức 36 vòng mời vào năm 2020. Con số này nhiều hơn 10 lần so với năm ngoái vì trong những tuần đầu của đại dịch, IRCC đã tổ chức công bố kết quả chỉ nhắm mục tiêu vào các ứng viên CEC và PNP. Điều này được thực hiện với nỗ lực ưu tiên các ứng viên Express Entry đã ở Canada.

Năm 2020 đã phá kỷ lục về cả số lần công bố kết quả Express Entry lớn nhất và nhỏ nhất từ ​​trước đến nay. Lần công bố kết quả nhỏ nhất là đợt công bố kết quả duy nhất của PNP vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, nơi chỉ có 118 lời mời được phát hành.

Express Entry 2020 Một năm kỷ lục 1

Vào cuối năm nay, Canada bắt đầu phát hành 5.000 ITA cùng một lúc. Việc tăng quy mô đợt công bố kết quả có thể là một nỗ lực để đạt được mục tiêu nhập cư năm tới là 401.000 thường trú nhân. Những người đăng ký thường trú sau khi nhận được ITA thường được quyết định sau 6 tháng, vì vậy những ứng viên nhận được ITA vào cuối năm sẽ bắt đầu trở thành thường trú nhân vào năm 2021.

Trong số 401.000 người nhập cư mới dự kiến ​​cho năm tới, Canada đã phân bổ 108.500 người để thông qua chương trình Express Entry vào năm 2021. Các mục tiêu này chỉ tăng lên trong những năm tiếp theo, tối đa là 113.750 vào năm 2023.

Việc tăng chỉ tiêu là do mức nhập cư thấp của Canada vào năm 2020. Việc hạn chế đi lại ở Canada và trên thế giới đã khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc cập bến Canada.

Quy mô các vòng mời

Năm 2020 bắt đầu với số lần công bố kết quả liên tục tăng. Lần lớn nhất trong quý đầu tiên là vào ngày 19 tháng 2, khi IRCC phát hành 4.500 lời mời.

Có một đợt công bố kết quả chỉ dành cho PNP vào ngày 18 tháng 3, cùng ngày các hạn chế đi lại của Canada lần đầu tiên có hiệu lực. Đợt công bố đó chỉ phát hành 668 ITA. Đây sẽ là lần đầu tiên trong một mô hình công bố kết quả Express Entry mới, trong đó IRCC sẽ tổ chức một đợt công bố kết quả chỉ dành cho đối tượng PNP có quy mô nhỏ, sau đó là một đợt công bố kết quả chỉ CEC lớn hơn. Quy mô 2 đợt công bố kết quả sẽ cộng lại thành một số tròn, thường là từ 3.600 đến 3.900.

Express Entry 2020 Một năm kỷ lục 2

Có một chương trình công bố kết quả vào tháng 7 và một đợt công bố kết quả khác vào tháng 8. Canada đã quay trở lại tổ chức các đợt công bố kết quả nhất quán của tất cả các chương trình vào tháng 9. Từ đó, các con số đã tăng từ 4.200 lên kỷ lục 5.000 ITA mỗi lần công bố.

Chỉ có một lần công bố kết quả chương trình diện tay nghề liên bang nhóm thợ vào năm 2020. Tổng cộng 250 người lao động nhóm thợ đã được mời vào ngày 6 tháng 8.

Điểm CRS tối thiểu

Mức giới hạn điểm của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) được xác định bởi số lượng ứng viên có điểm số cao nhất mà Canada quyết định mời trong bất kỳ vòng nào. Ngày và giờ khi ứng viên tham gia nhóm là một yếu tố khi IRCC áp dụng quy tắc ràng buộc đối với các ứng viên bị ràng buộc về ngưỡng CRS tối thiểu.

Trong các cuộc công bố kết quả của tất cả các chương trình, không quan trọng ứng viên của chương trình nào. IRCC chỉ mời những ứng viên có điểm số cao nhất. Các đợt công bố kết quả dành riêng cho PNP thường có yêu cầu về điểm số cao hơn vì có đề cử cấp tỉnh sẽ tự động thưởng cho các ứng viên thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ.

Các cuộc công bố kết quả của CEC có yêu cầu về điểm số thấp hơn vì họ không phải cạnh tranh với các ứng cử viên có điểm số cao khác trong FSWP hoặc PNP. Các đợt công bố kết quả FSTP có giới hạn CRS thấp hơn bởi vì Canada chỉ mời một số ít tại một thời điểm và họ chiếm một phần nhỏ hơn nhiều trong nhóm ứng viên Express Entry.

Điểm giới hạn CRS thấp nhất cho năm 2020 là 415 và đó là một đợt cống bố kết quả FSTP. Yêu cầu điểm CEC thấp nhất là 431 vào ngày 25 tháng 6.

Yêu cầu CRS giảm xuống 468 vào ngày 23 tháng 12 để công bố kết quả tất cả các chương trình. Canada đã không thấy yêu cầu CRS cho tất cả các chương trình thấp như vậy kể từ tháng 10 năm 2019.

Cập nhật thêm thông tin về các vòng mời Express Entry tại đây.

Express Entry 2020 Một năm kỷ lục 3

Express Entry 2021

Để đạt được mục tiêu cho năm tới, Canada sẽ phải phê duyệt khoảng 8.946 ứng viên Express Entry mỗi tháng. Ở 2 lần công bố kết quả mỗi tháng, đó là khoảng 4.473 ứng cử viên.

Để tính đến những ứng viên có thể không muốn đến Canada nữa hoặc không được chấp thuận, Canada sẽ phải mời tới 4.500 ứng viên cho mỗi đợt công bố kết quả vào năm 2021.