Chính phủ liên bang và các tỉnh bang và vùng lãnh thổ có thể vận hành các chương trình nhập cư riêng biệt của từng tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang sẽ đưa ra quyết định ứng viên có thể trở thành thường trú nhân Canada hay không?

Hệ thống Express Entry là một hệ thống liên bang quản lý các đơn đăng ký của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) và là một trong những cách chính mà Canada chào đón người nhập cư theo diện kinh tế. Hệ thống Express Entry quản lý 3 trong số nhiều chương trình nhập cư kinh tế do chính phủ liên bang điều hành: Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC).

Khi ứng viên thể hiện mong muốn trở thành thường trú nhân, ứng viên sẽ nhận được điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), được sử dụng để xác định những người lao động có kinh nghiệm sẽ thành công khi định cư tại Canada và tham gia vào thị trường lao động của Canada.

CRS đánh giá ứng viên dựa trên nguồn nhân lực của hệ thống, đánh giá tuổi tác, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, v.v. Khoảng 2 tuần 1 lần, chính phủ Canada tổ chức vòng mời hệ thống Express Entry mời những người có điểm CRS cao nhất trở thành thường trú nhân.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) là một lựa chọn cho những người lao động có tay nghề muốn nhập cư vào Canada và muốn trở thành thường trú nhân. Mục đích của PNP là củng cố nền kinh tế của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ bằng cách cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tìm được các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu kinh tế của khu vực. Nếu được chọn, những ứng viên này sẽ nhận được đề cử tỉnh bang và sẽ được hỗ trợ trở thành thường trú nhân.

26JOS0WuUmrfxrBaSTYJSScMVb5Kaxg1jv9RWYGiiTQ4VeH tWz3t

Lợi ích của việc áp dụng cả 2 chương trình

Một công nhân có tay nghề muốn nhập cư vào Canada có thể gửi hồ sơ vào hệ thống Express Entry và đăng ký trực tiếp vào Chương trình PNP cùng một lúc.

Một trong những lợi ích khi tham gia hệ thống Express Entry là ứng viên có thể đăng ký làm việc vào các tỉnh bang và vùng lãnh thổ mà ứng viên mong muốn, hồ sơ của ứng viên sẽ được xem xét và ứng viên sẽ được gửi lời mời nộp đơn vào PNP. Nếu một ứng viên chấp nhận lời mời của chương trình PNP, ứng viên có thể gửi đơn đăng ký PNP đã hoàn thành cho tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ.

Áp dụng cho cả 2 chương trình sẽ mang đến lợi ứng cho ứng viên. Có thể điểm xếp hạng Express Entry ban đầu của ứng viên không đủ cao để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) của chính phủ liên bang – nhưng họ có thể tăng điểm của mình bằng cách đăng ký chương trình PNP “ nâng cao ”.

Người nộp đơn đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry có thể chỉ ra rằng họ muốn định cư ở một tỉnh bang cụ thể. Chính quyền tỉnh bang có thể quyết định xem xét ứng viên đó có phù hợp với tỉnh bang hay không. 

Theo CRS của Express Entry, đề cử tỉnh bang sẽ giúp một ứngviên Express Entry nhận được thêm 600 điểm, về cơ bản đảm bảo nhận được ITA.

Ứng viên có thể định cư ở bất cứ đâu trong cả 2 chương trình không?

Hiến pháp Canada quy định rằng công dân và thường trú nhân Canada có “Quyền di chuyển”, nghĩa là ứng viên có thể di chuyển tự do trong nước, cư trú ở bất kỳ tỉnh bang nào và theo đuổi việc kiếm sống ở bất kỳ tỉnh bang nào.

qwdrqNS2jIA8nnS CV4HVyj9ma1J3jYP 1fGjxSFOseVZQ2aCEUliA2OS4EQnvMRZ9egbJ

Khi ứng viên nộp đơn xin đề cử tỉnh bang, ứng viên cho biết mục tiêu của ứng viên khi định cư tại tỉnh bang đó, vì các tỉnh bang sẽ đề cử các ứng viên có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh bang. Mặc dù vậy, ứng viên được phép chuyển đến 1 tỉnh bang khác một cách hợp pháp do Quyền di chuyển của bạn.

Tuy nhiên, ứng viên nên trung thực về mục tiêu cư trú của ứng viên khi nộp đơn xin PNP. Ứng viên cũng được khuyến khích cố gắng sống ở tỉnh đã nhận bạn trước khi quyết định chuyển đi nơi khác.

Express Entry linh hoạt hơn về những nơi bạn có thể định cư sau khi được cấp thường trú. Nếu ứng viên được cấp thường trú thông qua hệ thống Express Entry mà không có đề cử tỉnh bang, ứng viên chưa cam kết cư trú tại bất kỳ tỉnh bang cụ thể nào ngoại trừ Quebec.

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong nhóm hệ thống Express Entry đã đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong các chương trình này.

Express Entry sử dụng hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Sau khi ứng viên nộp đơn, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định xem họ có được chấp thuận hay không. Khi điều này hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và tiến một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

B2LdrOCVEj3W8Szk89SfPsc Ve kIXVuFFv qfLfTkdcELG3TOKBOGKnx9VNqNpyJRXqljNPWcPdUZ7HgqfluBsUbJipWZDnLSxEwFW oJFT2hsomQM3l3Pi1UaiHWQpwCONnQJAsj66fu mYUDlG1U

Tổng quan Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang (Provincial Nominee Program), viết tắt là PNP, đây là một trong những chương trình nhập cư chủ lực của Chính phủ Canada. Chương trình cung cấp một trong những lộ trình giá trị nhất để trở thành thường trú nhân Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada đề cử các cá nhân có nguyện vọng nhập cư Canada và có mong muốn ổn định cuộc sống lâu dài tại tỉnh bang của họ.

Mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada (ngoại trừ Nunavut và Quebec) đều có một chương trình đề cử tỉnh bang riêng biệt. Mỗi chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) đều có tối thiểu 1 diện nhập cư sử dụng hệ thống lựa chọn Express Entry của liên bang.

Đề cử tỉnh bang được ban hành để áp dụng cho chương trình Express Entry, còn được gọi là “đề cử tăng cường” (enhanced nominations), sẽ cộng thêm cho ứng viên Express Entry 600 điểm CRS.

Với hơn 80 dạng chương trình nhập cư tỉnh bang, tìm 1 chương trình phù hợp nhất cho bản thân cũng là 1 thách thức lớn. Chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá ra chương trình và con đường phù hợp nhất để trở thành thường trú nhân Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/