Dự báo sự gia tăng lớn về số lượng người định cư tại New Brunswick trong 5 năm tới

Dự báo sự gia tăng lớn về số lượng người định cư tại New Brunswick trong 5 năm tới

Nhập cư sẽ rất quan trọng để đảo ngược tình trạng suy giảm dân số tại New Brunswick trong tương lai.

Chính quyền tỉnh bang New Brunswick

Dự báo

Chính phủ New Brunswick đang kêu gọi một sự gia tăng đáng kể trong nhập cư vào tỉnh bang trong 5 năm tới để giải quyết các thách thức kinh tế và xã hội do dân số già.

Chiến lược tăng trưởng dân số mới của chính phủ sẽ cho thấy ​​số người nhập cư kinh tế định cư tại New Brunswick mỗi năm đạt 7.500 vào năm 2024.

Điều này sẽ nâng tỷ lệ người mới định cư tại New Brunswick lên gần 1% tổng dân số và gần gấp đôi số người nhập cư hiện tại định cư tại New Brunswick.

Tăng trưởng dân số rất quan trọng đối với sự thành công trong tương lai của tỉnh bang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đào tạo và Lao động sau trung học của New Brunswick, Trevor Holder cho biết trong một tuyên bố.

Sự thu hút và duy trì những người mới định cư tại New Brunswick là rất quan trọng, điều này giúp gia tăng dân số của tỉnh bang và đáp ứng nhu cầu của chủ lao động.

Báo cáo cho biết khoảng 120.000 việc làm sẽ có sẵn ở New Brunswick trong 10 năm tới. Số liệu thống kê do Hội đồng đa văn hóa New Brunswick (NBMC) biên soạn cho thấy lực lượng lao động của tỉnh mất 110.000 người lao động trong cùng thời gian này, chủ yếu là nghỉ hưu.

Báo cáo lưu ý rằng dân số trong độ tuổi lao động hiện tại của New Brunswick quá nhỏ để có thể lấp đầy những cơ hội này và tỷ lệ sinh giảm có nghĩa là tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu nhập cư không tăng.

Các chiến lược hỗ trợ và thúc người lao động nước ngoài định cư tại New Brunswick là một chiến lược quan trọng để giảm bớt tác động của sự suy giảm này.

Một mối quan tâm chính được nêu trong chiến lược là khả năng hỗ trợ các dịch vụ xã hội quan trọng như chăm sóc sức khỏe của New Brunswick. Báo cáo cho biết số lượng cá nhân trong độ tuổi lao động ở New Brunswick cho mỗi công dân đã giảm từ 4,6 xuống 3,1 trong giai đoạn 2008-2018 và có thể đạt 2,3 vào năm 2027.

Báo cáo cho biết, điều này sẽ có tác động đáng kể đến khả năng tài trợ của các dịch vụ xã hội và kinh tế của tỉnh bang. Trong ngắn hạn và dài hạn, để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ dân số già với cơ sở thuế bị thu hẹp, các chính sách định cư tại New Brunswick cần khuyến khích sự di chuyển vào tỉnh bang để cải thiện triển vọng dân số trong tương lai.

Dự báo sự gia tăng lớn về số lượng người định cư tại New Brunswick trong 5 năm tới 1

Xây dựng chính sách định cư tại New Brunswick

Chiến lược này cho biết việc tăng nhập cư vào tỉnh sẽ đạt được chủ yếu thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) và Chương trình định cư thí điểm Đại Tây Dương (AIPP)

NBPNP cho phép New Brunswick đề cử một số lượng người lao động, doanh nhân và sinh viên tốt nghiệp quốc tế đủ điều kiện từ các tổ chức sau trung học trở thành thường trú nhân và định cư tại New Brunswick mỗi năm.

Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương là một quan hệ đối tác cấp tỉnh bang do liên bang điều hành sử dụng lao động được đưa ra vào năm 2017 để giúp các chủ lao động ở khu vực Đại Tây Dương Canada thuê nhân công nước ngoài để lấp đầy khoảng trống lao động.

Phân bổ của cả 4 tỉnh bang Đại Tây Dương theo các chương trình này là 2.000 vào năm 2019, 4.000 kể từ năm 2020.

Chiến lược cho thấy chính sáchcần phải xây dựng trên đà này và tập trung vào sự gia tăng dân số liên tục và sự gia tăng di cư của những người mới đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và kinh tế mục tiêu của tỉnh bang.

Trong số các mục tiêu khác, chiến lược này cũng kêu gọi đạt được tỷ lệ giữ chân người nhập cư là 85% vào năm 2024 và tăng số lượng người nhập cư nói tiếng Pháp lên 2% mỗi năm trong năm năm tới lên tới 33% tổng số người nhập cư đến tỉnh, nơi công nhận cả tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức.

Khả thi: 7.500 người mới định cư tại New Brunswick mỗi năm

Chiến lược của chính phủ lặp lại những phát hiện của một báo cáo do NBMC ban hành vào tháng 11 năm ngoái, cũng kêu gọi tăng nhập cư vào tỉnh tới một phần trăm dân số của New Brunswick.

Alex LeBlanc, giám đốc điều hành của NBMC cho rằng mục tiêu của tỉnh bang là có thể đạt được rất tốt và khung thời gian sẽ cho phép tỉnh chuẩn bị các hệ thống hỗ trợ giúp cộng đồng chào đón và hỗ trợ người mới khi họ định cư ở New Brunswick.

“Chiến lược này thực sự tượng trưng cho sự biến đổi New Brunswick đang trải qua”, LeBlanc cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Chúng tôi, với tư cách là một tỉnh, hoàn toàn đứng sau giá trị nhập cư, những đóng góp mà những người mới đến và cam kết chào đón nhiều người đến New Brunswick trong những năm tới.

New Brunswick dự báo sự gia tăng lớn về nhập cư trong 5 năm tới 2

Kế hoạch hành động

New Brunswick đặt mục tiêu đạt được các mục tiêu tăng trưởng dân số thông qua kế hoạch hành động 60 điểm dựa trên 4 mục tiêu rộng lớn:

 • Thu hút một lực lượng lao động lành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.
 • Tuyển dụng các doanh nhân khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững.
 • Hỗ trợ và tạo một môi trường tốt cho những gia đình mới định cư tại New Brunswick.
 • Thu hút cộng đồng để thúc đẩy một tỉnh đa dạng và chào đón hơn.

Về nhập cư, các mục tiêu chứa một số hành động chính liên quan đến ngừi nói tiếng Pháp, sinh viên quốc tế, doanh nhân và người lao động tay nghề, doanh nghiệp và cộng đồng.

Dưới đây là một số hành động nhập cư chính được liệt kê trong Kế hoạch hành động tăng trưởng dân số:

 • Tạo ra một bộ công cụ và tài nguyên sẽ giáo dục, thông báo và hỗ trợ các chủ lao động New Brunswick trong việc sử dụng nhập cư để đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động của họ.
 • Khuyến khích sinh viên quốc tế ở lại và định cư tại New Brunswick sau khi tốt nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề công nhận chứng nhận nước ngoài cho các ứng cử viên nhập cư và vợ hoặc chồng của họ.
 • Thúc đẩy các chương trình nhập cư cấp tỉnh tại thị trường Pháp ngữ.
 • Hỗ trợ các nỗ lực tham gia cộng đồng phá vỡ định kiến ​​hoặc quan niệm sai lầm tập trung vào thực tế nhân khẩu học trong tỉnh, lợi ích của việc nhập cư và tầm quan trọng của việc chào đón các cộng đồng.
 • Xem xét chương trình doanh nhân của NBPNP để đảm bảo nó tốt nhất cho phép những người mới đến bắt đầu kinh doanh và thành công.
 • Hỗ trợ các cơ quan định cư di dân trong việc cung cấp các dịch vụ định cư cần thiết để đáp ứng nhu cầu của vợ chồng và con cái mới đến.
 • Thu hút chính quyền địa phương và các bên liên quan trong cộng đồng để hỗ trợ một quá trình xung quanh các chuyến thăm khám phá cho người mới định cư tại New Brunswick.
 • Thúc đẩy đào tạo năng lực văn hóa cho các nhà tuyển dụng New Brunswick.