Giải quyết bất bình đẳng nhập cư là chìa khóa để phục hồi kinh tế tại Canada

Giải quyết bất bình đẳng nhập cư là chìa khóa để phục hồi kinh tế tại Canada

Một báo cáo mới cho biết Canada sẽ cần phải giải quyết những bất bình đẳng đã được minh chứng bởi sự bùng phát của đại dịch Covid-19 để có thể phục hồi hoàn toàn nền kinh tế.

Người nhập cư, người bị phân biệt chủng tộc, LGBTQ2S+ và phụ nữ đã ngăn chặn được đại dịch, theo báo cáo của YWCA và Đại học Toronto trong tài liệu Một kế hoạch phục hồi kinh tế nữ quyền cho Canada. Báo cáo nêu rõ Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các nhóm này và đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách của Canada kế hoạch đảm bảo một nền kinh tế phục hồi nhanh chóng và công bằng hậu đại dịch.

Báo cáo đã tập trung vào người nhập cư vì họ đóng vai trò trung tâm trong cái gọi là “nền kinh tế thiết yếu”, những công việc này rất cần thiết để duy trì xã hội nhưng chính phủ chưa ban hành chính sách nhằm bảo vệ họ. Carmina Ravanera, đồng tác giả của báo cáo cho biết.

Các cuộc suy thoái kinh tế trước đây chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất hàng hóa, nơi nam giới có nhiều khả năng bị sa thải hơn, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới về số ca nhiễm và số ca tử vong. Phụ nữ là những lao động tiền tuyến của đại dịch. Khoảng 56% lao động nữ tập trung vào các ngành nghề như chăm sóc sức khoẻ, thu ngân, phục vụ ăn uống, dọn dẹp và văn thư.

Giải quyết bất bình đẳng nhập cư là chìa khóa để phục hồi kinh tế tại Canada 2

Đại dịch cũng cho thấy lao động nhập cư đóng vai trò thiết yếu như thế nào đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, những người làm việc trong các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ dài hạn và trong các trang trại có thể tiếp xúc với môi trường không an toàn và không thể nghỉ ốm.

Hỗ trợ chăm sóc kinh tế chăm sóc cho người nhập cư

Người nhập cư chiếm một phần lớn lao động trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Một tổ chức phi lợi nhuận của Quebec, Maison d’Haiti, ước tính khoảng 1.000 người xin tị nạn làm việc trong lĩnh vực y tế tỉnh bang. Cho đến nay, không có sự trợ giúp nào cho những “thiên thần hộ mệnh” này.

Báo cáo cho biết, đại dịch đã cho thấy tầm quan trọng của lao động nhập cư đối với nền kinh tế. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội và nền kinh tế chăm sóc trong việc hỗ trợ nền kinh tế nói chung.

Nghiên cứu từ Anh dự đoán, khoản chi ước tính chiếm 1,9% GDP cho ngành chăm sóc sẽ tạo ra 2 triệu việc làm bền vững, nâng tỷ lệ việc làm lên 5% và giảm khoảng cách việc làm theo giới 4%.

Nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc mang lại lợi nhuận trực tiếp cho chính phủ. Năm 2008, mỗi $100 mà chính phủ Quebec đầu tư vào chăm sóc trẻ em sẽ tạo ra $104 cho chính quyền tỉnh bang và $43 cho chính phủ liên bang.

Giải quyết bất bình đẳng nhập cư là chìa khóa để phục hồi kinh tế tại Canada 3

Báo cáo của các nhà hoạch định chính sách cũng đưa ra đề xuất hỗ trợ người người lao động lĩnh vực này trong vấn đề nhập cư. Họ cũng cho biết tạo ra lộ trình nhanh chóng để trở thành thường trú nhân cho nhân viên chăm sóc sức khoẻ.

“Chúng tôi chỉ đang cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào sự bất bình đẳng ở Canada khi chúng tôi thực hiện các chính sách phục hồi,” Ravanera nói. “Nếu bây giờ chúng ta không tập trung vào những bất bình đẳng này thì chúng ta sẽ không thể có một sự phục hồi kinh tế bền bỉ và mạnh mẽ trên toàn quốc”.