Ngoài hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới và mức sống cao, Canada còn mang lại một lợi thế quan trọng khác cho sinh viên quốc tế là Giấy phép làm việc cho sinh viên quốc tế (PGWP) sau khi họ tốt nghiệp.

PGWP là một giấy phép làm việc mở có thể được sử dụng để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada, đây một tài sản quý giá để có được thường trú nhân (PR) tại Canada.

Tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada thường là yếu tố quan trọng giúp ứng viên đủ điều kiện thành công cho một số chương trình nhập cư Canada, bao gồm Express Entry và Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Express Entry là con đường nhập cư chính của Canada đối với những người mong muốn trở thành thường trú nhân. Hệ thống này hoạt động trên một hệ thống dựa trên hệ thống điểm có tính đến các yếu tố vốn con người.

Kinh nghiệm làm việc tại Canada mang lại cho những người sử dụng lộ trình này những điểm bổ sung có giá trị đối với Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), giúp họ cạnh tranh hơn so với các ứng viên tiềm năng khác trong nhóm.

Những người có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc tại Canada cũng sẽ có cơ hội thành công cao hơn khi nộp đơn theo Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoặc, trong trường hợp đã học ở Quebec là Chương trình kinh nghiệm Quebec (hoặc PEQ).

Giấy phép làm việc mở thay đổi tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế và chủ lao động 1

Ngoài tầm quan trọng của nó đối với sinh viên quốc tế, các nhà tuyển dụng Canada cũng được hưởng lợi đáng kể từ PGWP. Thông thường, để thuê một công dân nước ngoài, người sử dụng lao động Canada phải trải qua một quá trình kéo dài và tốn kém được gọi là Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), đây là đơn mà họ phải nộp để chứng minh rằng họ đã cố gắng thuê một người Canada nhưng không thể đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, thủ tục đó không bắt buộc đối với những cá nhân có giấy phép làm việc mở, chẳng hạn như người có PGWP. Do đó, những người có giấy phép làm việc mở thường cung cấp cho các nhà tuyển dụng Canada cơ hội để giữ chân nhân tài nước ngoài rất cần thiết mà không có gánh nặng và rào cản thường liên quan đến quy trình này.

Mặc dù quy trình ban đầu của việc thuê một người nào đó trong PGWP có thể không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc của người sử dụng lao động, nhưng điều tương tự không thể xảy ra nếu người sử dụng lao động muốn người nước ngoài tiếp tục làm việc sau ngày PGWP hết hạn. Giấy phép làm việc có thời hạn và đây là vấn đề thường xảy ra với PGWP.

Trong phần lớn các trường hợp, PGWP không thể được gia hạn và đơn xin LMIA phải được nộp và chấp thuận trước khi người lao động có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc mới, dành riêng cho người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, điều này sắp thay đổi. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, chính phủ Canada đã đưa ra một chính sách mới cho phép các cựu du học sinh có PGWP hết hạn hoặc sắp hết hạn nộp đơn xin giấy phép làm việc mở mới.

Cụ thể, chính sách mới sẽ cho phép những cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây đăng ký giấy phép làm việc mở 18 tháng:

  • Có PGWP đã hết hạn sau ngày 30 tháng 1 năm 2020 hoặc PGWP hết hạn sau 4 tháng hoặc ít hơn kể từ ngày nộp đơn.
  • Ở Canada.
  • Có tình trạng tạm thời hợp lệ hoặc đang đăng ký để khôi phục tình trạng của bạn.
Giấy phép làm việc mở thay đổi tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế và chủ lao động 2

Quy trình đăng ký dự kiến ​​sẽ mở vào ngày mai, 27 tháng 1 và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Sự thay đổi chính sách này sẽ cho phép nhiều nhà tuyển dụng Canada sử dụng công dân nước ngoài trong PGWP tiếp tục làm như vậy mà không phải trải qua quá trình kéo dài và tốn kém vốn thường được yêu cầu trước đây.

Đối với nhiều nhà tuyển dụng Canada đang hưởng lợi từ tài năng nước ngoài, điều này có nghĩa là họ sẽ không cần phải làm giảm chất lượng lực lượng lao động của họ do những ràng buộc về nhập cư Canada. Có thể duy trì những công nhân họ cần, bất kể quốc tịch hay tình trạng nhập cư, sẽ chứng tỏ là vô giá đối với nhiều công ty Canada và nền kinh tế Canada nói chung.

Tìm hiểu thêm Giấy phép làm việc mở (Open Work Permit) trên website của Chính phủ tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/