Có thể nộp đơn xin Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp hay PGWP (Post-Graduation Work Permits) sau khi sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học tại Canada, để có được kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Giới thiệu Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) tại Canada

Thông báo đặc biệt : Canada cũng đang tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế bắt đầu chương trình học trực tuyến của họ tại một trường học Canada vào mùa thu năm 2020 và vẫn đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) sau khi hoàn thành chương trình học tại Canada.

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế đủ điều kiện làm việc tại Canada sau khi học trong thời gian lên đến ba năm.

Chính phủ Canada cung cấp Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp như một phần trong nỗ lực thu hút sinh viên quốc tế và giữ họ làm công nhân lành nghề. Chương trình cung cấp giấy phép lao động mở, cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào của Canada trong bất kỳ ngành nào mà không yêu cầu thư mời làm việc của Canada tại thời điểm nộp đơn.

Sinh viên quốc tế chỉ có thể nhận được một Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp từ IRCC.

Điều kiện của PGWP

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế ở Canada

Để đủ điều kiện nhận Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp, sinh viên quốc tế phải có:

 • Các nghiên cứu đã hoàn thành tại Canada trong một chương trình đào tạo học thuật, dạy nghề hoặc chuyên nghiệp kéo dài ít nhất tám tháng tại Danh sách Học viện Học tập Được Chỉ định (DLI) đủ điều kiện.
  • Chương trình học phải dẫn đến bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ.
 • Có tư cách sinh viên toàn thời gian ở Canada trong mỗi kỳ học của chương trình hoặc các chương trình học đã hoàn thành và được bao gồm như một phần của đơn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp của họ;
  • Một số trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện cho nghỉ học và học cuối khóa.
 • Nhận được bảng điểm và thư chính thức từ DLI đủ điều kiện xác nhận rằng ứng viên đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học của họ;
  • Bảng điểm và thư chính thức phải có trong đơn xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.
 • Tốt nghiệp từ:
  • Một cơ sở giáo dục sau trung học công lập, chẳng hạn như
  • Một trường đại học
  • Một trường thương mại hoặc kỹ thuật
  • Trường đại học
  • CEGEP (ở Quebec)
  • Một trường tư thục sau trung học (ở Quebec) hoạt động theo các quy tắc giống như các trường công lập ở Quebec;
  • Một trường trung học tư thục hoặc sau trung học (ở Quebec) cung cấp các chương trình đủ điều kiện kéo dài 900 giờ hoặc lâu hơn và dẫn đến việc cấp chứng chỉ nghề nghiệp diplôme d’études (DEP) hoặc chứng chỉ nghề nghiệp (ASP) ; hoặc là
  • Trường tư của Canada có thể cấp bằng theo luật tỉnh bang (ví dụ: bằng Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) nhưng chỉ khi học sinh đã đăng ký vào một chương trình học dẫn đến bằng cấp được tỉnh ủy quyền.

Lưu ý : Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo nghề nghiệp và chuyên nghiệp ở Quebec phải đáp ứng các tiêu chí PGWP bổ sung do IRCC nêu ra tùy thuộc vào loại văn bằng được cấp.

Thời hạn nộp đơn PGWP: 180 ngày

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế ở Canada

Năm 2019, Chính phủ Canada đã gia hạn thời gian xin Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp từ 90 lên 180 ngày (sáu tháng) sau khi có bảng điểm và thư chính thức từ DLI đủ điều kiện xác nhận rằng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học. đã được đáp ứng.

Nếu giấy phép học tập hết hạn trước khi điểm, ứng viên có hai lựa chọn:

 • Xin hồ sơ du lịch để ở lại Canada lâu hơn; hoặc là
 • Rời Canada và đăng ký PGWP

Khi nộp đơn, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có giấy phép học tập hợp lệ, có giấy phép học tập, hoặc được phép học tập tại Canada mà không yêu cầu phải có giấy phép học tập theo các khoản 188 (1) (a) và (b) của Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư.

Yêu cầu về hồ sơ đối với chương trình

Mặc dù cán bộ chương trình có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung, nhưng hai tài liệu quan trọng cần có tại thời điểm nộp đơn là thư xác nhận đã hoàn thành chương trình học và bảng điểm chính thức của DLI của họ.

Trường hợp không đủ điều kiện

Sinh viên quốc tế không đủ điều kiện cho Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp nếu họ:

 • Trước đây đã được cấp PGWP
 • Đã học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai
 • Tham gia các khóa học về sở thích chung hoặc tự cải thiện
 • Nhận tài trợ từ Global Affairs Canada (GAC)
 • Tham gia vào Chương trình Giải thưởng của Chính phủ Canada do GAC tài trợ
 • Nhận được Học bổng Cơ hội Bình đẳng, Canada-Chile
 • Tham gia Chương trình trao đổi học giả Canada-Trung Quốc
 • Tham gia vào Chương trình Học bổng của Tổ chức các Quốc gia Hoa Kỳ
 • Hoàn thành phần lớn các tín chỉ để hoàn thành chương trình học của họ bằng cách đào tạo từ xa
 • Đã hoàn thành một chương trình học được cung cấp bởi một tổ chức không thuộc Canada ở Canada, bất kể thời gian lưu trú tại Canada.

Trường hợp đặc biệt

Có một số trường hợp sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện để được cấp Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cấp tốc hoặc đào tạo từ xa hoặc xin nghỉ học.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/