Giấy phép làm việc tại Canada được gia hạn thời gian đăng ký

Giấy phép làm việc tại Canada được gia hạn thời gian đăng ký

Chính phủ canada cho phép người cư trú tạm thời có lời mời nộp đơn xin giấy phép làm việc mà không cần rời khỏi đất nước.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) ban đầu đã áp dụng biện pháp này từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Công dân nước ngoài ở Canada với tình trạng cư trú tạm thời hiện có thể được hưởng lợi từ chính sách đó cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, theo một thông báo trên phương tiện truyền thông của IRCC.

Các yêu cầu đã được sửa đổi để cho phép bất kỳ người cư trú tạm thời nào có lời mời làm việc hợp lệ đều có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc bất kể họ đến Canada vào thời điểm nào.

Trước đây, người cư trú tạm thời thường phải xin giấy phép làm việc trước khi đến Canada. Nếu họ đã ở trong nước với tư cách người cư trú tạm thời khi được chấp thuận cấp giấy phép làm việc, họ cần phải rời Canada và quay trở lại để kích hoạt giấy phép đó.

Chính sách này có hiệu lực từ thứ 5 ngày 1/4/2021, một người nộp đơn muốn đăng ký chương trình này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tình trạng hợp lệ ở Canada với tư cách là người cư trú tạm thời vào ngày họ nộp đơn.
  • Vẫn ở Canada với tình trạng hợp lệ.
  • Có lời mời làm việc hợp lệ.
  • Nộp đơn tại Canada để xin giấy phép làm việc cho chủ lao động cụ thể được hỗ trợ bởi Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hoặc đề nghị tuyển dụng được miễn LMIA nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 8 năm 2021.
  • Đáp ứng tất cả các tiêu chí khác, chẳng hạn như kiểm tra y tế và lý lịch tư pháp.
Giấy phép làm việc tại Canada được gia hạn thời gian đăng ký 1

Chính sách này cũng cho phép những người nộp đơn, người đã có giấy phép làm việc hợp lệ trong 12 tháng qua, bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới của họ trước khi đơn xin giấy phép làm việc của họ được chấp thuận đầy đủ.

Để bắt đầu làm việc trước khi được chấp thuận, người nộp đơn cần làm theo các bước về cách xin phép làm việc trong khi chờ đợi. Bước đầu tiên sau khi nộp đơn là liên hệ với IRCC thông qua việc điền biểu mẫu website. Một số hướng dẫn khác cũng được liệt kê trên trang web của chính phủ.

Việc mở rộng sẽ mang lại lợi ích cho những người cư trú tạm thời, họ có thể đến Canada trong bối cảnh các hạn chế đi lại liên quan đến coronavirus vẫn còn đang áp dụng. Kể từ tháng 3 năm 2020, biên giới của Canada đã bị đóng cửa đối với mọi hoạt động nhập cảnh không thiết yếu, trừ khi họ được miễn vì một lý do như đoàn tụ với gia đình.

Hơn 1.000 người có tư cách cư trú tạm thời đã nộp đơn xin giấy phép làm việc thông qua chính sách công này kể từ khi nó ban đầu được đưa ra vào mùa hè năm ngoái.