LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CANADA PLAZA

Dịch vụ của Canada Plaza 1

Tư vấn và xử lý hồ sơ
định cư Canada

Dịch vụ của Canada Plaza 2

Tư vấn đầu tư, kinh doanh
tại Canada

Dịch vụ của Canada Plaza 3

Dịch vụ an cư dành cho
 người mới đến Canada