Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NB PNP) là chương trình được quản lý bởi Bộ Giáo dục Sau Trung học, Đào tạo và Lao động (PETL), nó cho phép tỉnh bang New Brunswick đề cử những cá nhân có khả năng kinh tế lớn nhất trở thành thường trú nhân.

New Brunswick PNP gồm các mục chính là nhập cư diện tay nghề và nhập cư diện doanh nhân. Đối với nhập cư diện tay nghề tỉnh bang New Brunswick có các tiểu mục như sau Express Entry và Diện tay nghề. Chương trình sử dụng Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) để quản lý các ứng viên của mình cho Diện tay nghề.

Để đăng ký vào các diện này, trước hết bạn phải tạo một hồ sơ EOI để NBPNP biết bạn muốn được mời đăng ký.

Việc đăng ký này cho phép NBPNP thu thập thông tin quan trọng về bạn để xếp hạng và chọn những người có khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động của NBPNP cao nhất.

Thang điểm EOI New Brunswick

Tuổi tác

Số điểm dựa trên tuổi của bạn được đánh giá vào ngày mà đơn đăng ký hoàn chỉnh được nộp cho PETL để phản hồi Lời mời nộp đơn (ITA).

TuổiThang điểm
22 – 5510
19 – 218

Trình độ ngôn ngữ

Trình độ ngôn ngữ dựa trên Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) của đương đơn chính cho các kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói, dựa trên mức độ tương đương của kết quả kiểm tra IELTS, CELPIP, TEF hoặc TCF.

Ngôn ngữ chính thức đầu tiênĐọcViếtNgheNóiThang điểm
CLB cấp độ 7 trở lên666624
CLB cấp độ 5 hoặc 6555520
CLB cấp độ 4444416
Ngôn ngữ chính thức thứ haiThang điểm
CLB cấp độ 4 trở lên trong cả bốn khả năng ngôn ngữ4

Kết quả kiểm tra của bạn sẽ được coi là có giá trị trong hai năm kể từ ngày được cấp. Kết quả kiểm tra phải dưới hai năm khi bạn nộp đơn đăng ký PRCC cho IRCC, nếu bạn nhận được giấy chứng nhận đề cử.

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Canada hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài tương đương với chứng chỉ của Canada.

Trình độ học vấnThang điểm
Trình độ đại học tiến sĩ (Ph.D.)20
Bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp chuyên nghiệp cần thiết để hành nghề trong một nghề được cấp phép.

Đối với bằng cấp chuyên nghiệp, chương trình cấp bằng phải thuộc về: y khoa, thú y, nha khoa, đo thị lực, luật, y học chỉnh hình hoặc dược.
20
Hai hoặc nhiều văn bằng / chứng chỉ của một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác.
(Thời gian đào tạo ít nhất 3 năm)
29
Văn bằng / chứng chỉ tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác
(Thời gian đào tạo ít nhất 3 năm)
29
Văn bằng / chứng chỉ tại một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác
(Thời gian đào tạo 2 năm)
18
Văn bằng / chứng chỉ từ một trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc học viện được công nhận khác
(Thời gian đào tạo 1 năm)
17
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc các chương trình trước cao đẳng, đại học đào tạo chính quy khác15

Kinh nghiệm làm việc

Điểm kinh nghiệm làm việc dựa trên số năm làm việc toàn thời gian của ứng viên. Toàn thời gian được định nghĩa là 30 giờ hoặc hơn mỗi tuần. Bạn phải tính đủ năm kinh nghiệm làm việc, không làm tròn kinh nghiệm làm việc của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn đã làm việc 7 tháng, bạn sẽ phải trả lời ít hơn 1 năm.

Lưu ý: Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc đối với sinh viên tốt nghiệp quốc tế, với bằng cấp tối thiểu một năm, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ trường đại học, cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật của New Brunswick hoặc học viện được công nhận khác.

Số năm kinh nghiệmThang điểm
5 năm20
4 năm16
3 năm12
2 năm8
1 năm5

Các ngành ưu tiên

NBPNP được định hướng tại địa phương và hoạt động để cân bằng nhu cầu của các nhà tuyển dụng New Brunswick với các ưu tiên của tỉnh. Bạn có thể được cộng 10 điểm nếu nghề nghiệp dự định của bạn là trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, giao thông vận tải hoặc trung tâm dịch vụ kinh doanh và chủ lao động của bạn có thể chứng minh rằng họ không thể xác định được các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong thị trường lao động địa phương.

Ngành nghề ưu tiênThang điểm
Trung tâm dịch vụ kinh doanh10
Giáo dục10
Chăm sóc sức khỏe10
Sản xuất10

Khả năng thích ứng

Ứng viên có thể được thưởng tối đa 12 điểm trong trường hợp bạn có thêm mối liên hệ với New Brunswick được thể hiện thông qua giáo dục, việc làm ở New Brunswick, các kỹ năng và ngôn ngữ bổ sung. Sau đó trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các tài liệu mà bạn phải nộp cho PETL để nhận điểm về khả năng thích ứng.

Người nộp đơn chínhThang điểm
Việc làm 
Bạn đã làm việc ở New Brunswick ít nhất 2 trong số 5 năm qua, với Giấy phép làm việc hợp lệ hoặc Giấy phép làm việc ở Canada10
Người sử dụng lao động của bạn có LMIA tích cực dựa trên Lời mời làm việc của bạn hoặc nghề nghiệp của bạn được miễn không cần LMIA8
Chủ lao động của bạn đã phỏng vấn và thuê bạn thông qua một tổ chức tuyển dụng quốc gia hoặc quốc tế do PETL tổ chức trong 12 tháng ngay trước khi nộp đơn8
Bạn đã làm việc ở New Brunswick ít nhất 1 trong 5 năm qua, với Giấy phép làm việc hợp lệ hoặc Giấy phép làm việc ở Canada7
Giáo dục 
Bạn đã hoàn thành thành công ít nhất 2 năm giáo dục sau trung học từ một tổ chức được công nhận ở New Brunswick10
Bạn đã hoàn thành thành công ít nhất một chương trình giáo dục sau trung học từ một tổ chức được công nhận ở New Brunswick7
Gia Đình 
Bạn hoặc vợ, chồng, đối tác chung của bạn, có con trai, con gái, anh trai, em gái, mẹ, cha, con, ông bà, cô, chú, cháu gái hoặc cháu trai sống ở New Brunswick với tư cách là Công dân Canada hoặc PR trong 12 tháng trước để bạn gửi đơn đăng ký5
Vợ / chồng hoặc Đối tác hợp phápThang điểm
Vợ / chồng hoặc Đối tác hợp pháp của bạn đã làm việc ít nhất một trong 5 năm qua ở New Brunswick, với giấy phép lao động hợp lệ hoặc giấy phép làm việc ở Canada, hoặc5
Vợ / chồng hoặc Đối tác hợp pháp của bạn có trình độ ngôn ngữ tối thiểu CLB4 cấp độ 4 bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) cấp độ 4 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ5  

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn