Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) là bước đầu tiên trong quy trình tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP). Hệ thống này sẽ cực kỳ quan trọng nếu bạn người nhập cư thuộc diện sinh viên quốc tế hoặc người lao động nhận được lời mời làm việc.

Tổng quan về Ontario EOI

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) sử dụng Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) để quản lý các ứng viên nhập cư cho các tiểu mục sau đây :

 • Lời mời làm việc: Người lao động
 • Lời mời làm việc: Sinh viên quốc tế
 • Lời mời làm việc: Kỹ năng theo yêu cầu
 • Thạc sỹ.
 • Tiến sỹ.

Trước khi có thể đăng ký vào các diện này, bạn phải tạo một hồ sơ EOI để OINP biết bạn muốn được mời đăng ký.

Việc đăng ký này cho phép OINP thu thập thông tin quan trọng về bạn để xếp hạng và chọn những người có khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động của Ontario.

Để đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn phải tuân theo quy trình và đáp ứng các tiêu chí được thiết lập theo Đạo luật Nhập cư Ontario 2015 và các quy định của luật này.

Cách đăng ký

Các bước đăng ký EOI trên OINP:

 • Tạo hồ sơ trong Cổng thông tin OINP.
 • Đọc các yêu cầu và đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện.
 • Đăng ký một chương trình bạn quan tâm.

Một số thông tin bạn cần lưu ý khi đăng ký hồ sơ EOI:

 • Thông tin bạn cung cấp trong EOI phải chính xác tại thời điểm bạn đăng ký hoặc cập nhật EOI của bạn.
 • Nếu bạn được mời nộp đơn, Biểu mẫu Chứng nhận phải được in, ký tên và tải lên tab “Khác” trong Tài liệu Hỗ trợ.
 • Các Mẫu xác nhận nên được ký kết vào cùng ngày mà bạn gửi EOI đến OINP.
 • Bạn chỉ có thể đăng ký một hồ sơ EOI cho mỗi diện OINP tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Khi bạn đã đăng ký EOI, vui lòng không cố gắng liên hệ với OINP.

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn sẽ nhận được thông báo trong Cổng thông tin OINP. Điều quan trọng cần lưu ý là:

 • Đăng ký EOI không đảm bảo rằng bạn sẽ được mời đăng ký OINP.
 • Một lời mời nộp đơn không đảm bảo bạn sẽ nhận được đề cử tỉnh bang Ontario.

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí diện OINP có liên quan tại thời điểm nộp đơn, bao gồm cả việc bạn có đủ điều kiện mà bạn đã tuyên bố trong biểu hiện đăng ký quan tâm của mình.

Nếu được xác định rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong EOI của bạn là không chính xác hoặc gây hiểu lầm, đơn đăng ký của bạn có thể bị từ chối và sự sai sót này có thể ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ của bạn trong tương lai.

Lệ phí

Bạn không cần nộp lệ phí khi đăng ký EOI. Tuy nhiên nếu bạn được mời đăng ký tham gia chương trình, bạn sẽ phải trả phí đăng ký tại thời điểm đó. Phí đăng ký khác nhau tùy theo từng tiểu mục chương trình.

Cập nhật thông tin

Bạn có thể cập nhật thông tin mới lên EOI trong cổng thông tin OINP bất kỳ lúc nào cho đến khi bạn nhận được lời mời đăng ký hoặc EOI của bạn bị xóa.

Thời gian hiệu lực

EOI của bạn sẽ vẫn có hiệu lực trong tối đa 12 tháng cho đến khi bạn nhận được lời mời đăng ký hoặc cho đến khi bạn rút đơn đăng ký. Sau 12 tháng, EOI của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống OINP. Nếu bạn vẫn muốn đăng ký tham gia chương trình, bạn phải đăng ký một EOI mới.

Cách lựa chọn ứng viên

OINP thường sẽ xếp hạng các ứng viên trong một hoặc nhiều nhóm theo các diện OINP trên cơ sở chung, tức là xếp hạng tất cả các ứng viên đã đăng ký EOI. Tuy nhiên đôi khi tỉnh bang sẽ xếp hạng dựa trên cơ sở mục tiêu được lựa chọn, ưu tiên xếp hạng những ứng viên có Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hoặc các yếu tố nguồn nhân lực và mời các ứng viên có tổng điểm cao nhất nộp đơn.

Các câu trả lời của bạn trong EOI sẽ được tính điểm dựa trên một số yếu tố cho điểm. Sau khi được gửi, EOI của bạn sẽ được đưa vào nhóm lựa chọn. Mỗi diện OINP có nhóm lựa chọn riêng. Tất cả các ứng viên đăng ký cùng một diện sẽ được xếp vào cùng một nhóm tuyển chọn.

Các yếu tố cho điểm

OINP sẽ chấm điểm câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng hệ thống Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) để đưa ra số điểm cho lời mời làm việc và kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn. Ngoài ra, số điểm EOI còn dựa trên những yếu tố sau:

 • Trình độ học vấn.
 • Trình độ ngôn ngữ.
 • Khu vực sẽ sinh sống.
 • Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.
 • Lịch sử thu nhập
 • Các yếu tố khác liên quan đến triển vọng việc làm như Lời mời làm việc, kinh nghiệm làm việc ở Canada.
 • Ưu tiên chiến lược phát triển của tỉnh bang như các yếu tố sẽ giải quyết nhu cầu thị trường lao động ở thời điểm quan trọng tại Ontario hoặc một vùng của Ontario
Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario

Thang điểm Ontario EOI

Dựa trên lời mời làm việc

Điểm dựa trên lời mời làm việc của nhà tuyển dụng và không áp dụng cho các dòng thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

Trình độ kỹ năng

Trình độ kỹ năngThang điểm
A10 điểm
B8  điêm
C0  điểm
D0   điểm

NOC

NOCThang điểm
NOC 0,1,2,3,910 điểm
NOC 4,5,6,7,8  0 điểm

Lương

LươngThang điểm
$40 CAD/h hoặc cao hơn10 điểm
$20 CAD/h đến $39.99 CAD/h  5 điểm
Dưới $20 CAD/h  0 điểm

Dựa trên kinh nghiệm làm việc tại Canada

Điểm dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế của ứng viên tại Canada và không áp dụng cho các dòng thạc sỹ và tiến sỹ.

Thời gian kinh nghiệm (tích lũy)

Thời gianThang điểm
12 tháng trở lên  4 điểm
Dưới 12 tháng   0 điểm

Trình độ kỹ năng

Trình độ Kỹ năngThang điểm
A  3 điểm
B  0 điểm
C  0 điểm
D  0 điểm

Lịch sử thu nhập

Lịch sử thu nhậpThang điểm
Thu nhập từ $40.000 CAD/năm trở lên3 điểm
Thu nhập dưới $40.000 CAD/năm0 điểm

Trình độ học vấn

Điểm trình độ học vấn chỉ áp dụng cho diện sinh viên quốc tế.

Bằng cấp, học vị

Trình độ học vấnThang điểm
Tiến sỹ10 điểm
Thạc sỹ  8 điểm
Cử nhân hoặc tương đương  6 điểm
Tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ thương mại  5 điểm
Dưới đại học hoặc chứng chỉ thương mại  0 điểm

Chuyên ngành học

Không áp dụng cho người lao động nước ngoài hoặc các diện kỹ năng yêu cầu.

Chuyên ngànhThang điểm
Kỹ thuật10 điểm
Chăm sóc sức khỏe10 điểm
Toán học và khoa học máy tính  9 điểm
Kinh doanh và quản trị  7 điểm
Thương mại  7 điểm
Xã hội, pháp lý, giáo dục và khoa học  6 điểm
Nghệ thuật và nhân văn  5 điểm

Kinh nghiệm học tập tại Canada

Không áp dụng cho người lao động nước ngoài hoặc các tiểu mục kỹ năng theo yêu cầu

Kinh nghiệm học tập giao dục tại CanadaThang điểm
Nhiều hơn 1 chứng chỉ tại Canada10 điểm
Một chứng chỉ Canada  5 điểm

Trình độ ngôn ngữ

Điểm trình độ ngôn ngữ dựa trên Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) của từng cá nhân cho các kỹ năng Đọc, viết, nghe và nói. Điểm kiểm tra phải dựa trên bài kiểm tra được Bộ Di Trú chấp nhận là IELTS, CELPIP, TEF, TCF và không áp dụng cho người lao động nước ngoài và kỹ năng theo yêu cầu.

Ngôn ngữ thứ nhất

Trình độ ngôn ngữThang điểm
CLB 9 trở lên10 điểm
CLB 8  6 điểm
CLB 7  4 điểm
CLB 6 trở xuống  0 điểm

Ngôn ngữ chính thức

Không áp dụng cho người lao động nước ngoài và kỹ năng theo yêu cầu.

Kiến thức về ngôn ngữThang điểm
2 Ngôn ngữ chính thức (Tiếng Anh và tiếng Pháp)10 điểm
1 Ngôn ngữ chính thức (Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)  5 điểm

Nhập cư theo khu vực

Địa điểm nhận việc làm

Không áp dụng cho các diện thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

Địa điểm nhận việc làmThang điểm
Bên ngoài đại đô thị Toronto10 điểm
Bên trong đại đô thị Toronto  6 điểm

Địa điểm nghiên cứu

Không áp dụng cho người lao động nước ngoài và kỹ năng theo yêu cầu.

Địa điểm nghiên cứuThang điểm
Bên ngoài đại đô thị Toronto10 điểm
Bên trong đại đô thị Toronto  6 điểm

Ưu tiên chiến lược

Giải quyết ngay nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh bang Ontario hoặc một vùng của Ontario.

Các ưu tiên chiến lượcThang điểm
Theo xác định của OINP theo thông tin được trình bày trong EOI qua cổng thông tin10 điểm (nếu đang sử dụng)