Hơn 75% dân số Canada sẽ được tiêm vắc xin trước khi biên giới mở cửa

Hơn 75% dân số Canada sẽ được tiêm vắc xin trước khi biên giới mở cửa

Chính phủ của Justin Trudeau cho biết biên giới Canada và Hoa Kỳ sẽ không mở cửa biên giới cho du lịch cho đến khi ít nhất 75% người Canada được tiêm vắc xin đầy đủ và đa số người dân Canada đồng ý.

Các phản hồi từ một cuộc thăm dò mới của Angus Reil cho thấy người Canada vẫn thận trọng về việc mở lại biên giới. Đa số nói rằng nếu sự lựa chọn là của họ thì họ sẽ đợi cho đến khi đạt được ngưỡng của chính phủ Trudeau.

Hầu hết những người được hỏi nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi hơn 75% người Canada được tiêm chủng, trong khi 1/5 người muốn thấy biên giới được mở ngay lập tức. Những người muốn biên giới mở lại ngay lập tức có nhiều khả năng đã đi du lịch thường xuyên trước đại dịch.

Khi được hỏi về quyết định của chính phủ Canada về việc loại bỏ yêu cầu cách ly đối với những người Canada đã được tiêm phòng đầy đủ và những khách du lịch được miễn trừ khác, hơn một nửa nói rằng sự thay đổi đến đúng lúc. Có số lượng gần bằng nhau nhận các phe đối lập. 1/5 cho rằng chính phủ Trudeau đã đợi quá lâu và 1/4 cho rằng quyết định này quá vội vàng.

Hơn 75% dân số Canada sẽ được tiêm vắc xin trước khi biên giới mở cửa

Sự ảnh hưởng của Trudeau đối với người dân Canada là cao nhất kể từ tháng Giêng. Khoảng 50% người Canada hiện nay nói rằng Trudeau đã làm rất tốt việc xử lý đại dịch. Ngược lại, 46% nói rằng anh ta đã hoàn thành một công việc kém hiệu quả.

Người Canada cũng ít lo lắng hơn về việc bị COVID. Mối quan tâm cá nhân về việc mắc bệnh với vi rút đã giảm 47%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020.

Ngoài ra, phần lớn cảm thấy rằng những tác động tiêu cực đến sức khỏe của đại dịch đã qua đi. Chỉ 12% không đồng ý. Mặc dù, một phần lớn hơn nhiều, 28%, nói rằng tác động kinh tế tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, khoảng 72% cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất của đòn kinh tế cũng đã qua.

Viện Angus Reid phi lợi nhuận đã khảo sát ngẫu nhiên 2.040 người Canada từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 năm 2021. Biên độ sai số cho cuộc thăm dò này là cộng hoặc trừ hai điểm phần trăm 19 lần trên 20.

Các hạn chế biên giới hiện tại của Canada sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 7.

Hôm thứ Năm, Trudeau lưu ý rằng Canada đang xem xét dỡ bỏ các hạn chế biên giới đối với khách du lịch Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ vào giữa tháng 8 và đối với phần còn lại của thế giới vào đầu tháng 9.