Canada Recovery Benefit (CRB) hỗ trợ thu nhập cho những cá nhân đi làm và tự kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 và không được hưởng quyền lợi Bảo hiểm Việc làm (EI). CRB do Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) quản lý.

Nếu bạn đủ điều kiện cho CRB, bạn có thể nhận được 1.000 đô la (900 đô la sau khi khấu trừ thuế) trong khoảng thời gian 2 tuần .

Nếu tình trạng của bạn vẫn tiếp diễn trong 2 tuần qua, bạn sẽ phải nộp đơn lại. Bạn có thể áp dụng lên tới tổng cộng 13 kỳ hội đủ điều kiện (26 tuần) giữa 27 tháng 9 năm 2020 và 25 tháng 9 năm 2021.

Cách thc hot động ca các giai đoạn

Mỗi giai đoạn đủ điều kiện của Canada Recovery Benefit (CRB) là một khoảng thời gian 2 tuần cụ thể . Nó bắt đầu và kết thúc vào những ngày cụ thể. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán 1.000 đô la ( 900 đô la sau khi đã khấu trừ thuế) cho khoảng thời gian bạn đã đăng ký.

CRB không tự động gia hạn. Bạn phải áp dụng cho từng thời kỳ giữa 27 tháng 9 năm 2020 và ngày 25 tháng chín năm 2021 riêng biệt. Bạn có thể đăng ký tối đa 13 tiết trong tổng số 26 tiết có sẵn.

13 kỳ không phải được thực hiện liên tiếp.

Nhng khong thi gian bn nên đăng ký

Bạn có thể đăng ký cho bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn đủ điều kiện. Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện cho toàn bộ thời gian 2 tuần, thì sớm nhất bạn có thể nộp đơn là Thứ Hai đầu tiên sau khi thời gian 2 tuần kết thúc.

Ngày bt đầu và ngày kết thúc giai đon

Chọn khoảng thời gian đủ điều kiện để xem nó trong lịch.

Mở đăng ký CRB

27 tháng 9 đến 10 tháng 10 năm 2020 (Kỳ 1)

Giai đon tiếp theo

11 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2020 (Kỳ 2)

Mỗi giai đoạn có 2 tuần

Mỗi giai đoạn đủ điều kiện là khoảng thời gian 2 tuần với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể. Bạn có thể bắt đầu nộp đơn vào thứ Hai sau khi thời gian 2 tuần kết thúc.

Nếu tình trạng của bạn vẫn tiếp diễn, bạn phải đăng ký lại trong thời gian 2 tuần nữa.

Bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp hồi tố cho bất kỳ khoảng thời gian nào lên đến 60 ngày sau khi thời hạn đó kết thúc.

Bạn chỉ có thể nhận CRB tối đa 13 kỳ

Bạn không còn có thể nhận thanh toán CRB sau khi đã đạt đến tối đa 13 kỳ (26 tuần). Lợi ích có sẵn giữa ngày 27 tháng 9 năm 2020 và ngày 25 tháng 9 năm 2021 .

Để xác nhận số khoảng thời gian mà bạn đã nhận được CRB, bạn có thể xem lại lịch sử đăng ký của mình trong Tài khoản CRA của tôi , trong “ Chi tiết đăng ký thanh toán hỗ trợ COVID-19 ”.

Trước khi bạn nộp đơn

Trả lời những câu hỏi này để đảm bảo đơn đăng ký của bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng:

Xác nhận rằng bạn hiện đã đăng ký với CRA

Bạn đã nộp đơn xin Quyền lợi Ứng cứu Khẩn cấp Canada (CERB) hoặc Quyền lợi Sinh viên Khẩn cấp Canada (CESB) với CRA trước đây chưa?

Thiết lập tiền gửi trực tiếp

Thanh toán tiền gửi trực tiếp mất khoảng 3 đến 5 ngày làm việc. Một séc mất khoảng 10 đến 12 ngày làm việc. Thông tin tiền gửi trực tiếp của bạn có được cập nhật với CRA không?

Kiểm tra tác động đến các khoản trợ cấp xã hội của bạn

Bạn có nhận được Trợ cấp Xã hội (Thu nhập hoặc Khuyết tật) của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nào không?

Khi nào bạn có thể nộp đơn

Hướng dẫn đăng ký và nộp đơn CRB

Bạn có thể bắt đầu nộp đơn vào Thứ Hai đầu tiên sau khi thời hạn 2 tuần bạn đăng ký kết thúc. Đơn xin không tự động gia hạn.

Bạn phải đăng ký cho từng thời kỳ riêng biệt. Bạn có thể đăng ký cho bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn đủ điều kiện được mở để đăng ký, bao gồm tối đa 60 ngày sau khi kỳ hạn kết thúc.

Đăng kí trực tuyến hoặc bằng điện thoại

Đảm bảo rằng bạn được thiết lập đúng cách. Tham khảo: Trước khi bạn nộp đơn .

Chúng tôi có thể xác nhận đơn đăng ký của bạn trước khi thanh toán

CRA đang xác thực các đơn xin để đảm bảo rằng các khoản thanh toán có sẵn cho những người cần chúng nhất.

Khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Chỉ một số người sẽ cần làm điều này, nhưng bạn có thể muốn chuẩn bị trước khi nộp đơn lần đầu.

Nếu đơn xin của bạn cần xác thực

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các mục sau:

Nếu bạn là một nhân viên

 • Phiếu thanh toán gần đây
  • Thư xác minh việc làm, bao gồm tiền lương, nếu có thể truy cập trực tuyến
  • Hồ sơ việc làm
  • Bảng sao kê ngân hàng hiển thị tên, địa chỉ và tiền gửi theo bảng lương

Nếu bạn đang hoặc đã tự kinh doanh

 • Hóa đơn cho các dịch vụ được cung cấp bao gồm:
  • Dịch vụ
  • Dịch vụ dành cho ai
  • Tên của cá nhân hoặc công ty
  • Biên lai thanh toán cho dịch vụ hoặc các dịch vụ được cung cấp (sao kê tài khoản hoặc hóa đơn bán hàng cho thấy khoản thanh toán và số dư còn lại còn nợ)
  • Tài liệu thể hiện thu nhập kiếm được từ “thương mại hoặc kinh doanh” với tư cách là chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập hoặc liên danh
  • Bất kỳ tài liệu nào khác sẽ xác nhận bạn đã kiếm được 5.000 đô la từ thu nhập từ việc làm hoặc tự kinh doanh

Nếu bạn nhận được trợ cấp của tỉnh hoặc liên bang liên quan đến thai sản hoặc nghỉ phép của cha mẹ

 • Tuyên bố về lợi ích
  • Bảng sao kê ngân hàng thể hiện, tên, địa chỉ và khoản tiền gửi phúc lợi

Có thể mất đến 4 tuần để xử lý kể từ ngày chúng tôi nhận được phản hồi đầy đủ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi quá trình xác thực hoàn tất.

Đơn xin CRB

Hướng dẫn đăng ký và nộp đơn CRB

Khi bạn nộp đơn xin Quyền lợi Phục hồi Canada (CRB), thông tin cá nhân của bạn được thu thập theo thẩm quyền của Đạo luật Phúc lợi Phục hồi Canada, do Đạo luật Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) và Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) cùng quản lý. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích (i) quản lý đơn đăng ký của bạn và có thể được sử dụng để (ii) thanh toán cho bạn, (iii) xác minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình và (iv) thu thập bất kỳ thanh toán thừa hoặc thanh toán sai có thể đã được phát hành cho bạn. Việc không cung cấp thông tin sẽ ảnh hưởng đến việc bạn được xét duyệt quyền lợi.

Xin lưu ý rằng để xử lý đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ cần truy cập thông tin trong hồ sơ thuế của bạn. Thông tin của bạn cũng có thể được tiết lộ cho các tổ chức chính phủ liên bang, tỉnh, lãnh thổ hoặc thổ dân khác trong phạm vi được pháp luật cho phép. Việc không cung cấp thông tin này sẽ khiến chúng tôi không thể xử lý đơn đăng ký của bạn. Theo Đạo luật về Quyền riêng tư, bạn có quyền được bảo vệ, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và gửi khiếu nại lên Cao ủy quyền riêng tư của Canada về việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn. 

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/