Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau đã công bố Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) mới vào sáng nay – ông Sean Fraser.

Fraser là cựu luật sư 37 tuổi đến từ Nova Scotia, lần đầu tiên được bầu làm Nghị sĩ vào năm 2015. Ông đã được tái đắc cử vào năm 2019 và 2021. Ông nắm chức vụ thay cho ông Marco Mendicino, hiện là bộ trưởng Bộ an ninh công cộng của Canada. Fraser đại diện cho quận Central Nova tại Nghị viện Canada. Trước khi bước vào giới chính trị, ông hoạt động tại lĩnh vực Luật thương mại và Luật quốc tế. Ông có bằng luật của đại học Dalhousie, bằng Thạc sĩ luật quốc tế công của đại học Leiden ở Hà Lan, và bằng Cử nhân khoa học của đại học St. Francis Xavier.

Có Bộ trưởng mới, đảng Tự do sẽ tiếp tục lãnh đạo Canada và tập trung vào việc lãnh đạo đất nước thoát khỏi đại dịch Covid-19. Quốc hội sẽ họp tập trung vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 sắp tới.

Bộ trưởng là cơ quan của các cố vấn cấp Bộ, có nhiệm vụ đề ra các chính sách và giải quyết các vấn đề ưu tiên của chính phủ liên bang. Mỗi Bộ trưởng được Thủ tướng trao một công văn ủy nhiệm. Thư ủy nhiệm nêu rõ các chính sách và vấn đề ưu tiên để từng Bộ trưởng thực hiện trong thời gian đương nhiệm.

Đảng Tự do Canada của thủ tướng Trudeau đã lãnh đạo kể từ khi thắng cuộc bầu cử liên bang năm 2015. Sau đó, họ đã chiếm đa số phiếu bầu và thắng trong các cuộc bầu cử năm 2019 và 2021. Chính quyền có đa số phiếu bầu có thể thông qua bất kỳ Luật nào mà họ đưa ra tại Nghị viện.

Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau tiếp tục gia tăng mức độ nhập cư, tiếp nối quá trình từ cuối những năm 1980 của Đảng Bảo thủ Canada. Tuy nhiên, Đảng Tự do đã nâng mức nhập cư cao hơn trong những năm gần đây để hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế Canada. Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2015, Đảng Tự do tuyên bố sẽ chào đón ít nhất 300.000 người nhập cư mỗi năm, tăng so với mức 250.000 người được Đảng Bảo thủ chào đón hàng năm trong thập kỷ trước. Sau đó, vào tháng 10 năm 2020, Đảng Tự do thông báo thiết lập mục tiêu nhập cư ở mức hơn 400.000 người mỗi năm. Mục tiêu cao hơn này nhằm giúp thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế sau đại dịch của Canada.

Điều gì xảy ra tiếp theo cho việc nhập cư Canada?

Trong ngắn hạn, Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tiếp tục theo đuổi các ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc họp ngày 21 tháng 10 với các hiệp hội đại diện cho luật sư và chuyên gia tư vấn nhập cư Canada, IRCC cho biết ba ưu tiên của họ hiện nay là đạt được mục tiêu 401.000 thường trú nhân mới năm 2021, đoàn tụ gia đình Canada và tái định cư cho người tị nạn Afghanistan.

Trong khi đó, IRCC, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ cũng sẽ tiếp tục mời các ứng viên nhập cư thông qua chương trình Express Entry, Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và các chương trình của Quebec. Quá trình xử lý đơn đăng ký cũng sẽ tiếp tục diễn ra.

Diễn biến quan trọng tiếp theo sẽ là việc Trudeau phát hành các thư ủy nhiệm mới cho các bộ trưởng. Thư ủy nhiệm sẽ nêu các ưu tiên về chính sách của từng liên bang. Trong chiến dịch tranh cử năm 2021, đảng Tự do đã đưa ra một số hứa hẹn về nhập cư. Ví dụ, họ hứa sẽ chấm dứt phí công dân. Họ cũng muốn giảm thời gian xử lý hồ sơ và thực hiện các cải cách đối với chương trình Express Entry, chẳng hạn như cung cấp nhiều con đường nhập cư hơn cho người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế.

Dựa trên tiền lệ gần đây, Kế hoạch nhập cư mới sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2022. Kế hoạch này thường được công bố trước ngày 1 tháng 11 hàng năm, ngoại trừ sau các cuộc bầu cử. Kế hoạch nhập cư năm 2022-2024 có thể sẽ tiếp tục nêu rõ mục tiêu chào đón hơn 400.000 người nhập cư mới hàng năm vào Canada.

Vào khoảng thời gian trên, chính phủ liên bang cũng sẽ lập ngân sách 2022, có thể bao gồm các ưu tiên của chính phủ về nhập cư.

Nhìn chung, các bên liên quan nên mong đợi sự tiếp diễn của chương trình nhập cư đầy triển vọng của Đảng Tự do từ năm 2015. Điều này có nghĩa là, Đảng Tự do sẽ có những vấn đề nhập cư lớn cần giải quyết trong nhiệm kỳ mới của mình. Các vấn đề có thể bao gồm xác định cách giảm lượng hồ sơ tồn đọng trong đại dịch, cải cách Express Entry và chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà , bắt đầu chương trình đề cử thành phố và miễn lệ phí công dân.

Mặc dù có nhiều ưu tiên nhập cư, nhưng cũng tương đối an toàn khi nói rằng những năm tới sẽ ít thách thức hơn đối với chính phủ liên bang trong việc quản lý so với thời kỳ đại dịch kéo dài 20 tháng chưa từng có trước đó.