IRCC phát hành báo cáo thường niên Express Entry 2020

Express Entry

Báo cáo thường niên Express Entry năm 2020 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 12, mặc dù được công bố vào mùa hè trong những năm trước đây. Báo cáo chỉ ra những diện nhập cư vào Canada thông qua Express Entry, và đại dịch đã ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống đăng ký nhập cư chính của Canada.

Đối với những ứng viên mới, mặc dù Canada đã đưa ra số lượng thư mời kỷ lục cho các ứng viên Express Entry vào năm 2020, số lượng thường trú nhân mới được đưa vào thông qua Express Entry đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.

Thông thường, có nhiều thường trú nhân được nhận nhiều hơn số thư mời được phát hành, vì một đơn đăng ký có thể bao gồm người nộp đơn chính và các thành viên gia đình của họ. Tuy nhiên, vào năm 2020, đại dịch đã khiến số lượng đơn đăng ký Express Entry giảm mạnh xuống dưới mức ITA. Vào năm 2020, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành hơn 107.000 lời mời nộp đơn (ITA), nhiều hơn so với năm 2019 khi IRCC cấp 85.300 lời mời nộp đơn. Trong số các ITA được ban hành vào năm 2020, chỉ 63.923 người nộp đơn Express Entry và các thành viên gia đình của họ có hộ khẩu thường trú, trong khi có 109.601 thường trú nhân mới được nhận vào năm 2019.

IRCC không đáp ứng được tiêu chuẩn xử lý là hoàn thành 80% đơn đăng ký Express Entry trong vòng 6 tháng. Thời gian xử lý trung bình là 9 tháng, chậm hơn một tháng so với năm 2019. IRCC cho biết khoảng 51% đơn đăng ký vào năm 2020 đã được hoàn thành trong tiêu chuẩn sáu tháng. Bảng sau đây dựa trên dữ liệu được cập nhật vào tháng 1 năm 2021.

Express Entry

Do đại dịch, IRCC đã tăng thời hạn hiệu lực của ITA từ 60 lên 90 ngày, cho phép người nộp đơn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị hồ sơ. Dữ liệu IRCC trước đây cho biết 36% người nộp đơn Express Entry trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 6 tháng 4 năm 2021 cần them thời gian, trong khi 49% vẫn nộp đơn trong khung thời gian hai tháng.

Các nguồn quốc gia chính

IRCC tập trung lời mời nộp đơn cho những ứng viên đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP), vì họ có nhiều khả năng sinh sống tại Canada và ít bị ảnh hưởng bởi các biện pháp y tế công cộng.

Tỷ lệ ứng viên Express Entry được mời nộp đơn từ bên trong Canada đã tăng từ 47% tổng thể vào năm 2019 lên 63% tổng thể vào năm 2020. IRCC cho biết điều này là do số lượng thư mời được cấp cho các ứng viên CEC tăng lên.

Mặc dù tỷ lệ ứng viên được mời từ Ấn Độ giảm xuống 10% vào năm 2020 so với 18% trong năm trước đó, nhưng vẫn có nhiều ứng viên được mời từ Ấn Độ nhất.

Tỷ lệ ứng viên đến từ sáu quốc gia dẫn đầu vẫn như những năm trước: Canada, Ấn Độ, Mỹ, Nigeria, UAE và Pakistan. Lebanon lần đầu tiên lọt vào danh sách top 10 kể từ khi Express Entry được mở vào năm 2015.

Express Entry

Ấn Độ cũng là quốc gia có số lượng người nhận được ITA phổ biến nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Anh.

Số lượng nam giới đăng ký Express Entry cao hơn, tuy nhiên tỷ lệ nữ giới ngày càng tăng

Như những năm trước, số lượng nam giới nộp hồ sơ Express Entry nhiều hơn nữ giới. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ trong nhóm Express Entry đã tăng lên 43% vào năm 2020 so với 41% vào năm 2019.

Mặc dù ít phụ nữ đăng ký, nhưng so với nam giới, hồ sơ của họ có nhiều khả năng đủ điều kiện tham gia ít nhất một chương trình, điều này phù hợp với hai năm trước. IRCC báo cáo 77% phụ nữ và 71% nam giới gửi hồ sơ đủ điều kiện cho ít nhất một chương trình năm 2020.

Ngành nghề tài năng công nghệ dẫn đầu khi đăng ký Express Entry

Một lần nữa, các ngành nghề về công nghệ thông tin, dịch vụ kinh doanh và tài chính tiếp tục chiếm ưu thế trong số các ứng viên được mời nộp đơn xin thường trú. Tuy nhiên, đặc biệt là đến năm 2020, có nhiều giám sát viên dịch vụ ăn uống và trợ lý hành chính nhận được ITA hơn. IRCC cho biết đây có thể là kết quả của việc tổ chức nhiều vòng mời dành riêng cho diện CEC.

Express Entry

Các nghề nghiệp phổ biến nhất trong số các ứng viên đã được sắp xếp việc làm là giám sát dịch vụ ăn uống và lập trình viên máy tính. Đây cũng là điểm mới cho năm 2020, và có thể là kết quả của các vòng mời CEC.

Phân tích CRS

Mặc dù giống như những năm trước có nhiều ứng viên hơn trong nhóm có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong phạm vi 351 – 400 điểm, một con số ngày càng tăng rơi vào phạm vi 451 – 500 điểm.

Express Entry

IRCC cho biết 42% lời mời làm việc vào năm 2020 dành cho với các ứng viên có trình độ học vấn Canada, tăng từ 28% vào năm 2019. Đây là một kết quả khác của sự gia tăng số lượng rút thăm chỉ dành cho diện CEC.

Trong số 37 vòng mời vào năm ngoái, IRCC đã tổ chức 21 vòng dành cho chương trình cụ thể: 10 vòng mời CEC, 10 vòng mời PNP và 1 vòng mời FSTP. Điểm CRS tối thiểu dao động từ 687 đến 808 cho các vòng dành riêng cho PNP và từ 431 đến 467 cho các vòng dành riêng cho CEC. Vòng mời FSTP duy nhất có số điểm cắt là 415.

Khi chỉ xem xét các đợt rút thăm của tất cả các chương trình, phạm vi điểm cắt CRS vào năm 2020 cao hơn một chút so với năm 2019. Điểm trung bình đạt khoảng 472 vào năm 2020, so với mức trung bình là 461 vào năm 2019. Sự gia tăng này cho thấy rằng nhóm Express Entry đã trở nên cạnh tranh hơn vào năm 2020 đối với các ứng viên FSWP và FSTP, do nỗ lực của IRCC nhằm vào các ứng viên CEC và PNP.

Vào năm 2020, IRCC cũng tăng số điểm cộng dành cho các ứng viên nói tiếng Pháp và song ngữ trong nhóm Express Entry. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, số điểm cộng Express Entry đã tăng từ 15 lên 25 đối với ứng viên nói tiếng Pháp và từ 30 lên 50 đối với ứng viên song ngữ. Thay đổi này nhằm hỗ trợ mục tiêu của Canada là tăng lượng nhập cư Pháp bên ngoài Quebec lên 4,4% vào năm 2023 và cải thiện cơ hội nhận được ITA của những người nói tiếng Pháp.

Tỷ lệ ứng viên trong nhóm Express Entry đáp ứng các tiêu chí về điểm bổ sung để thông thạo tiếng Pháp đã tăng lên 5% vào năm 2020 từ 4% vào năm 2019.

Ontario – Điểm đến chính

Gần 2/3 số người nộp đơn chính đã nộp đơn qua Express Entry vào năm 2020 đã xác định Ontario là tỉnh bang đến của họ, nhiều hơn so với năm 2019. Cũng so với năm 2019, số lượng người nộp đơn chính dự định chuyển đến Saskatchewan, British Columbia và New Brunswick tăng vào năm 2020, trong khi số lượng người nộp đơn dự định cư trú tại Alberta và Nova Scotia giảm xuống.

Express Entry

Cũng giống như giai đoạn nộp đơn, phần lớn những người có hộ khẩu thường trú vào năm 2020 đều đến Ontario.

Express Entry