IRCC ra mắt cổng thông tin trực tuyến cho 7 chương trình nhập cư Canada

IRCC ra mắt cổng thông tin trực tuyến cho 7 chương trình nhập cư Canada

Một số chương trình nhập cư Canada đã thực hiện chuyển đổi từ quy trình nộp đơn trên giấy tờ sang nộp hồ sơ trực tuyến.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ra mắt cổng thông tin trực tuyến để đăng ký thường trú vào ngày 1 tháng 4. Bộ Di Trú đã số hóa quy trình đăng ký để lựa chọn ngẫu nhiên những người nộp đơn thường trú trong 7 chương trình sau:

  1. Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) không nâng cao sử dụng hệ thống Express Entry.
  2. Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và miền Bắc (RNIP).
  3. Chương trình nhập cư thí điểm nông nghiệp thực phẩm (AFIP).
  4. Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP).
  5. Chương trình nhà đầu tư Quebec.
  6. Chương trình doanh nhân Quebec.
  7. Chương trình người tự làm chủ Quebec.

Bạn vẫn có thể đăng ký các chương trình này trên hồ sơ giấy. IRCC sẽ theo dõi từng bước trong cổng thông tin này theo nhóm chương trình vì chúng có khối lượng đầu vào tương đối thấp hơn so với các chương trình nhập cư diện kinh tế hoặc chương trình nhập cư diện gia đình khác.

Bộ Di Trú đang giới thiệu cổng thông tin với một nhóm người nộp đơn hạn chế để tích hợp thủ tục mới và thực hiện các cải tiến nếu cần. IRCC cũng đang nỗ lực hướng tới số hóa các chương trình dựa trên hồ sơ giấy khác.

Lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến là một nỗ lực của IRCC để cung cấp cho người nộp đơn nhập cư nhiều lựa chọn hơn để đăng ký thường trú. Nó cũng được kỳ vọng sẽ giúp người nộp đơn tránh được sự chậm trễ trong việc gửi thư liên quan đến COVID-19.

IRCC cho biết rằng. Bộ đã phát triển các công cụ và thực hành để làm cho hệ thống nhập cư hiệu quả hơn kể từ trước đại dịch. Đại dịch COVID-19 vừa là động lực và vừa tọa nhu cầu thúc đẩy nâng cấp hệ thống nhập cư của Canada.

Bộ trưởng Bộ Di Trú của Canada, Marco Mendicino, trước đó đã nói rằng tầm nhìn của ông đối với hệ thống nhập cư là để tất cả các quy trình được thực hiện trực tuyến và không tiếp xúc để góp phần bảo vệ mọi người khỏi đại dịch Covid-19.

Kể từ tháng 3 năm 2020, Canada cũng đã số hóa các bài kiểm tra quốc tịch và tổ chức các buổi lễ nhập tịch trực tuyến . IRCC cũng đưa ra quy trình nhập cảnh trực tuyến, loại bỏ việc chấp nhận thường trú nhân phải phỏng vấn trực tiếp, trong hầu hết các trường hợp.

Tìm hiểu thêm tại đây.