IRCC ưu tiên giải quyết tồn đọng của Express Entry

Express Entry

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang hoãn việc mời các ứng viên của chương trình FSWP và CEC để giải quyết các công việc tồn đọng của Express Entry.

Điều này được tiết lộ trong một biên bản ghi nhớ giao ban nội bộ.

Mặc dù biên bản ghi nhớ đã được biên tập lại rất nhiều, nhưng nó chứa đựng những thông tin chi tiết chính về Express Entry của Canada.

Biên bản ghi nhớ bắt đầu bằng việc nêu rõ rằng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã hoãn việc mời ứng viên của Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) để theo đuổi chiến lược mời các ứng viên thuộc Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và các ứng viên theo diện Thường trú nhân tham gia con đường thường trú nhân (TR2PR) để hỗ trợ các mục tiêu nhập cư năm 2021.

Biên bản ghi nhớ khẳng định “chiến lược này đã dẫn đến sự tồn đọng đáng kể, tạo ra lượng đơn đăng ký tồn đọng và thời gian xử lý vượt quá tiêu chuẩn cho tất cả lao động ở các ngành kinh tế”.

Lượng hồ sơ tồn đọng của IRCC ở mức 1,8 triệu đơn đăng ký tính đến tháng 10 năm 2021. Con số này bao gồm các đơn đăng ký thường trú, tạm trú và quốc tịch Canada. Số lượng hồ sơ tồn đọng đã tăng từ 1,5 triệu đơn đăng ký vào tháng 7 năm 2021. Thống kê cho thấy có 99.968 đơn đăng ký thường trú Express Entry đang chờ xử lý.

Biên bản tóm tắt đề cập đến việc tồn đọng đơn đăng ký Express Entry là 62.450 ứng viên ở thời điểm này năm ngoái. Điều này có nghĩa là số lượng đơn tồn đọng đã tăng gần gấp đôi trong bối cảnh IRCC đang có chiến lược tập trung vào việc cung cấp thẻ xanh thường trú cho các ứng viên ở Canada.

Express Entry

Express Entry là gì?

Các chương trình nhập cư phổ biến nhất của Canada sử dụng hệ thống Express Entry để quản lý các đơn đăng ký.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên PNP trong nhóm Express Entry đã đủ điều kiện cho một trong những chương trình này. Sau đó, họ nộp đơn xin đề cử từ một tỉnh bang và nhận được đề cử, điều này đã nâng số điểm của họ lên 600 điểm.

Express Entry sử dụng một hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA), và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Trước đại dịch, IRCC tổ chức mời Express Entry khoảng hai tuần một lần và mời những ứng viên có điểm số cao nhất nộp đơn xin thường trú. Các ứng viên được mời có 60 ngày để nộp đơn đăng ký thường trú đã hoàn chỉnh cho IRCC. IRCC sau đó nhắm đến việc xử lý các đơn đăng ký trong tiêu chuẩn là sáu tháng hoặc ít hơn cho hầu hết các ứng viên. Các ứng viên chương trình FSWP là những người nhận được Lời mời Nộp đơn (ITA) trước, tiếp theo là các ứng viên CEC.

Tuy nhiên, đại dịch đã thay đổi mọi thứ. Năm nay, IRCC chỉ mời các ứng viên CEC và PNP nộp đơn xin thường trú, ngay cả khi họ không phải là ứng viên có điểm số cao nhất trong nhóm Express Entry. Hơn nữa, IRCC hiện không thể cam kết duy trì tiêu chuẩn xử lý trong sáu tháng do đại dịch.

CEC là chương trình phổ biến của các cựu sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada. PNP ra đời để giải quyết nhu cầu thị trường lao động địa phương của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ trên khắp Canada. Nếu một ứng viên Express Entry cũng đáp ứng các tiêu chí của PNP, một tỉnh bang có thể mời họ nộp đơn vào diện PNP của họ. Nếu ứng viên chấp nhận lời mời, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS, điều này về cơ bản đảm bảo rằng họ sẽ nhận được lời mời ITA theo Express Entry.

Năm nay, IRCC đã tổ chức 33 vòng mời PNP, mời tất cả 17.785 ứng viên. Trong khi đó, đã có 27 vòng mời CEC, dẫn đến 133.868 lời mời.