Chương trình Đề cử Tỉnh bang Canada (PNP) đã phát hành hơn 3.000 lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang trong tháng 12.

Gần như mọi tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Nunavut và Quebec điều hành các chương trình nhập cư riêng, đều có chương trình PNP. Việc có các chương trình nhập cư riêng cho phép chính quyền các tỉnh bang lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương và quản lý việc định cư khu vực của người nhập cư trong phạm vi quyền hạn của họ. Mỗi tỉnh bang áp dụng các tiêu chí riêng để lựa chọn người lao động nước ngoài đủ điều kiện trở thành thường trú nhân Canada theo PNP tương ứng.

PNP bổ sung ứng viên cho các chương trình nhập cư của liên bang và cho phép các tỉnh bang Canada lựa chọn người nhập cư.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, PNP đã trở thành con đường chính thứ hai dẫn đến sự nhập cư của thường trú nhân ở Canada. Từ nay đến năm 2023, chỉ riêng chương trình PNP dự kiến ​​sẽ có hơn 80.000 người nhập cư mỗi năm được nhận làm thường trú nhân.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

Vào ngày 7 tháng 12, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP) đã đưa ra lời mời cho 1.186 ứng viên nhập cư có hồ sơ trong Hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI).

Các ứng viên được mời có thể đủ điều kiện cho một trong ba diện thuộc Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng Ontario: Công nhân nước ngoài, Sinh viên quốc tế và Lao động theo nhu cầu. Một số ứng viên đã được mời theo diện Thí điểm Nhập cư Khu vực.

Chương trình đề cử tỉnh bang

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP)

Trong tháng qua, British Columbia đã tổ chức tổng cộng năm vòng mời và mời 632 ứng viên nộp đơn Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP) thông qua các luồng Express Entry British Columbia và Nhập cư diện kỹ năng.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP)

Tỉnh bang Manitoba đã tổ chức ba vòng mời Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP) thông qua ba luồng sau: Lao động có tay nghề ở Manitoba, Sinh viên quốc tế và Công nhân nước ngoài có kỹ năng trong tháng vừa qua. Tỉnh bang đã phát hành tổng cộng 1.180 Thư mời nộp đơn, trong đó 208 thư được gửi đến các ứng viên Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã tổ chức vòng mời trước ngày 16 tháng 12 và đã cấp 125 lời mời cho các ứng viên nhập cư. Hầu hết các lời mời, tức 114, được cấp cho các ứng viên Express Entry và Lao động có nhu cầu. 11 lời mời còn lại thuộc về các ứng viên Doanh nhân có nhu cầu có ngưỡng điểm tối thiểu là 67. PEI đã mời tổng cộng 1.854 ứng viên PNP vào năm 2021.

Chương trình đề cử tỉnh bang

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoạt động như thế nào?

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada đề cử các cá nhân phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và có khả năng đóng góp phát triển trong khu vực nhập cư lâu dài.

Có hai loại PNP : cơ bản và nâng cao.

  • PNP cơ bản: Các chương trình PNP cơ bản không nằm trong phạm vi quản lý của Express Entry mà được quản lý trực tiếp bởi các tỉnh bang. Loại cơ bản này phải tuân theo các chương trình PNP và tiêu chuẩn xử lý cụ thể. Để có thể thành công đến thường trú nhân thông qua PNP cơ bản, các ứng viên nói chung sẽ phải trải qua một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, các ứng cử viên xác định rằng họ đáp ứng các tiêu chí cho lộ trình PNP, nộp đơn và nếu thành công, sẽ nhận được chứng chỉ đề cử. Sau khi có chứng chỉ này, họ sẽ có thể nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân với chính phủ liên bang.
  • PNP nâng cao: Các chương trình PNP nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry. Họ cho phép các quan chức nhập cư của tỉnh bang tìm kiếm các ứng viên trong chương trình Express Entry cho những ứng viên chính phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Sau đó, tỉnh bang sẽ mời những ứng viên này nộp đơn xin đề cử.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn