Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) tháng 8 năm 2021

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) tháng 8 năm 2021

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada đã phát hành hơn 3.400 lời mời nộp đơn xin đề cử vào tháng 8.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Quebec và Nunavut, đều vận hành một Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của riêng họ. Mỗi tỉnh bang đặt ra các tiêu chí riêng để lựa chọn người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm thường trú nhân Canada theo PNP tương ứng. Bằng những chương trình nhập cư của riêng mình, chính quyền các tỉnh có thể chọn những cá nhân phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương của họ.

Cùng với hệ thống Express Entry, PNP cũng là một lộ trình chính giúp người lao động tạm thời trở thành thường trú nhân ở Canada. Từ nay đến năm 2023, mỗi năm dự kiến sẽ có hơn 80.000 người trở thành thường trú nhân mới thông qua các chương trình này.

Kết quả PNP tháng 8

Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đều có ít nhất một chương trình PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, đây là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Cho đến nay vào năm 2021, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức các đợt công bố kết quả Express Entry dành riêng cho PNP, trung bình hai tuần một lần.

Vào tháng 8, IRCC đã tiến hành hai đợt công bố kết quả Express Entry nhắm mục tiêu đến các ứng viên PNP, phát hành 512 Lời mời nộp đơn (ITA) vào ngày 4 tháng 8 và 463 khác vào ngày 18 tháng 8. Trong khi số lượng lời mời Express Entry được phát hành trong tháng trước đã giảm so với tháng 6 và tháng 7, con số thư mời được cấp qua Express Entry đang đạt mức cao kỷ lục. IRCC hiện đã phát hành hơn 100.000 ITA trong năm nay .

Saskatchewan

Vào tháng 8, Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã tổ chức tổng cộng bốn lần mời thông qua các danh mục phụ Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu của Danh mục lao động quốc tế có tay nghề cao. Tỉnh bang đã cấp tổng cộng 948 lời mời để đăng ký đề cử. Con số này nhiều hơn đáng kể so với 575 thư mời được tỉnh bang phát hành vào tháng trước.

British Columbia

Trong tháng qua, tỉnh bang đã mời hơn 900 ứng viên nộp đơn xin đề cử thông qua Express Entry British Columbia,  các diện Định cư kỹ năng phù hợp chặt chẽ với số lượng thư mời được cấp trong những tháng qua.

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) tháng 8 năm 2021

Ontario

Tỉnh bang đã tổ chức tổng cộng năm đợt công bố kết quả trong tháng này thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP).

Đợt công bố kết quả đầu tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 8 với việc tỉnh bang phát hành hai thư mời nộp hồ sơ theo Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng: Người lao động nước ngoài và Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng: Diện sinh viên quốc tế. 

Vào ngày 11 tháng 8, tỉnh bang đã tổ chức buổi công bố kết quả diện Kỹ năng theo yêu cầu lần thứ 2 theo hệ thống tuyển sinh mới và mời 48 ứng viên nhập cư. Các ứng viên cần có đủ điều kiện để được mời làm việc trong các lĩnh vực được liệt kê là mục tiêu.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2021, Ontario đã tổ chức đợt mời đầu tiên cho các diện Thạc sĩ và Tiến sĩ. Giữa hai vòng mời, tỉnh bang đã mời 479 sinh viên quốc tế tốt nghiệp nộp đơn xin đề cử. Cụ thể hơn, Ontario đã mời 402 ứng viên đăng ký diện Thạc sĩ – những người cần có Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) và 77 ứng viên có điểm EOI từ 17 trở lên cho diện Tiến sĩ.

Vào ngày 25 tháng 8, Ontario đã tổ chức vòng mời thứ hai của Chương trình Thạc sĩ tốt nghiệp và mời 326 ứng viên có điểm số ít nhất là 37.

Cuối cùng, vào ngày 26 tháng 8, OINP đã đưa ra 20 lời mời thông qua Diện doanh nhân cho các ứng viên có điểm số từ 142 đến 200.

Tổng cộng, tỉnh bang Ontario đã mời 875 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử của tỉnh bang.

Alberta

Vào tháng 8, danh mục Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đã tổ chức vòng mời lớn nhất trong năm 2021. Vòng mời được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 và mời 396 ứng viên có điểm CRS ít nhất là 300. 

Manitoba

Tỉnh bang Manitoba đã tổ chức một cuộc vòng mời thông qua ba diện sau của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP): Lao động có tay nghề cao, sinh viên quốc tế, và lao động có tay nghề cao ở nước ngoài vào tháng 8. Vòng mời được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 với 275 thư mời được phát hành, trong đó 36 thư được cấp cho các ứng viên khai báo hồ sơ Express Entry hợp lệ.

Prince Edward Island

Prince Edward Island đã tổ chức các vòng mời theo lịch trước vào ngày 19 tháng 8 và đã đưa ra 161 lời mời tổng hợp cho các ứng viên nhập cư. Hầu hết các lời mời, 152, được cấp cho các ứng viên Express Entry và Tác động lao động. 9 lời mời còn lại thuộc về các ứng viên Tác động doanh nhân có ngưỡng điểm tối thiểu là 75.

Kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) tháng 8 năm 2021

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoạt động như thế nào?

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada đề cử các cá nhân phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và có khả năng đóng góp phát triển trong khu vực nhập cư lâu dài.

Có hai loại PNP : cơ bản và nâng cao.

  • PNP cơ bản: Các chương trình PNP cơ bản không nằm trong phạm vi quản lý của Express Entry mà được quản lý trực tiếp bởi các tỉnh bang. Loại cơ bản này phải tuân theo các chương trình PNP và tiêu chuẩn xử lý cụ thể. Để có thể thành công đến thường trú nhân thông qua PNP cơ bản, các ứng viên nói chung sẽ phải trải qua một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, các ứng cử viên xác định rằng họ đáp ứng các tiêu chí cho lộ trình PNP, nộp đơn và nếu thành công, sẽ nhận được chứng chỉ đề cử. Sau khi có chứng chỉ này, họ sẽ có thể nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân với chính phủ liên bang.
  • PNP nâng cao: Các chương trình PNP nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry. Họ cho phép các quan chức nhập cư của tỉnh bang tìm kiếm các ứng viên trong chương trình Express Entry cho những ứng viên chính phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Sau đó, tỉnh bang sẽ mời những ứng viên này nộp đơn xin đề cử.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.