Canada đã tổ chức một đợt công bố kết quả Express Entry vào ngày 23/7/2020, 2 vòng mời được tổ chức trong vòng 2 ngày liên tục. 

Lời mời đã được phát hành cho tổng số 3.343 ứng viên Chương trình diện kinh nghiệm Canada (CEC). Điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 445 để đủ điều kiện nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA). 

Điểm CRS hôm nay cao hơn 14 điểm so với lần công bố kết quả diện CEC trước đó vào ngày 25/6, lần đó điểm CRS để đủ điều kiện là 431. Sự gia tăng điểm là do nhiều ứng viên được đưa vào danh sách trong tháng qua sau khi Canada đã công bố vận hành lại tất cả chương trình nhập cư sử dụng hệ thống Express Entry

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tổ chức các đợt công bố kết quả cụ thể theo chương trình này kể từ khi đại dịch Covid-19 đã khiến Canada đóng cửa vào tháng 3.

Hôm qua, IRCC đã công bố kết quả chương trình với 557 ứng viên PNP nhận được ITA.

Kết quả Express Entry lần #157 1

Hệ thống Express Entry của Canada được quản lý bởi chính phủ liên bang, dùng để quản lý các hồ sơ di trú cho 3 chương trình kinh tế: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang, Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Một số tỉnh bang cũng có các chương trình cấp tỉnh được liên kết với hệ thống Express Entry.

Trong hệ thống Express Entry, các ứng viên được xếp hạng dựa trên điểm CRS của họ, xem xét nhiều yếu tố bao gồm tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Trong một số trường hợp, ngày và giờ mà hồ sơ Express Entry được tạo cũng là một yếu tố xếp hạng.

Kết quả Express Entry lần #157 2

Lần công bố kết quả hôm nay đã sử dụng luật tie-break. Tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng số điểm CRS tại thời điểm mà ứng viên hoàn tất việc đăng ký hồ sơ.

Luật tie-break cho lần công bố kết quả hôm nay được chọn thời điểm là 12/7/2020 lúc 15:16:55 UTC. Điều này có nghĩa là các ứng viên có điểm CRS là 445 chỉ được mời nếu hồ sơ của họ được gửi trước thời điểm này.

Kết quả lần này đưa tổng số lời mời phát hành năm 2020 lên tới 57.700.

Mặc dù đại dịch đã diễn ra, con số này vẫn vượt qua số lượng lời mời được phát hành cùng thời điểm 2 năm trước đó.

Các ứng viên muốn gửi hồ sơ Express Entry có thể tiếp tục đăng ký hồ sơ của mình mặc dù đại dịch đang diễn ra. IRCC tiếp tục chấp nhận đăng ký mới trên hệ thống Express Entry.

Các ứng viên được xếp hạng cao nhất sau đó được mời đăng ký thường trú thông qua các lần công bố kết quả Express Entry diễn ra 2 tuần 1 lần.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn