Kết quả Express Entry lần #161

Kết quả Express Entry lần #161

Canada đã tổ chức một vòng mời Express Entry vào ngày 20/8/2020. Lần công bố Express Entry mới nhất là lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp và lần thứ 161 được tổ chức bởi Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Thư mời đã được cấp cho tổng số 3.300 ứng viên của diện kinh nghiệm Canada (CEC). Điểm hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 454 để đảm bảo nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA).

Điểm CRS hôm nay cao hơn 9 điểm so với kỳ công bố kết quả cụ thể của CEC trước đó vào ngày 23/7/2020, có điểm giới hạn CRS là 445. Việc tăng điểm là do có nhiều ứng viên được tham gia vào danh sách hơn trong tháng qua sau khi Canada tổ chức công bố kết quả toàn bộ chương trình vào ngày 28/06/2020.

IRCC đã tổ chức các đợt công bố kết quả dành riêng cho chương trình này kể từ khi đại dịch covid-19 khiến biên giới của Canada đóng cửa vào tháng 3. Tất cả đều diễn ra sau các đợt công bố kết quả cụ thể của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Hôm qua, IRCC đã tổ chức công bố kết quả theo chương trình cụ thể với 600 ứng viên PNP nhận ITA.

Express Entry là một hệ thống mà chính phủ liên bang sử dụng để quản lý các hồ sơ nhập cư cho ba chương trình diện kinh tế của Canada: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang, Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Một số tỉnh bang cũng có các chương trình tỉnh bang phù hợp với hệ thống Express Entry.

Trong hệ thống Express Entry, các ứng viên được xếp hạng dựa trên điểm CRS của họ, CRS xem xét nhiều yếu tố bao gồm tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và trình độ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh của họ. Trong một số trường hợp, ngày và giờ tạo hồ sơ Express Entry cũng là một yếu tố xếp hạng.

Kết quả Express Entry lần #161 1

IRCC đã thực hiện luật tie-break trong buổi công bố kết quả hôm nay. Quy tắc tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng điểm CRS dựa trên ngày và thời gian tạo hồ và nộp hồ sơ trực tuyến của họ.

Quy tắc tie-break cho lần rút thăm hôm nay được triển khai vào thời điểm 27/7/2020 lúc 11:10:05 UTC. Điều này có nghĩa là những ứng viên có điểm CRS là 454 chỉ được mời nếu hồ sơ của họ được gửi trước thời điểm này.

Lần công bố kết quả này nâng tổng số thư mời được phát hành trong năm 2020 lên 65.750.

Bất chấp covid-19, con số này vẫn vượt qua số lượng thư mời được phát hành cùng thời điểm năm ngoái và năm trước đó.

Kết quả Express Entry lần #161 2

Các ứng viên muốn gửi hồ sơ Express Entry của họ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ mặc dù có hạn chế liên quan đến covid-19 vẫn đang diễn ra. IRCC tiếp tục chấp nhận các đệ trình đến hệ thống Express Entry và xử lý các đơn xin thường trú.

Tham gia PNP thông qua Express Entry?

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) là một “cánh cửa” đặc biệt để nâng điểm số cho hồ sơ của bạn. Có 2 cách để đăng ký chương trình PNP theo chương trình Express Entry:

  • Bạn liên hệ với tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ và đăng ký đề cử theo chương trình Express Entry. Nếu tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ đồng ý đề cử bạn, bạn tạo hồ sơ Express Entry và cho thấy bạn đã được đề cử.
  • Bạn tạo một hồ sơ Express Entry và cho biết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ mà bạn quan tâm. Nếu một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ quan tâm đến hồ sơ của bạn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ. Bạn nộp đơn vào chương trình Express Entry của họ, tỉnh bang sẽ xem xét để cấp đề cử cho bạn.

Trong cả 2 trường hợp, bạn phải đáp ứng các điều kiện của tỉnh bang hoặc lãnh thổ đó. Và, Bạn phải gửi hồ sơ Express Entry và cho thấy rằng bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho Express Entry và đủ điều kiện cho một trong 3 chương trình nhập cư đã nêu trên.

Cập nhật thêm thông tin về các vòng mời Express Entry tại đây.