Kết quả Express Entry lần #165

Kết quả Express Entry lần #165

Kết quả Express Entry lần thứ 165 của Canada là đợt công bố kết quả lớn nhất và lập kỷ lục trong lịch sử chương trình Express Entry

Tổng cộng 4.500 lời mời đã được gửi đến các ứng viên Express Entry với yêu cầu về điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 471 điểm.

Yêu cầu điểm CRS cũng giống như đợt rút thăm Express Entry trước đó được tổ chức vào ngày 30 tháng 9.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tổ chức công bố kết quả và phát hành lời mời cho 4.200 người 2 tuần 1 lần kể từ ngày 2/9/2020. Bộ Di Trú đã không có đợt công bố kết quả quy mô lớn như thế này kể từ tháng 2/2020.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng viên trong các chương trình này, cũng như một số Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) được cho điểm dựa trên hệ thống CRS. Điểm được trao tùy thuộc vào yếu tố nguồn nhân lực của ứng viên như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân Canada trong vòng mời Express Entry. Trong lễ bốc công bố kết quả hôm nay, Canada đã mời 4.500 ứng viên có điểm cao nhất nộp đơn xin thường trú nhân.

Trong trường hợp có quá nhiều ứng viên bằng điểm nhau, IRCC áp dụng quy tắc tie-break. Vì vậy, đối với kết quả lần này, các ứng viên có điểm CRS từ 471 trở lên, cần phải gửi hồ sơ Express Entry của họ trước ngày 1/9/2020, lúc 12:11:23 UTC để nhận được lời mời.

Năm nay, yêu cầu điểm CRS thường dao động trên 470 cho tất cả các lần công bố kết quả của chương trình. 

Chương trình Federal Skilled Trades công bố kết quả vào ngày 6/8/2020 đã mời những ứng viên có điểm CRS là 415 và chương trình Canadian Experience Class trước đây có điê CRS công bố ở mức 440. 

Các đợt công bố kết quả chỉ dành cho PNP có yêu cầu cao hơn vì các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS. PNP cung cấp các lộ trình thay thường trú cho các ứng viên Express Entry có điểm CRS thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #165 1

Đợt công bố kết quả mới nâng tổng số ITA được phát hành trong năm 2020 lên 82.850. Số lượng ITA được ban hành trong năm nay đang nhanh chóng tiếp cận mục tiêu IRCC đặt ra vào tháng 3 cho các ứng viên diện tay nghề. Năm nay được coi là một năm kỷ lục đối với Express Entry, vì số lượng ITA được cấp cho đến nay là cao nhất trong lịch sử.

Kết quả Express Entry lần #165 2

Mức độ nhập cư mới sẽ được công bố vào cuối tháng. Canada sẽ công bố kết quả nhập cư cho tất cả các hạng mục, chương trình từ năm 2021 đến năm 2023. Kế hoạch này sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quan về số lượng người nhập cư mà Canada dự định tiếp nhận thông qua Express Entry vào năm tới.

Để cập nhật thông tin chi tiết, truy cập website công bố kết quả Express Entry của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm: