Kết quả Express Entry lần #167

Kết quả Express Entry lần #167

Canada đã tổ chức công bố kết quả Express Entry lớn nhất từ ​​trước đến nay vào ngày 18/11/2020.

Tổng cộng 5.000 thư mời đã được phát ra trong đợt công bố kết quả này, đưa các ứng viên nhập cư tiến gần hơn một bước đến thường trú nhân Canada.

Các ứng viên cần có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) ít nhất là 472 để nhận được lời mời trong vòng này.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ di trú của Canada cho 3 chương trình kinh tế lớp liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng cử viên trong chương trình này, cũng như một số Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP) được cho điểm CRS dựa trên các yếu tố vốn con người như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân Canada trong vòng mời Express Entry.

Kết quả Express Entry lần #167 2

Trong trường hợp có sự ràng buộc giữa các ứng cử viên, IRCC áp dụng luật tie-break. Vì vậy, đối với đợt công bố kết quả này, các ứng viên có điểm CRS từ 472 trở lên, cần phải gửi hồ sơ Express Entry của họ trước ngày 27/10/2020 lúc 06:18:11 UTC để nhận được lời mời.

Năm nay, yêu cầu CRS thường dao động trên 470 đối với tất cả các lần công bố kết quả của chương trình. Vòng công bố kết quả chỉ dành cho Chương trình lao động tay nghề nhóm thợ liên bang vào ngày 6 tháng 8 đã mời những người lao động làm nghề có CRS là 415 và các lần công bố kết quả chỉ dành cho diện Kinh nghiệm Canada trước đây được công bố ở mức 440. 

Các đợt công bố kết quả chỉ dành cho PNP có yêu cầu cao hơn vì các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang sẽ tự động được thưởng thêm 600 điểm CRS. PNP cung cấp các lộ trình thay thế để thường trú cho các ứng viên Express Entry có điểm CRS thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #167 3

Đợt công bố kết quả mới nâng tổng số ITA được phát hành trong năm 2020 lên 92.350. Năm nay được định hình là một năm phá kỷ lục mới đối với Express Entry, vì số lượng ITA được phát hành là cao nhất từ ​​trước đến nay.

Số lượng lớn ITA phù hợp với cam kết của Canada chào đón hơn 400.000 người nhập cư mới vào năm 2021, hầu hết trong số họ đến qua hệ thống Express Entry.

Kết quả Express Entry lần #167 4

Ai được mời tham dự Express Entry?

Sau đây là những ví dụ giả định về những người có thể đã được mời trong vòng mời ngày hôm nay:

  • Tania 34 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm kế toán được 6 năm. Cô ấy thi IELTS và đạt 7,5 điểm trong phần nghe và 6,5 cho các kỹ năng khác. Tania không có kinh nghiệm tại Canada. Gần đây,, cô ấy đã tham gia nhóm Express Entry và đạt được CRS là 333. Tháng trước, cô ấy đã nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan, điều này đã tăng CRS của cô ấy lên 933 và cho phép cô ấy đảm bảo một ITA trong lần công bố kết quả Express Entry ngày hôm nay.
  • Salome 28 tuổi, độc thân và là nhà phân tích đầu tư. Cô lấy bằng thạc sĩ ở quê nhà, sau đó dành 3 năm làm việc ở đó, tiếp theo là 2 năm làm việc tại Canada. Salome đã đạt điểm CLB 7 cho kỹ năng đọc và viết tiếng Anh và CLB 8 cho phần nghe và nói tiếng Anh. Điểm CRS của Salome là 478 sẽ đủ điều kiện cho cô ấy tham dự lần công bố kết quả hôm nay.