Kết quả Express Entry lần #177

Kết quả Express Entry lần #177

Canada công bố kết quả Express Entry với 671 ứng viên nhận được thư mời nộp hồ sơ trong ngày 8/3/2021.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã mời những ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 739.

Chỉ những ứng viên đã nhận được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) mới được mời trong đợt công bố kết quả mới nhất, đó là lý do tại sao Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) rất cao trong đợt này. Các ứng viên đã nhận được đề cử từ PNP phù hợp với Express Entry sẽ tự động được cộng 600 điểm vào tổng điểm của họ.

Luật sư David Cohen cho biết: “Các ứng viên được đề cử tỉnh bang đã chứng minh rằng họ sẽ mang lại lợi ích cho thị trường lao động của tỉnh bang. Đổi lại, các tỉnh bang sẽ hỗ trợ đơn đăng ký Express Entry của họ với một giải thưởng đảm bảo rằng họ sẽ được mời nộp đơn xin thường trú”.

Điểm CRS của đợt cống bố kết quả hôm nay cao hơn so với vòng mời dành riêng cho PNP trước đó được tổ chức vào ngày trước đó vào ngày 10/2/2021.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho 3 chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang bao gồm Chương trình tay nghề liên bang (FSWP),  Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC).

Các ứng viên trong các chương trình này, cũng như một số Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) được cho điểm dựa trên CRS. Điểm này được trao dựa trên các yếu tố về vốn nhân lực của ứng viên như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Điểm có thể được trao cho một cá nhân hoặc một cặp đôi. Ứng viên Express Entry không cần phải có bất kỳ kinh nghiệm nào ở Canada để được mời nộp đơn xin thường trú. Họ không cần một lời mời làm việc, nhưng nó có thể mang lại cho họ một số điểm cộng.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) để thường trú thông qua các vòng mời Express Entry thông thường. Sau khi đơn đăng ký đã được gửi, IRCC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và gửi Giấy xác nhận thường trú (COPR) nếu đơn được chấp nhận.

Bước cuối cùng để thường trú nhân được chấp thuận là định cư tại Canada và xin Thẻ PR. Ở giai đoạn này, những cá nhân như vậy được nhập cư chính thức vào Canada và cuối cùng có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Kết quả Express Entry lần #177 2

Trong trường hợp có sự ràng buộc giữa các ứng viên, IRCC áp dụng luật tie-break. Trong lần công bố kết quả mới nhất, những ứng viên có điểm CRS từ 739 trở lên, cần phải gửi hồ sơ Express Entry của họ trước ngày 16 tháng 2 năm 2021, lúc 19:10:25 UTC để nhận được lời mời.

Cho đến nay trong năm nay, Canada đã phát hành 38.657 Thư mời nộp đơn (ITA). Con số này lớn hơn 3 lần so với số lượng ITA mà IRCC đã ban hành vào cùng thời điểm năm ngoái. Do số lượng người nhập cư mới được nhận vào năm 2020 thấp, Canada đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là chào đón 401.00 người mới đến vào năm 2021. Hầu hết trong số này được phân bổ thông qua hệ thống Express Entry.

Kết quả Express Entry lần #177 1

Năm 2021 dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng hơn nữa do IRCC đã đẩy mạnh các mục tiêu nhập cư để bù đắp cho số lượng thường trú nhân mới được nhận vào Canada đã giảm trong năm ngoái. IRCC cũng có khả năng phụ thuộc nhiều hơn vào những người nhập cư tiềm năng và công nhân có tay nghề đã ở Canada để đáp ứng các mục tiêu này, một phần do các biện pháp coronavirus đang diễn ra và những thách thức hiện tại liên quan đến việc đóng cửa và hạn chế biên giới.

IRCC vẫn chưa tổ công bố kết quả toàn bộ chương trình vào năm 2021.

Canada dự kiến ​​sẽ chào đón 401.000 người nhập cư mới trong năm nay, trong số này, 108.500 người được phân bổ thông qua các chương trình thông qua hệ thống Express Entry. Các mục tiêu này dự kiến ​​sẽ tăng lên trong 3 năm tới, lên 110.500 vào năm 2022 và 113.750 vào năm 2023.

Tìm hiểu thêm về Express Entry trên website của Chính phủ Canada tại đây.

Ai được mời?

Sau đây là một tình huống giả định về một người có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới.

  • Himari 34 tuổi với bằng thạc sĩ và đã làm công việc phân tích cơ sở dữ liệu trong 10 năm. Cô ấy thi IELTS và đạt 7,5 điểm trong phần nghe và 6,5 ở mọi hạng mục khác. Cô ấy chưa bao giờ làm việc hoặc học tập ở Canada. Himari đã tham gia Express Entry và cũng đã nộp hồ sơ cho tỉnh bang Saskatchewan của Canada thông qua tiểu mục Lao động có tay nghề quốc tế: Saskatchewan Express Entry. Cô đã lọt vào hồ sơ Express Entry với điểm CRS là 360. Ngay sau khi gửi hồ sơ đến Saskatchewan, Himari đã được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Sau khi được đề cử, điểm CRS Express Entry của cô ấy đã tăng lên 960 và Himari nhận được Lời mời đăng ký thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry ngày hôm nay.