Kết quả Express Entry lần #181

Kết quả Express Entry lần #181

Canada đã mời 5.000 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Các ứng viên được mời cần đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và có số điểm ít nhất là 432 để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA), đợt công bố kết quả này ít hơn 17 điểm so với lần công bố kết quả CEC trước đó.

Các ứng viên có số điểm tối thiểu là 432 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ Express Entry trước ngày 16 tháng 2 năm 2021 lúc 09:51:22 UTC, đợt công bố kết quả này áp dụng luật tie-break. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn cho quy tắc tie-break để ràng buộc như một yêu cầu để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

David Cohen, Luật sư di trú lâu năm cho biết: “Đợt công bố kết quả hôm nay đã đánh dấu số điểm CRS công bố thấp thứ 3 kể từ khi thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19. Chỉ có đợt công bố kết quả lịch sử ngày 13 tháng 2 năm 2021 và đợt công bố kết quả CEC ngày 25 tháng 6 năm 2020 là có yêu cầu CRS thấp hơn trong thời gian vừa qua”.

IRCC ưu tiên các ứng viên Express Entry đang ở Canada

Hiện nay, biên giới của Canada vẫn bị đóng cửa đối với các chuyến du lịch quốc tế không thiết yếu nhưng không vì thế mà Chính phủ ngừng khuyến khích các thường trú nhân mới.

Điều này là do mục tiêu chào đón 401.000 người nhập cư mới vào năm 2021 mà Chính phủ Canada đưa ra, với những người nhập cư diện kinh tế chủ yếu đến từ các Chương trình định cư do Express Entry quản lý.

Để đạt được các mục tiêu này trong bối cảnh có nhiều hạn chế về việc đi lại, IRCC đã tổ chức công bố kết quả theo chương trình cụ thể nhằm vào các ứng viên có khả năng đã ở Canada tại thời điểm công bố kết quả. Các ứng viên CEC cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một ngành nghề thuộc Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) nhóm 0, A, B. Vì vậy có khả năng họ đã ở Canada khi nộp hồ sơ Express Entry. IRCC trước đây đã báo cáo rằng khoảng 90% ứng viên CEC đang ở Canada.

Khi biên giới lần đầu tiên đóng cửa vào tháng 3 năm 2020, Canada đã luân phiên tổ chức các đợt công bố kết quả dành riêng cho PNP và chỉ mời các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia CEC. 

IRCC đã đi theo mô hình này cho đến cuối năm khi bắt đầu tổ chức công bố kết quả lại tất cả các chương trình, không chọn ra ứng viên nào của bất kỳ chương trình cụ thể nào.

Kể từ năm 2021, IRCC đã trở lại tổ chức các đợt công bố kết quả dành riêng cho PNP và CEC. Vào ngày 13 tháng 2, IRCC đã mời các ứng viên đủ điều kiện cho CEC nộp đơn xin thường trú.

Kết quả Express Entry lần #181 1

Lần công bố kết quả Express Entry trước đó vào ngày 31 tháng 3 nhằm vào các ứng viên Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Các ứng viên Chương trình PNP đã chứng minh với tỉnh Bang đã đề cử rằng họ có đủ các kỹ năng cần thiết để hòa nhập vào thị trường lao động. Và khi được tỉnh bang đề cử, ứng viên nộp hồ sơ vào hệ thống Express Entry được mặc định cộng thêm 600 điểm. Do đó, những ứng viên PNP này thường có điểm CRS cao hơn

Đầu năm nay, IRCC đã gửi lời mời cho mọi ứng viên đủ điều kiện CEC từ nhóm Express Entry vào ngày 13 tháng 2, tổng số 27.332 ứng viên nhập cư. Với con số kỷ lục này, số lượng ITA được cấp vào năm 2021 đã là 49.124, gần một nửa mục tiêu mà Chính phủ đề ra cho Express Entry vào năm 2021. Cũng vào thời điểm này năm ngoái, IRCC đã ban hành 22.600.

Kết quả Express Entry lần #181 2

Express Entry là gì?

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang: Chương trình diện tay nghề (FSWP), chương trình diện tay nghề nhóm thợ (FSTP) và chương trình kinh nghiệm Canada (CEC).

Nếu một người muốn nhập cư vào Canada thông qua chương trình do Express Entry quản lý, bước đầu tiên là kiểm tra xem người đó có đủ điều kiện hay không. Nếu vậy, người đó sẽ nhận được điểm dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, tuổi tác và khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) cùng với một số các yếu tố khác.

IRCC sau đó mời các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các vòng mời thông thường. Các ứng viên được mời sẽ nhận được ITA, họ có thể sử dụng ITA để nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

  • Milo 36 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm việc ở Canada hơn 1 năm với vị trí là Chuyên viên phân tích dữ liệu. Trước khi đến Canada, anh ấy đã làm việc 6 năm trong lĩnh vực của mình. Milo có trình độ tiếng Anh nâng cao. Điểm CRS của anh ấy là 456 đã đủ cao để có được ITA trong đợt công bố kết quả Express Entry ngày hôm nay.

Tìm hiểu thêm về các vòng mời Express Entry trên website Chính phủ tại đây.