Kết quả Express Entry lần #184

Kết quả Express Entry lần #184 1

Canada đã mời 381 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Các ứng viên được mời cần phải nhận được đề cử trước đó từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Những ứng viên này sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ. Do đó, điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong đợt mới này là 717. Đây là yêu cầu về điểm số thấp nhất trong lần công bố kết quả chương trình PNP trong năm nay. Nếu không có sự đề cử, ứng cử viên có điểm thấp nhất sẽ là 117 điểm.

Theo luật tie-break, các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 717 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 16 tháng 3 năm 2021 lúc 21:20:50 UTC. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

Các tỉnh bang đề cử ứng viên dựa trên nhu cầu của thị trường lao động khu vực của họ. Nếu không có các chương trình PNP do tỉnh bang quản lý, tình trạng thiếu hụt lao động trên địa phương có thể sẽ bị Chính phủ bỏ sót.

Canada tập trung vào các ứng viên trong nước

Kể từ đầu năm 2021, IRCC chỉ mời các ứng viên có khả năng đã ở Canada nộp thường trú thông qua hệ thống Express Entry. Đây là sự nỗ lực để chào đón 401.000 thường trú nhân mới vào năm 2021. Trong đó, 108.500 người dự kiến ​​sẽ nhập cư Canada thông qua các chương trình do Express Entry quản lý.  

Canada đã mời 55.771 ứng viên Express Entry vào năm 2021, nhiều hơn so với số lượng lời mời được phát hành cùng thời điểm năm 2020. Vào ngày 13 tháng 2, IRCC đã mời mọi ứng viên đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Theo ước tính của IRCC, khoảng 90% những ứng cử viên này đang ở Canada.

Kết quả Express Entry lần #184 2

Các ứng viên PNP thường cần kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm học tập hoặc một số mối liên hệ khác với tỉnh bang để nhận được đề cử. Như vậy, những ứng viên này tỷ lệ cao là đã ở Canada.

Trung bình, IRCC tổ chức công bố kết quả Express Entry 2 tuần/lần. Và chỉ mời những ứng viên của PNP hoặc CEC. Đối với PNP, xu hướng yêu cầu điểm số cao hơn do được cộng 600 điểm khi ứng viên có đề cử của chương trình. Đối với CEC có xu hướng yêu cầu điểm số thấp hơn vì có ít ứng viên cạnh tranh cho Lời mời nộp đơn (ITA).

Kết quả Express Entry lần #184 3

Để đạt được mục tiêu chào đón 401.000 thường trú nhân vào năm 2021, Chính phủ đã cho ra mắt 6 chương trình nhập cư Canada mới. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 5, Canada sẽ mở hồ sơ nhập cư cho 90.000 người lao động và sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp. 3 trong 6 chương trình nhập cư mới sẽ chấp nhận số lượng đơn không giới hạn từ những người nói tiếng Pháp đủ điều kiện.

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Ngoài ra, một số Chương trình PNP cũng sử dụng hệ thống Express Entry để mời các ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang.

Nếu bạn muốn nhập cư vào Canada thông qua hệ thống Express Entry, trước tiên phải xem xét bạn có đủ điều kiện hay không. Bạn sẽ nhận được điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), điểm của bạn dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ và các yếu tố khác.

IRCC cấp ITA cho những ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các buổi công bố kết quả. IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn, nếu được chấp thuận, bạn có thể đến và chính thức trở thành thường trú nhân Canada.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

  • Cặp vợ chồng Satish 34 tuổi và Amiti 31 tuổi. Mỗi người đều có bằng cử nhân, thi IELTS đạt 8 điểm nghe và 7 điểm đọc, nói và viết. Amiti đã làm kỹ sư phần mềm trong 3 năm qua và Satish đã làm việc trong lĩnh vực nhân sự trong 4 năm. Họ nộp đơn đăng ký qua hệ thống Express Entry với Amiti là đương đơn và có điểm CRS là 421. Amiti sau đó đã nhận được đề cử tỉnh bang Ontario. Điểm CRS của Amiti đã tăng lên 1.021 và cô ấy đã nhận được ITA trong đợt công bố Express Entry mới.