Kết quả Express Entry lần #186

Kết quả Express Entry lần 186

Canada đã mời 557 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 12 tháng 5 nhiều hơn 176 ứng viên so với đợt công bố kết quả trước đó.

Các viên Express Entry cần có số điểm ít nhất là 752 để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA). Họ cũng cần phải nhận được đề cử trước đó từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Bất cứ ứng viên nào nhận được đề cử cấp tỉnh thông qua PNP được liên kết với hệ thống Express Entry sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của mình. Đây là lý do tại sao yêu cầu về điểm số rất cao. Nếu không có sự đề cử, ứng cử viên có điểm thấp nhất sẽ có số điểm là 152.

 Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt theo theo luật tie-break. Các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 752 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 29 tháng 4 năm 2021 lúc 10:18:12 UTC.

Express Entry năm 2021

Kể từ đầu năm nay, Canada chỉ mời các ứng viên Express Entry thông qua PNP và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Điều này phần lớn là do các lệnh cấm biên giới liên quan đến COVID đã hạn chế việc nhập cảnh Canada của thường trú nhân đã được chấp thuận từ nước ngoài. Ngoài ra, Chính phủ đang hướng đến việc tăng lượng người nhập cư mới lên con số kỷ lục trong 3 năm tới. 

Riêng trong năm 2021, Canada sẽ chào đón 108.500 người nhập cư mới thông qua các chương trình Express Entry được quản lý. Cho đến nay, IRCC đã mời 62.328 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú nhân.

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được cộng thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần 186

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Ngoài ra, một số Chương trình PNP cũng sử dụng hệ thống Express Entry để mời các ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang.

Nếu bạn muốn nhập cư vào Canada thông qua hệ thống Express Entry, trước tiên phải xem xét bạn có đủ điều kiện hay không. Bạn sẽ nhận được điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), điểm của bạn dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ và các yếu tố khác.

IRCC cấp ITA cho những ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các buổi công bố kết quả. IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn, nếu được chấp thuận, bạn có thể đến và chính thức trở thành thường trú nhân Canada.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

  • Marco 34 tuổi với bằng thạc sĩ và anh là Chuyên viên phân tích cơ sở dữ liệu trong 10 năm. Kết quả bài kiểm tra IELTS của anh ấy đạt 7,5 điểm trong phần nghe và 6,5 ở mọi hạng mục khác. Marco đã tham gia nhóm Express Entry vào tháng 1 năm 2020. Anh ấy cũng đã gửi hồ sơ thông qua hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) của tỉnh bang Saskatchewan, Canada thông qua diện người lao động nước ngoài có tay nghề cao Saskatchewan Express Entry. Anh ấy đã lọt vào hồ sơ Express Entry với điểm CRS là 360. Ngay sau khi gửi hồ sơ đến Saskatchewan, Marco đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh. Sau khi được đề cử, điểm CRS Express Entry của anh ấy đã tăng lên 960. Sau đó Marco được mời nộp đơn xin thường trú trong công bố kết quả Express Entry mới.