Kết quả Express Entry lần #187

Kết quả Express Entry lần 187

Canada đã mời 4.147 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 13 tháng 5.

Express Entry: CRS 401 trong bản vẽ CEC mới Canada mời 4.147 ứng viên Express Entry nộp đơn xin PR. Canada đã tổ chức một vòng mời Express Entry khác với yêu cầu điểm thấp vào ngày 13 tháng 5.

Các ứng viên được Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mời cần đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và có số điểm ít nhất là 401 để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA), Đợt công bố này chỉ hơn 1 điểm so với đợt công bố kết quả CEC trước đó.

Theo luật tie-break, các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 401 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 29 tháng 4 năm 2021 lúc 11:48:14 UTC. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

Express Entry năm 2021

Cho đến nay đã có 66.475 ứng cử viên được mời vào năm 2021. Số lượng thư mời năm nay vượt xa so với số lượng của năm ngoái. IRCC đang tổ chức các đợt công bố kết quả lớn hơn, bao gồm cả công bố kết quả lịch sử ngày 13 tháng 2, nơi mọi ứng viên CEC đều được mời nộp đơn.

Kết quả Express Entry lần 187

Đây là nỗ lực của chính phủ để chào đón 401.000 thường trú nhân mới trong năm nay trong bối cảnh các lệnh chế đi lại vẫn được áp dụng. IRCC đã liên tục tổ chức các đợt công bố kết quả nhằm vào các ứng viên đã ở Canada. Các ứng viên của 2 chương trình CEC và  Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) đều có số lượng ứng viên cao đang ở Canada.

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần 187

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Adil 39 tuổi, có vợ là Salma. Anh có bằng cử nhân đại học và anh là giám đốc kỹ thuật trong 15 năm. Anh ấy có trình độ Anh ngữ nâng cao và Salma có trình độ Anh ngữ trung cấp. Hầu hết kinh nghiệm làm việc của Adil là ở các nước khác nhưng anh ấy đã làm việc một năm ở Canada. Họ đã nộp đơn lên hệ thống Express Entry và Adil là đương đơn chính. Điểm CRS của anh ấy là 433 và anh ấy sẽ nhận được ITA trong đợt công bố kết quả Express Entry mới.