Kết quả Express Entry lần #188

Kết quả Express Entry lần 188

Canada đã mời 1.842 ứng viên nộp đơn xin thường trú vào ngày 20 tháng 5.

Các ứng viên được Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mời cần đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và có số điểm ít nhất là 397 để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA). Đợt công bố này có số điểm thấp thứ hai so với các đợt công bố kết quả CEC vào năm 2021.

Đây là mức điểm thấp nhất chỉ sau đợt công bố kết quả Express Entry lịch sử ngày 13 tháng 2 năm 2021 chỉ với 75 điểm.

Theo luật tie-break, các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 397 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 24 tháng 4 năm 2021 lúc 12:09:24 UTC. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

Express Entry năm 2021

Cho đến nay đã có 68.317 ứng viên được mời vào năm 2021. Số lượng thư mời được đưa ra năm nay vượt xa tốc độ của năm ngoái. Điều này có thể là do IRCC đang tổ chức các đợt công bố kết quả lớn hơn, đôi khi lên đến 6.000 lời mời được phát hành.Thêm vào đó, vào ngày 13 tháng 2, IRCC đã mời mọi ứng viên CEC nộp đơn xin thường trú.

Kết quả Express Entry lần 188

Đây là nỗ lực của chính phủ để chào đón 401.000 thường trú nhân mới trong năm nay trong bối cảnh các lệnh chế đi lại vẫn được áp dụng. IRCC đã liên tục tổ chức các đợt công bố kết quả nhằm vào các ứng viên đã ở Canada. Các ứng viên của 2 chương trình CEC và  Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) đều có số lượng ứng viên cao đang ở Canada.

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn. Đợt công bố kết quả chỉ dành cho CEC trước đó chỉ yêu cầu các ứng viên đạt 401 điểm.

Kết quả Express Entry lần 188

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:,

Kahlil 36 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm việc tại Canada. Anh ấy chuyên viên phân tích dữ liệu chỉ hơn một năm. Trước khi đến Canada, anh ấy đã làm việc 6 năm trong lĩnh vực của mình. Kahlil có trình độ thông thạo tiếng Anh nâng cao. Điểm CRS của Kahlil là 456 đã đủ cao để nhận được ITA trong vòng rút thăm Express Entry mới.