Kết quả Express Entry lần #193

Kết quả Express Entry lần #193

Canada đã mời 1.002 ứng viên nhập cư nộp đơn xin thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất vào ngày 23 tháng 06 năm 2021.

Các viên Express Entry cần có số điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 742 để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA). Họ cũng cần phải nhận được đề cử trước đó từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Bất cứ ứng viên nào nhận được đề cử tỉnh bang từ PNP được liên kết với hệ thống Express Entry sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của mình. Đây là lý do tại sao yêu cầu về điểm số rất cao. Nếu không có sự đề cử, ứng cử viên có điểm thấp nhất sẽ có số điểm là 111.

Kết quả Express Entry lần #193

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt theo theo luật tie-break. Các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 742 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 18 tháng 2 năm 2021 lúc 04:04:56 UTC.

Trong đợt công bố kết quả dành cho PNP trước đó , Canada đã mời 940 ứng viên PNP nộp đơn xin thường trú, và yêu cầu điểm là 711 điểm. Đó là đợt công bố lớn nhất của PNP từ trước đến nay.

Các ứng viên trong nước được ưu tiên

Kể từ đầu năm nay, Canada chỉ mời các ứng viên Express Entry thông qua PNP và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Điều này phần lớn là do các lệnh cấm biên giới liên quan đến COVID đã hạn chế việc nhập cảnh Canada của thường trú nhân đã được chấp thuận từ nước ngoài. Ngoài ra, Chính phủ đang hướng đến việc tăng lượng người nhập cư mới lên con số kỷ lục trong 3 năm tới. 

Ngay cả trong bối cảnh hạn chế đi lại, Canada đang có kế hoạch tiếp nhận số lượng người nhập cư mới kỷ lục trong vòng ba năm tới. Riêng trong năm 2021, 108.500 người nhập cư mới được cho là sẽ đến thông qua các chương trình do Express Entry quản lý.

Con số lớn đến từ đợt công bố kết quả ngày 13 tháng 2 lịch sử, IRCC đã mời mọi ứng viên đủ điều kiện CEC hệ thống Express Entry, tổng cộng 27.332 người. Chỉ trong đợt rút thăm này, 23.877 ứng viên được mời đã điền đơn đăng ký trước thời hạn 90 ngày. Khoảng 87% những người được mời ngày hôm đó đã nộp đơn xin thường trú trước thời hạn 90 ngày, theo một email IRCC.

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #193

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Sebastien 34 tuổi và Jacob 31 tuổi đã kết hôn. Mỗi người đều có bằng cử nhân, và mỗi người đều có kết quả IELTS là 8 điểm nghe và 7 điểm đọc, nói và viết. Jacob là một lập trình viên máy tính trong ba năm qua và Sebastien đã làm việc trong lĩnh vực tài chính trong bốn năm. Cả Sebastien và Jacob đều chưa từng làm việc hoặc học tập ở Canada. Họ đã tham gia nhóm Express Entry vào tháng 4 năm 2020 với Jacob là người nộp đơn chính và điểm CRS là 421. Jacob đã được cấp một thông báo quan tâm từ Dòng ưu tiên vốn con người của Ontario và sau đó có thể đăng ký đề cử cấp tỉnh bang thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP). Điểm CRS của Jacob tăng lên 1021 và anh ấy đã nhận được Thư mời đăng ký thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry ngày hôm nay.