Canada đã mời 4.500 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 8 tháng 7 năm 2021.

Các ứng viên được Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mời cần đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và có số điểm ít nhất là 369 để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA). Đợt công bố này tăng 12 điểm so với đợt công bố trước với số điểm là 357 và 6.000 thư mời được phát hành. Đây cũng là đợt có số lượng mời ít nhất kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Theo luật tie-break, các ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 369 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 lúc 22:46:37 UTC. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

Số lượng ITA được phát hành nhiều gấp đôi so với năm ngoái

IRCC đã mời đôi số ứng viên Express Entry so với cùng thời điểm này năm ngoái. Cho đến nay vào năm 2021, Canada đã mời 93.842 ứng viên Express Entry.

Kết quả Express Entry lần 196

Chính phủ liên bang có mục tiêu tiếp nhận 108.500 thường trú nhân thông qua hệ thống Express Entry vào năm 2021. IRCC đặt mục tiêu xử lý các đơn đăng ký này trong sáu tháng, mặc dù hiện tại trung bình mất nhiều thời gian hơn do sự gián đoạn liên quan đến đại dịch.

Không phải tất cả các ứng cử viên nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) đều sẽ có được tư cách thường trú nhân. Một số có thể không áp dụng, những người khác có thể bị từ chối.

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần 196

Trong suốt đại dịch, Canada chỉ mời các ứng viên Express Entry thông qua PNP và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Điều này phần lớn là do các lệnh cấm biên giới liên quan đến COVID đã hạn chế việc nhập cảnh Canada của thường trú nhân đã được chấp thuận từ nước ngoài. 

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Ana 36 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm việc ở Canada với tư cách là nhà phân tích cơ sở dữ liệu chỉ hơn một năm. Trước khi đến Canada, cô đã làm việc sáu năm trong lĩnh vực của mình. Ana có trình độ tiếng Anh nâng cao. Điểm CRS của cô ấy là 456 đã đủ cao để đạt được ITA trong buổi công bố kết quả của Express Entry hôm nay.