Canada đã mời 462 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 21 tháng 7 năm 2021.

Các ứng viên Express Entry cần có số điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 734 để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA). Họ cũng cần phải nhận được đề cử trước đó từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Bất cứ ứng viên nào nhận được đề cử tỉnh bang từ PNP được liên kết với hệ thống Express Entry sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của mình. Đây là lý do tại sao yêu cầu về điểm số rất cao. Nếu không có sự đề cử, ứng viên có điểm thấp nhất sẽ có số điểm là 134.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt theo theo luật tie-break. Các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 734 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 11 tháng 4 năm 2021 lúc 10:56:32 UTC.

Trong lần công bố kết quả PNP trước đó , Canada đã mời 627 ứng viên. Yêu cầu về điểm số là 760. Lần công bố mới đưa ra ít lời mời hơn và điểm số cũng thấp hơn.

Các đợt công bố kết quả Express Entry

Trong suốt đại dịch, Canada chỉ mời các ứng viên Express Entry thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Điều này phần lớn là do các lệnh cấm biên giới liên quan đến COVID đã hạn chế việc nhập cảnh Canada của thường trú nhân đã được chấp thuận từ nước ngoài. 

Trong các đợt công bố kết quả dành riêng cho PNP gần đây, IRCC đã mời được số lượng ứng viên cao. Lần đầu tiên IRCC mời hơn 1.000 ứng viên PNP vào ngày 23 tháng 6. Trước đó, Bộ di trú đã mời 940 ứng viên.

Tỉ lệ phát hành lời mời cao này có thể là một phần của chiến lược nhằm đáp ứng các mục tiêu nhập cư của Canada cho năm 2021. Chính phủ liên bang đã cam kết chào đón 401.000 người nhập cư mới đến Canada trong năm nay. Khoảng một phần tư trong số này được phân bổ thông qua hệ thống Express Entry. Cho đến nay trong năm nay, Canada đã mời 94.304 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú nhân.

Kết quả Express Entry lần 197

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần 197

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Vợ chồng Ahmed và Eunice đã lần lượt ở độ tuổi 34 và 31. Cả hai đều có bằng cử nhân và đã hoàn thành bài kiểm tra IELTS với điểm số tương ứng là 8 điểm nghe và 7 điểm đọc, nói và viết. Eunice là một lập trình viên máy tính đã làm việc liên tục trong ba năm và Ahmed đã làm việc trong lĩnh vực tài chính trong bốn năm. Cả Ahmed và Eunice đều chưa từng làm việc hoặc học tập ở Canada. Họ bước vào nhóm Express Entry với Eunice là người nộp đơn chính và điểm CRS là 421. Sau đó, Eunice nhận được thông báo quan tâm từ Ontario và có thể nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Điểm CRS của Eunice tăng lên 1021 và cô ấy đã nhận được Thư mời đăng ký thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry mới.