Canada đã mời 4.500 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Các ứng viên được Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mời cần đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và có số điểm ít nhất là 357 để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA). Đợt công bố này giảm 12 điểm so với đợt công bố trước với số điểm là 369 và 4.500 thư mời được phát hành. Đây cũng là đợt có số lượng mời ít nhất kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Theo luật tie-break, các ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 404 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày14 tháng 2 năm 2021 lúc 09:04:15 UTC. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

Express Entry năm 2021

Kể từ đầu năm 2021, IRCC chỉ tổ chức công bố kết quả cho 2 chương trình cụ thể là Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Các ứng viên trong các chương trình này phần lớn ở Canada, hoặc ít nhất có một số mối quan hệ trong nước.

Phần lớn các ứng viên CEC đã ở Canada vì kinh nghiệm làm việc của Canada là một trong những tiêu chí điều kiện chính của chương trình nhập cư này. Ước tính khoảng 90% ứng viên CEC trong nhóm Express Entry đang ở Canada vào bất kỳ thời điểm nào.

Canada đã ưu tiên các ứng viên trong nước vì họ ít có khả năng gặp phải các trở ngại liên quan đến hạn chế đi lại do đại dịch. Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021, những người có Giấy xác nhận thường trú (COPR) có thể đến Canada và hoàn thành việc hạ cánh của họ.

Ngoài ra, mục tiêu nhập cư của liên bang được đặt ở mức kỷ lục là 401.000 người mới đến Canada vào năm 2021. Trong nửa đầu năm, IRCC đã tiếp nhận 143.000 thường trú nhân mới trên tất cả các chương trình. Để đạt được mục tiêu 401.000 người mới nhập cư vào năm 2021, Canada sẽ cần khoảng 43.000 người mới nhập cư mỗi tháng.

Kết quả Express Entry lần #198

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #198

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Shanice 36 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm việc tại Canada với tư cách là Nhân viên phân tích cơ sở dữ liệu chỉ hơn một năm. Trước khi đến Canada, cô đã làm việc 6 năm trong lĩnh vực này. Shanice có trình độ tiếng Anh nâng cao. Điểm CRS của cô ấy là 456 đã đủ cao để đạt được ITA trong đợt rút thăm Express Entry mới.