Kết quả Express Entry lần #200

Kết quả Express Entry lần #200

Canada đã mời 3.000 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 5 tháng 8 năm 2021.

Các ứng viên được Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mời cần đủ điều kiện tham gia Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và có số điểm ít nhất là 404 để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA). Đợt công bố này tăng 47 điểm so với đợt công bố trước với số điểm là 357 và 4.500 thư mời được phát hành. Đây cũng là đợt có số lượng mời ít nhất kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Theo luật tie-break, các ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 404 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 3 tháng 8 năm 2021 lúc 05:39:26 UTC. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt này.

Tại sao IRCC chỉ mời ứng viên CEC và PNP?

Kể từ đầu năm 2021, IRCC chỉ tổ chức công bố kết quả cho 2 chương trình cụ thể là Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Các ứng viên trong các chương trình này phần lớn ở Canada, hoặc ít nhất có một số mối quan hệ trong nước.

Phần lớn các ứng viên CEC đã ở Canada vì kinh nghiệm làm việc của Canada là một trong những tiêu chí điều kiện chính của chương trình nhập cư này. Ước tính khoảng 90% ứng viên CEC trong nhóm Express Entry đang ở Canada vào bất kỳ thời điểm nào.

Canada đã ưu tiên các ứng viên trong nước vì họ ít có khả năng gặp phải các trở ngại liên quan đến hạn chế đi lại do đại dịch. Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021, những người có Giấy xác nhận thường trú (COPR) có thể đến Canada và hoàn thành việc hạ cánh của họ.

Ngoài ra, mục tiêu nhập cư của liên bang được đặt ở mức kỷ lục là 401.000 người mới đến Canada vào năm 2021. Trong nửa đầu năm, IRCC đã tiếp nhận 143.000 thường trú nhân mới trên tất cả các chương trình. Để đạt được mục tiêu 401.000 người mới nhập cư vào năm 2021, Canada sẽ cần khoảng 43.000 người mới nhập cư mỗi tháng.

Số lượng ITA của Express Entry

Số lượng Lời mời nộp hồ sơ (ITA) đã tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Điều này cho thấy IRCC đang tăng gấp đôi nỗ lực thu nhận 108.500 người mới thông qua hệ thống Express Entry vào năm 2021. Cho đến nay vào năm 2021, Canada đã mời 102.316 ứng viên Express Entry.

Kết quả Express Entry lần #199

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #199

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Guan 38 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm tư vấn quản lý bên ngoài đất nước Canada trong 6 năm. Cô ấy có trình độ tiếng Anh nâng cao và đã làm việc ở Canada trong một năm, vào năm 2019. Điểm CRS của Guan là 445 cũng như khả năng đủ điều kiện của cô ấy theo CEC sẽ cho phép cô ấy nhận được ITA trong đợt rút thăm Express Entry mới.