Kết quả Express Entry lần #203

Kết quả Express Entry lần #203

Canada đã mời 635 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 01 tháng 09 năm 2021.

Các ứng viên Express Entry cần có số điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 764 để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA). Họ cũng cần phải nhận được đề cử trước đó từ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Bất cứ ứng viên nào nhận được đề cử tỉnh bang từ PNP được liên kết với hệ thống Express Entry sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của mình. Đây là lý do tại sao yêu cầu về điểm số rất cao. Nếu không có sự đề cử, ứng viên có điểm thấp nhất sẽ có số điểm là 151.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố thời gian giới hạn để đảm bảo số lượng hồ sơ đợt theo theo luật tie-break. Các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 764 chỉ được mời nếu họ gửi hồ sơ qua hệ thống Express Entry trước ngày 12 tháng 4 năm 2021 lúc 12:21:45 UTC.

Các ứng viên được mời hiện có 60 ngày để nộp đơn xin thường trú nhân.

Xử lý đơn đăng ký Express Entry tồn đọng

Bây giờ đã là cuối mùa hè năm 2021 và không giống như năm ngoái trong thời kỳ đại dịch – IRCC cho đến nay chỉ mời ứng viên PNP và Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC).

Mặc dù IRCC đang hoàn thiện hồ sơ cho các ứng viên CEC đã nộp đơn vào tháng 1, nhưng các ứng viên Express Entry từ các chương trình khác có thể bị chậm trễ. Trang web IRCC cho biết đó là do khả năng xử lý các đơn đăng ký này có hạn.

Kể từ ngày 26 tháng 3, IRCC đã xóa thanh tiến trình trên tất cả các tài khoản trực tuyến của ứng viên Express Entry. Tuy nhiên, ứng viên vẫn có thể nhận được thông tin hiện tại về tình trạng đơn đăng ký của mình bằng cách kiểm tra phần “Thông tin chi tiết về tình trạng đơn đăng ký”.

Lời mời Express Entry tăng gần gấp đôi mức năm 2020

IRCC đã tăng gần gấp đôi số Lời mời nộp đơn (ITA) được phát hành hàng năm. Cho đến nay vào năm 2021, IRCC đã gửi 106.414 ITA. Với nhiều lời mời hơn, cơ hội cao hơn rằng IRCC sẽ thừa nhận mục tiêu 108.500 người mới đến thông qua hệ thống Express Entry vào năm 2021.

Kết quả Express Entry lần #203

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng cử viên PNP được công thêm 600 điểm. Còn các ứng cử viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #203

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.

Phần lớn các ứng viên Express Entry có dưới 500 điểm.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Nashwa 34 tuổi với bằng Thạc sĩ và đã làm việc với tư cách là nhà phát triển phần mềm trong mười năm. Kết quả IELTS của cô ấy đạt 7,5 điểm trong phần nghe và 6,5 ở mọi hạng mục khác. Cô ấy chưa bao giờ làm việc hoặc học tập ở Canada. Nashwa đã tham gia nhóm Express Entry và cũng đã nộp hồ sơ cho tỉnh bang Saskatchewan của Canada thông qua dòng Lao động quốc tế có kỹ năng: Saskatchewan Express Entry. Cô đã lọt vào hồ sơ Express Entry với điểm CRS là 360. Ngay sau khi gửi hồ sơ đến Saskatchewan, Nashwa đã được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Sau khi được đề cử, điểm CRS Express Entry của cô ấy đã tăng lên 960 và Nashwa nhận được Lời mời đăng ký thường trú trong đợt rút thăm Express Entry mới.