Canada đã mời 761 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Tất cả các ứng viên được mời trước đó đã nhận được đề cử theo Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), các ứng viên này được cộng thêm 600 điểm. Theo kết quả của vòng mời, các ứng viên cần có điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 742.

Trong vòng mời PNP trước đó, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời 521 ứng viên PNP có điểm số ít nhất là 732. Điều này cho thấy càng ngày càng có nhiều ứng viên điểm số cao trong hệ thống Express Entry thuộc diện đề cử tỉnh bang.

Kỷ lục số lượng ITA được phát hành

IRCC đã mời nhiều ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú trong năm nay hơn bao giờ hết. Vào năm 2020, IRCC đã phát hành 107.350 Lời mời nộp hồ sơ (ITA) thông qua hệ thống Express Entry. Cho đến nay trong năm nay, nó đã phát hành hơn 108.000 lời mời, chỉ còn ba tháng nữa là hết năm.

Số lượng ITA đã tăng vọt vào ngày 13 tháng 2 , khi IRCC mời tất cả các ứng viên của Lớp trải nghiệm Canada (CEC) trong nhóm.

Kết quả Express Entry lần #206

Các yêu cầu về điểm CRS khác nhau trong những lần công bố kết quả của 2 chương trình là PNP và CEC là do các ứng viên PNP được cộng thêm 600 điểm. Còn các ứng viên CEC được mời với số lượng cao và họ không phải cạnh tranh để nhận được ITA từ các chương trình khác, vì vậy IRCC có nhiều chỗ hơn để mời các ứng viên có điểm thấp hơn.

Kết quả Express Entry lần #206

Express Entry là gì?

Các chương trình nhập cư phổ biến nhất của Canada sử dụng hệ thống Express Entry để quản lý các đơn đăng

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên PNP trong nhóm Express Entry đã đủ điều kiện cho một trong những chương trình này. Sau đó, họ nộp đơn xin đề cử từ một tỉnh bang và nhận được đề cử, điều này đã nâng số điểm của họ lên 600 điểm.

Express Entry sử dụng một hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA), và sau đó có thể đăng ký thường trú

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

Từ đó, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn của họ và đưa ra quyết định. Họ sẽ yêu cầu sinh trắc học, và có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn hoặc yêu cầu thêm tài liệu.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, IRCC sẽ cấp Giấy xác nhận thường trú (COPR). Các thường trú nhân được chấp thuận sau đó có thể hoàn tất quá trình nhập cảnh. Nếu họ ở bên ngoài Canada, họ có thể sử dụng các dịch vụ trước khi đến để giúp họ trong những bước đầu tiên để định cư tại Canada.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Lakshmi năm nay 39 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm quản lý hệ thống thông tin được sáu năm. Lakshmi có trình độ tiếng Anh nâng cao và chưa từng làm việc hoặc học tập tại Canada. Cô ấy đã lọt vào nhóm Express Entry với số điểm CRS là 386. Gần đây, cô ấy đã nhận được đề cử cấp tỉnh thông qua Express Entry của Alberta. Điểm CRS mới của cô ấy là 986 đã đủ cao để nhận được ITA trong vòng mời Express Entry mới.