Canada đã mời 613 ứng viên trong nhóm Express Entry đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú vào ngày 24 tháng 11.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời các ứng viên có số điểm tối thiểu 737. Tất cả các ứng viên được mời trước đó đã nhận được đề cử theo Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), các ứng viên này được cộng thêm 600 điểm. Nếu không có điểm đề cử, các ứng viên có điểm thấp nhất là 137 điểm.

Đây là vòng mời Express Entry thứ sáu liên tiếp dành riêng cho PNP mà IRCC đã tổ chức. Trong vòng PNP trước đó, IRCC đã mời 775 ứng viên có số điểm từ 685 trở lên.

Express Entry trong tình hình đại dịch Covid-19

Canada đóng cửa biên giới vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Kể từ đó, IRCC tập trung vào việc tiếp nhận những người nhập cư đã ở trong nước. Một phần chiến lược là mời các ứng viên Express Entry có nhiều khả năng đang cư trú tại Canada hoặc được đề cử theo chương trình PNP.

Express Entry

Đã có một khoảng thời gian Canada mời ứng viên Express Entry từ tất cả các chương trình, nhưng vào năm 2021, IRCC chỉ mời ứng viên từ chương trình Đề cử tỉnh bang và chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC). Canada đã tổ chức 33 vòng mời Express Entry dành riêng cho chương trình PNP, trong đó có 17.785 ứng viên nhận được lời mời đăng ký thường trú. Trong cùng một khoảng thời gian, Canada đã tổ chức 27 vòng mời CEC với 133.868 ứng viên nhận được lời mời đăng ký thường trú.

Vào ngày 13 tháng 2 năm nay, Canada đã mời 27.332 ứng viên CEC trong một vòng mời duy nhất. Trong suốt mùa hè, IRCC đã cấp 6.000 thư mời CEC cùng một lúc.

Express Entry

Nhìn chung, có nhiều ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình CEC hơn, vì vậy những con số này không có gì đáng ngạc nhiên. Các ứng cử viên PNP cần phải trải qua một quy trình nộp đơn riêng biệt với một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ để có thể nhận được đề cử. Như vậy có thể đảm bảo họ sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin nhập cư Canada.

Express Entry là gì?

Các chương trình nhập cư phổ biến nhất của Canada sử dụng hệ thống Express Entry để quản lý các đơn đăng ký.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên PNP trong nhóm Express Entry đã đủ điều kiện cho một trong những chương trình này. Sau đó, họ nộp đơn xin đề cử từ một tỉnh bang và nhận được đề cử, điều này đã nâng số điểm của họ lên 600 điểm.

Express Entry sử dụng một hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA), và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

Từ đó, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn của họ và đưa ra quyết định. Họ sẽ yêu cầu sinh trắc học, và có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn hoặc yêu cầu thêm tài liệu.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, IRCC sẽ cấp Giấy xác nhận thường trú (COPR). Các thường trú nhân được chấp thuận sau đó có thể hoàn tất quá trình nhập cảnh. Nếu họ ở bên ngoài Canada, họ có thể sử dụng các dịch vụ trước khi đến để giúp họ trong những bước đầu tiên để định cư tại Canada.

Ai đã được mời?

Sau đây là một ví dụ giả định về một người nào đó có thể đã được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất:

Raymond, 39 tuổi, có bằng cử nhân và đã làm quản lý xây dựng được 6 năm. Raymond có trình độ tiếng Anh cao và chưa từng làm việc hoặc học tập tại Canada. Raymond đậu Express Entry với điểm CRS là 386. Raymond gần đây đã nhận được đề cử tỉnh bang. Điểm CRS của Raymond tang lên 986 điểm và nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong vòng mời Express Entry mới.