Kết quả Express Entry lần #228

t

Canada đã mời 2.000 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 3 tháng 8 vừa qua.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong vòng công bố kết quả mới. Ứng viên được mời có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 533. Không có chương trình nào được chỉ định cho vòng mời này, có nghĩa là các ứng viên từ Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) đủ điều kiện để được mời.

Với đề cử trong tay, các ứng viên PNP đã được thưởng thêm 600 điểm CRS và rất nhiều cơ hội trong một vòng mời dành riêng cho PNP. Các ứng viên Express Entry được mời sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin thường trú.

Trong lần công bố kết quả PNP trước đó 2 tuần vào ngày 20 tháng 7, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời 1.750 ứng viên có số điểm ít nhất là 542.

CgLYP9t2vUJZYDhRM PS8H8dmHQT4 6XHfqE082aRAgBmhT2gCCQ29yaNp Su kVozvQsZDKNh0KFYncITIbs2bvxN9sqXJsekAgKTNRs6Prg7tw9Cs7CtpSYuuymvXYrNRQ UWQPE Q6D yJPstAvM

Kể từ khi các vòng mời của tất cả các chương trình được tiếp tục trở lại vào ngày 6 tháng 7, đã có tổng cộng 5.250 ứng viên Express Entry nhận được ITA. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tạm dừng các vòng mời này trong hơn 18 tháng và chỉ mời những ứng viên đủ điều kiện thường trú theo Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) hoặc Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Theo Kế hoạch mức độ nhập cư 2022-2024, tỷ lệ nhập cư của Express Entry sẽ tăng liên tục trong 2 năm tới. Canada đã ban hành kế hoạch chào đón 55.900 thường trú nhân thông qua Express Entry vào năm 2022. Dự kiến đến cuối năm 2024, IRCC đặt mục tiêu đưa Express Entry trở lại con đường kinh tế hàng đầu với việc nhắm mục tiêu hơn 111.500 người nhập cư.

Giấy phép PGWP hết hạn đã có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc mở mới

Do tạm dừng lời mời ứng viên Express Entry CEC kể từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, hàng nghìn người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) đã rơi vào tình trạng hết hạn giấy phép. 

Trong trường hợp không nhận được thư mời của CEC, họ không thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc cầu nối (BOWP) trong khi chờ IRCC xử lý đơn xin thường trú của họ. 

vRP5xCwo2BzzN41bzXp3WRT1HgH3E9SDADvaoCR20x0p9toMMvUKRdA3 X iCEeE BrDZF16 pQVfmfNqyKa tvT1B18PedFAyynEJQLn1WBc7kIeTsH5K5SQgDktD I31d hCCrXZPLvNAJ9UoMBw

Hiện tại, IRCC đã công bố các biện pháp đặc biệt cho phép những người có giấy phép PGWP hết hạn đã có thể gia hạn tình trạng Giấy phép làm việc mở (Open Work Permit) thêm 18 tháng. Biện pháp này nhằm giúp những ứng viên này chuyển sang thường trú và sẽ cho phép họ tiếp tục làm việc trong thời gian chờ đợi.

Học từ xa đã đủ điều kiện cho Express Entry

Trong 2 năm qua, một số sinh viên quốc tế đã buộc phải tham gia chương trình học trực tuyến vì những hạn chế do đại dịch gây ra. Để xử lý tình huống này, IRCC gần đây đã thông báo rằng những sinh viên đã hoàn thành các chương trình giáo dục trực tuyến của Canada từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022 giờ đây có thể sử dụng các chứng chỉ này như một phần của điểm CRS tổng thể của họ. Điều này có nghĩa là những sinh viên đã hoàn thành khóa học trực tuyến cũng nhận được chứng chỉ giáo dục và hồ sơ Express Entry trực tuyến của họ vẫn được ghi nhận điều này.

G NdXStkA25bBCxV3sc5YCkDyBxPTVdL1RjFDEI9mgd1X3Df6 hbraBoNqyo5KzmdzSc8EOmhmBfo8uAIsoYAFsvOSU sGtYuAy69XlveDRplVjzn81u4skyNrR9Cm2IGZqYqSMoUhLZHLFIBWiBkA

Khi các hạn chế về đại dịch đang được nới lỏng trên toàn thế giới, biện pháp này sẽ chỉ là tạm thời. Thông thường, nếu 50% chương trình giáo dục đã được hoàn thành thông qua đào tạo từ xa, sinh viên sẽ không đủ điều kiện nhận điểm CRS cho các chứng chỉ giáo dục. 

Tuy nhiên, nếu học viên đã nhận được bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ của Canada và đã hoàn thành bất kỳ phần nào của chương trình học tập hoặc đào tạo từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, giờ đây họ đã đủ điều kiện nhận điểm chứng chỉ giáo dục của Canada nếu đã hoàn thành toàn bộ chương trình của mình:

  • Thông qua đào tạo từ xa; 
  • Học từ bên ngoài Canada; hoặc 
  • Thông qua các nghiên cứu bán thời gian.

Các ứng viên ở trong nhóm Express Entry đã nhận được thư từ IRCC thông báo rằng họ cần cập nhật thông tin học vấn trong hồ sơ trực tuyến của mình. Theo bức thư, có 3 câu hỏi mới trong phần lịch sử giáo dục phải được trả lời nếu không các ứng viên có nguy cơ bị điểm CRS thấp hơn.

kNfAN88zhebwU4I8VWLsPTD7queur uMw0nNzjUYMHOc4JqTUo1Mwe VR1AMS3VLoi0ick8KNXgmUgJGY5ERhWddy2ggjgm6GgPvF yXT7eWABvXbS2ID0Wl5qhoqW7PjpDDlgmmNRdIMhZC KSYTw

Các câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu khóa học trực tiếp, học ở Canada và học toàn thời gian mà ứng viên đã hoàn thành để lấy chứng chỉ. Khi lá thư được phát hành, IRCC khuyên các ứng viên nên cập nhật hồ sơ của họ trước ngày 2 tháng 8 để đảm bảo duy trì điểm CRS và vẫn đủ điều kiện trong vòng mời Express Entry hiện tại.

Vào tháng 7 vừa qua, Express Entry đã phục hồi và trên đà trở thành phương tiện thu hút nhân tài quốc tế của Canada. Trên thực tế, chính phủ Canada sẽ tăng dần số lượng nhập cư Express Entry hàng năm cho hơn 110.000 người nhập cư vào năm 2024.

Express Entry hoạt động như thế nào?

Express Entry (EE) là một hệ thống tính điểm và xét duyệt hồ sơ nhập cư trực tuyến. Express Entry cho phép mọi người gửi hồ sơ theo diện tay nghề. Những ứng viên có thứ hạng cao nhất được mời nộp đơn xin thường trú.

Nếu bạn đạt thứ hạng cao, bạn sẽ được mời đăng ký thường trú nhân Canada (PR) với tư cách là người nhập cư tay nghề theo 1 trong 3 chương trình:

Ứng viên Express Entry sẽ cạnh tranh trực tiếp với tất cả những ứng viên khác trong danh sách. Thứ hạng của các ứng viên được đánh giá theo thang điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS)

gFcmHH6 qXAK76kO4d3vr5E2 yqzBQzgXwu262syuoU7se00qQpnKQTR1HV0RItHjKG63W6 73NQPyG1yAT YzlkQTI0wyX vYUFBg5sQ28qpbBSvq1KWF32kje61WOAA1G0rGAeqVScQ2EWM3TOWY0

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong vòng mời định kỳ 2 tuần/lần và sau đó có thể nộp đơn xin thường trú nhân. Sau khi được chấp thuận, IRCC sẽ cấp Giấy xác nhận thường trú (COPR).

COPR là một tài liệu được cấp cho các ứng viên đã được chấp thuận nhập cư vào Canada với tư cách là thường trú nhân. Điều này có nghĩa là ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí của chương trình, đã trả phí và vượt qua các cuộc kiểm tra sức khỏe, an ninh và tội phạm. Nếu không có COPR, các ứng viên không thể nhập cư vào Canada với tư cách là thường trú nhân.