Đây là vòng mời thứ 10 cho tất cả chương trình ngày 6 tháng 7 

Vòng mời Express Entry cho tất cả các chương trình gần đây nhất của Canada được tổ chức vào ngày 9/11/2022. Đây là vòng mời thứ 10 cho tất cả các chương trình kể từ khi Canada khôi phục lại các vòng mời vào ngày 06/07.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã phát hành lời mời cho 4.750 ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 494. Các ứng viên đủ điều kiện đã được mời từ Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Tất cả đều là chương trình hoạt động theo hệ thống Express Entry.

Các vòng mời của tất cả các chương trình Express Entry đã bị tạm dừng trong hơn 18 tháng bắt đầu từ tháng 12 năm 2020. Trong thời gian tạm dừng, chỉ những ứng viên từ CEC hoặc Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) mới được cấp Lời mời nộp đơn (ITA). Các vòng mời đã bị tạm dừng do tồn đọng nhiều hồ sơ di trú, nguyên nhân chính là  do đại dịch COVID- 19 đã làm hạn chế đi lại. Vào tháng 09/2021, IRCC cũng đã tạm dừng các vòng mời của chương trình CEC.

Cả 2 vòng mời ngày 9/11 và 26/10, IRCC đều tiếp nhận được 4.750 hồ sơ của ứng viên. Giảm 2 điểm trong số điểm CRS tối thiểu, giảm từ 496 xuống còn 494, đây được xem là mức điểm CRS nhỏ nhất kể từ khi các vòng mời của tất cả các chương trình được khôi phục trở lại.

CirAU 2P4DC2eyvRI8L88slqvh2v rc oI4BgvfjOzaagHeauIAqEnDHQ Cmn5r5SxQsvYd6fDzJhB6miVrK82vRYFQtWluTIjDJh39twbELFaJdsziD1aKLGkQsWBv 3jtoNWheUgn0be4oAUo01D VGrhH vYyGH uYwaWYZ YZl9NK3 h8G4ylg4pjg

Phân tích lời mời Express Entry

IRCC cho biết rằng Lời mời nộp đơn (ITA) đã được cấp trong tất cả các chương trình Express Entry kể từ khi vòng vòng mời được khôi phục trở lại vào ngày 6/7. Tổng cộng có 26.250 ứng viên đã nhận được lời mời thông qua hệ thống Express Entry.

Phần lớn, 13.774 ứng viên là đến từ Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC). Các ứng viên đủ điều kiện trong chương trình này cần có ít nhất 1 năm sống hoặc làm việc ở Canada trong vòng 36 tháng kể từ ngày nộp đơn và có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là 5 cho các công việc NOC B hoặc CLB 7 cho NOC kỹ năng cấp 0 hoặc A.

Các lời mời còn lại gần như được chia đều cho 6.154 ứng viên thuộc chương trình FSWP và Express Entry thông qua PNP là 6.322 ứng viên. Không có ứng viên nào nhận được lời mời theo chương trình FSTP.

Kế hoạch mức độ nhập cư giai đoạn 2023-2025

Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2035 là một bản kế hoạch rất quan trọng, Bộ Di trú Canada sẽ căn cứ vào đó để chào đón một số lượng người nhập cư vào Canada trong thời gian tới.

Ngày 1/11 vừa qua, Canada đã công bố Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2025. 

  • Canada sẽ đặt mục tiêu chào đón 465.000 người nhập cư mới vào năm 2023. 
  • Mục tiêu sẽ tăng lên 485.000 người nhập cư mới vào năm 2024. 
  • Đến năm 2025, số lượng người nhập cư đến Canada sẽ đạt 500.000 người. 

Vào năm 2023, 82.880 người nhập cư mới sẽ đến Canada với tư cách là thường trú nhân thông qua hệ thống Express Entry. Mục tiêu cho năm 2024 là 109.020 và 114.000 cho năm 2025, hoặc xấp xỉ 1/5 tổng số mục tiêu nhập cư của Canada. 

Những mục tiêu này nhấn mạnh tầm quan trọng mà Canada đặt ra đối với vấn đề nhập cư kinh tế khi đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động liên tục của Canada suốt thời gian qua. Nhập cư chiếm tới 90% mức tăng lực lượng lao động ở Canada và khoảng 75% mức tăng dân số. Mục tiêu cho các ứng viên Express Entry cao thứ 2 trong số các chương trình nhập cư kinh tế, chỉ vượt qua PNP.

09P eS1cBcVi1FVCISDkTTUZeC5sDIXDLI8SalptCQ946K WVSTLSZy EAb15SDKf8LTLpZlzFUejKFXaDqspRkVTPlFRQMmAkejVfi14ZZilPniF6r nuqK5v6orhX67dOZZIqdvkHISDW2drEVr DYHyEVViJ3 p9iao7CBAo3mRw KS wqdO0B4LVZg

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong nhóm Express Entry đã đủ điều kiện cho ít nhất một trong những chương trình này.

Express Entry sử dụng hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể nộp đơn xin thường trú nhân.

Sau khi ứng viên nộp đơn, nhân viên IRCC sẽ xem xét đơn và quyết định xem họ có được chấp thuận hay không. Sau khi hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

HOu7LZQ5zPK4 lbfY BMcnCbf9EjoNgOP9rbZbgIOSgpuJx8vY7ID hePlEIclgWSSFbKM6n2JtY6zHUUnI6WJW8r9DqMFd l2s3A6d0p34LIez8PePRYeUxzzG4iuQljOPk1nc0YoNEPXH7VKXaq6RLifveaNQU1Mmo9SadPgWKAnA71qQyIfcSg Ew

Những thay đổi sắp tới của chương trình Express Entry

Ngoại lệ đối với các bác sĩ là một trong những thay đổi đầu tiên đối với Express Entry có thể tiếp tục diễn ra vào năm 2023. Bill C-19 đã nhận được Sự đồng ý của Hoàng gia tại Quốc hội vào tháng 6 và sẽ trao cho IRCC nhiều quyền hơn để nhắm mục tiêu các ứng viên Express Entry dựa trên kinh nghiệm làm việc cụ thể, trình độ học vấn hoặc khả năng ngôn ngữ, chứ không phải là hệ thống hiện tại cấp ITA cho nhiều ứng viên chỉ dựa trên điểm CRS của họ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 092.9999.888
Email: [email protected]