Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) chào đón ứng viên trong vòng mời của hệ thống Express Entry lần thứ 8 của năm 2023.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) đến 7.000 ứng viên cho tất cả các chương trình của hệ thống Express Entry, với số điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 484. Các ứng viên được xem xét từ Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP).

Đây là vòng mời lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 15/3, trong đó có 7.000 ứng viên được mời. Các ứng viên trong vòng mời này có điểm CRS tối thiểu là 490. Kết quả vòng mời cho tất cả các chương trình đạt kết quả cao so với các vòng mời tổ chức trước đó và IRCC đã chào đón 5.500 ứng viên vào ngày 18/1.

Vòng mời đã tạo ra bất ngờ vì đây là tuần thứ 2 liên tiếp IRCC mời ứng viên Express Entry. Thông thường, vòng mời Express Entry diễn ra 2 tuần 1 lần. Hơn nửa, vòng mời Express Entry này còn đánh dấu quy mô  lớn thứ 2, chỉ sau đợt rút thăm CEC lập kỷ lục diễn ra vào tháng 2/2021.

Tất cả các vòng mời từ tháng 7 đến tháng 11/2022 đều là những chương trình được tổ chức với số lượng ứng viên thấp. Đặc biệt chỉ mời 1.500 ứng viên vào ngày 6/7, vòng mời tất cả chương trình đầu tiên sau 18 tháng tạm dừng do đại dịch COVID-19.

ZSEcxgz4ZJeUNe0jdTX N ddzJ9wovmQhU6zegDAj8t2iZJ1dzf3eV9VPRuWm5J1EWY6dxF1Bs88CvJEBG DzJzIOlG5HT1iAfi7tSvIlf XyCdjNJ8l0jZjHrc41EhZN4 kClnZ7Z0WBXKhiBiFs

Vòng mời  Express Entry đầu năm 2023 tập trung chủ yếu vào các ứng viên trong Chương trình đề cử tỉnh bang  (PNP). Đã có 4 lần vòng mời Express Entry chỉ dành cho PNP trong năm 2023, gần đây nhất là vào ngày 1/3 với 667 ứng viên PNP được mời. Trước đó, đã có 3 lần vòng mời chương trình PNP khác và 1 lần vòng mời cho Chương trình tay nghề liên bang vào ngày 2/2. Có vẻ như IRCC hiện đã trở lại quy trình thông thường để xem xét tất cả các ứng viên tham gia hệ thống Express Entry.

Bộ trưởng Di trú thông qua kế hoạch cấp PNP trong nhiều năm

Trong một cuộc họp gần đây của Diễn đàn Trách nhiệm của Bộ trưởng về nhập cư (FMRI), các Bộ trưởng nhập cư cấp tỉnh bang đã gặp nhau để thảo luận về các vấn đề và phương pháp chung để thu hút và giữ chân người nhập cư.

Kết quả cuộc họp đã thông qua kế hoạch nhập cư trong nhiều năm. Kế hoạch này sẽ hoạt động tương tự như Kế hoạch mức độ nhập cư Canada  và vạch ra mục tiêu nhập cư trong 3 năm. Các tỉnh bang bây giờ sẽ biết trước việc phân bổ số lượng các đề cử và sẽ có thể lập kế hoạch phù hợp về nhà ở và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tốt hơn cho những người nhập cư.

CC9D QlsIJtZ4VrDQc1UnuDbm5KtAJxWI4nRuF74DSgLVmGmSROfhOe t1cJkqjU2dIwQjuI 2oMXTQSdyHN6cWByBA N

Sau cuộc họp, một số tỉnh bang đã thông báo tăng phân bổ PNP cho năm 2023 so với năm 2022. Ví dụ, tỉnh bang lớn nhất của Canada, Ontario, phân bổ tăng lên 18.000 đề cử vào năm 2025. Phân bổ của Manitoba cho năm 2023 là 9.500 (đã tăng thêm 3.175 đề cử so với năm 2022) và Saskatchewan sẽ phân bổ 7.250 đề cử vào năm 2023, tăng lên 8.500 vào năm 2025.

Alberta cũng sẽ trải qua sự gia tăng đáng kể trong phân bổ cho năm 2023, lên tới 9.750 đề cử so với 6.500 vào năm 2022. Giống như Saskatchewan, phân bổ sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tiếp theo và lên tới 10.849 vào năm 2025. Các tỉnh khác vẫn chưa công bố dữ liệu về số lượng phân bổ đề cử PNP dự kiến.

Các ứng viên Express Entry có thể tăng cơ hội nhận được ITA bằng cách nhận được đề cử tỉnh bang. Nếu được một tỉnh bang đề cử làm ứng viên Express Entry thì ứng viên sẽ tự động được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS, mục đích là đảm bảo ứng viên sẽ nhận được ITA để thường trú.

Các ứng viên nhập cư kinh tế không tham gia chương trình Express Entry vẫn có thể được đề cử bởi một tỉnh bang. Điều này có thể giúp ứng viên củng cố đơn xin thường trú nhân của mình.

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong nhóm hệ thống Express Entry đã đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong các chương trình này.

Express Entry sử dụng hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Sau khi ứng viên nộp đơn, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định xem họ có được chấp thuận hay không. Khi điều này hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và tiến một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/