Kết quả PNP của Saskatchewan

Kết quả PNP của Saskatchewan

Saskatchewan gửi lời mời đến 259 ứng viên nhập cư để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang PNP vào ngày 6 tháng 5 năm 2021.

Các lời mời đã được trao cho những ứng viên đủ điều kiện để được đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP), đặc biệt là các ứng viên từ diện người lao động nước ngoài có tay nghề cao. Trong số những người được mời, có 136 người đủ điều kiện phù hợp với các danh mục trong hệ thống Express Entry của SINP và 123 người có được đề cử thông qua danh mục của các ngành nghề được chỉ định.

Kết quả của 2 lần công bố gần nhất của Saskatchewan ít hơn so với những lần công bố trước đó thông qua hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) của các lao động nước ngoài có tay nghề cao. Tỉnh bang sử dụng hệ thống EOI để quản lý nhóm ứng viên cho các danh mục trong hệ thống Express Entry và danh mục của các ngành nghề được chỉ định.

Bất kể theo diện nào, các ứng viên cần có điểm EOI ít nhất là 70 để được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Ngoài ra, ứng viên cần phải có Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) để chứng minh trình độ học vấn nước ngoài của họ có thể so sánh với tiêu chuẩn Canada và kinh nghiệm làm việc tại một trong 63 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động được liệt kê trên trang web của chính phủ.

Các ngành nghề được chỉ định của PNP

Danh mục về các ngành nghề được chỉ định là Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cơ bản, có nghĩa là nó dành cho các ứng viên nhập cư không đủ điều kiện tham gia hệ thống Express Entry.

Danh mục này dành cho những người lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong một ngành nghề được chỉ định ở Saskatchewan và những người chưa có lời mời làm việc trong tỉnh bang.

Để nộp đơn xin nhập cư Canada thông qua danh mục này, người lao động nước ngoài cần tạo hồ sơ EOI thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của SINP.

Kết quả PNP của Saskatchewan

Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh bang lựa chọn các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh trong khu vực này. Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi, mối liên hệ với tỉnh bang và khả năng định cư lâu dài tại Saskatchewan của họ như thế nào.

Tối đa số điểm mà ứng viên nhận được là 100 điểm, tổng điểm sẽ dựa trên thang điểm theo diện người lao động nước ngoài có tay nghề cao của SINP. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ được gửi thư mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang cho việc thường trú tại Canada.

Express Entry

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình: 

Express Entry quản lý các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao. Những ứng viên thông qua Express Entry đáp ứng đủ điều kiện sẽ được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Các ứng cử viên có hồ sơ Express Entry cũng phải tạo hồ sơ EOI cho Saskatchewan để được xem xét nhận lời mời đề cử tỉnh bang.

Các ứng cử viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo hiệu quả về lời mời đăng ký thường trú tại Canada.