Theo một cuộc khảo sát mới, nhiều người nhập cư đã mất việc làm và không thể tự trang trải tài chính trong đợt bùng phát virus coronavirus mới nhất ở Canada.

Những người nhập cư đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch không chỉ ở Canada mà trên toàn thế giới. Theo Thống kê Canada, người nhập cư chiếm đa số trong các dịch vụ thiết yếu và các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp phòng chống coronavirus .

World Education Services (WES), một nhà cung cấp dịch vụ đánh giá chứng chỉ giáo dục, đã thực hiện một cuộc khảo sát để xem xét tình trạng kinh tế của những người nhập cư gần đây đến Canada. Kết quả thu được từ 7.496 câu trả lời qua 3 cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 4, tháng 6 và tháng 8 năm 2020.

Các phát hiện cho thấy nhiều người nhập cư mới đến đã bị mất thu nhập và không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Khoảng 14% đã mất việc làm do Covid-19, và 13% bị giảm giờ làm hoặc giảm lương.

Khoảng 17% đã tạm thời mất đi nguồn thu nhập chính của mình, 6% khác báo cáo rằng họ đã mất vĩnh viễn. 1/5 đang gặp khó khăn về nhà ở, nhưng khi chỉ nhìn vào sinh viên quốc tế thì tỷ lệ này sẽ là 1/3. Cứ 10 người thì có một người gặp khó khăn trong việc mua sắm các mặt hàng thiết yếu như hàng tạp hóa và thuốc men.

Hơn một nửa số người bị mất việc làm hoặc thu nhập và không được hưởng lợi từ Trợ cấp ứng phó khẩn cấp Canada (CERB), được tạo ra để giải quyết các nhu cầu kinh tế cấp bách của những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Khoảng 48% nhận được CERB hoặc bảo hiểm việc làm và số còn lại thì không. Thường trú nhân rất có thể đã nhận được trợ cấp.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều người nhập cư không tiếp cận được việc làm hoặc trợ giúp định cư từ các cơ quan dịch vụ xã hội. Nhiều người thường trú và người lao động tạm thời không quan tâm đến việc liên hệ với các dịch vụ này.

Khảo sát Người nhập cư Canada được cải thiện kinh tế như thế nào 1

Gần một nửa số sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời không nghĩ rằng họ có đủ điều kiện để nhận các dịch vụ. Khoảng 19% thường trú nhân đã liên hệ với một cơ quan, và khoảng 12% sẽ liên hệ nhưng họ không biết làm thế nào.

Kết quả của báo cáo chỉ ra 3 hành động cụ thể có thể cải thiện triển vọng phục hồi kinh tế cho người di cư. Bắt đầu với việc cung cấp nhiều con đường hơn để thường trú cho người lao động tạm thời, những người có thể gặp nhiều rủi ro hơn vì tình trạng của họ không cung cấp cho họ sự bảo vệ pháp lý đầy đủ hoặc điều đó khiến họ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ kinh tế.

Đại dịch cũng đã gây cản trở đến dịch vụ định cư và việc làm dành riêng cho người lao động tạm thời và sinh viên quốc tế. Những điều này ngày càng trở nên quan trọng khi ngày càng có nhiều cư dân tạm thời chuyển sang thường trú.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng tất cả các tầng lớp người di cư cần nhận thức rõ hơn về những hỗ trợ mà họ có đủ điều kiện nhận được và cách tiếp cận chúng.

Khảo sát Người nhập cư Canada được cải thiện kinh tế như thế nào 2

Cuối cùng, báo cáo kêu gọi các biện pháp can thiệp chính sách nhằm giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống đã khiến người di cư bị ảnh hưởng một cách không cân xứng bởi đại dịch.

“Nhìn một cách tổng thể, nền kinh tế dễ bị ảnh hưởng của những người được khảo sát trong nghiên cứu này có liên quan đến việc họ làm công việc bấp bênh, lương thấp và thường là công việc thiết yếu, phản ánh tác động của giới tính, phân biệt chủng tộc, và sự mất giá trị của giáo dục quốc tế và kinh nghiệm trên thị trường lao động. Các can thiệp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống này trên toàn nền kinh tế Canada – trong bối cảnh đại dịch, phục hồi và hơn thế nữa – sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực không tương xứng đối với người nhập cư, lao động tạm thời và sinh viên quốc tế”.

Tìm hiểu thêm nhập cư Canada trên website chính phủ tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn